banner464

Karaman Ensar Vakfı Çalıştay Raporunu Yayınladı

Karaman Ensar Vakfı İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Lise ve İmam-Hatip Lisesi Komisyonlarıyla oluşturduğu Çalıştay'ın sonucunu açıkladı

Karaman Ensar Vakfı Çalıştay Raporunu Yayınladı

Karaman Ensar Vakfı İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Lise ve İmam-Hatip Lisesi Komisyonlarıyla oluşturduğu Çalıştay'ın sonucunu açıkladı

02 Temmuz 2012 Pazartesi 12:43
1520 Okunma
Karaman Ensar Vakfı Çalıştay Raporunu Yayınladı
Ensar Vakfı Karaman Şubesinden yapılan açıklamada;''22 Haziran 2012 tarihinde Karaman ENSAR Vakfı bünyesinde oluşturulan İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Lise ve İmam-Hatip Lisesi Komisyonları Oluşturularak bir çalıştay yapılmış ve sonuçlar aşağıdaki gibi maddeleştirilmiştir:

ORTAOKUL KOMİSYON RAPORU

1- Okutulacak seçmeli dersler için veliye yeterli süre tanınmalı, bu dersler öğrencinin istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak velinin yazılı talebi ile belirlenmelidir.

2- Bir seçmeli dersin seçilebilmesi için öğrenci ve veli tarafından bir önceki yılda seçilmiş olması şartı aranmamalı, bir seçmeli dersin seçilebilmesi için sekiz öğrenci velisinin talebi yeterli sayılmalıdır.

3- Okullar yerel ihtiyaç ve öğrenci isteğini dikkate alarak seçmeli ders çeşidini arttırmalı, bu durumda hazırlanan program zümre/bölge zümre öğretmenlerinin kararı ve il/ilçe Mili Eğitim Müdürlüklerinin onayıyla uygulamaya konmalıdır.

4- Seçmeli derslerin ileriki sınıflarda seçilmesi durumunda dersi daha önce almamış öğrencilerin tek sınıfta toplanması yerine dersin seçilebileceği sayı dikkate alınarak birden fazla sınıf oluşturulmalıdır.

5- Seçmeli dersler arasına İslam Sanatları ve Tarihi ile Osmanlı Türkçesi dersleri seçmeli ders havuzunda yer almalıdır.

6- Temel eğitimin bütün kademelerinde Andımız yemin törenleri kaldırılmalıdır. 

7-Seçmeli Kuran-ı Kerim ve siyer derslerinin okutulmasında öğretmen ihtiyacı gerekirse Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatındaki pedegojik formasyona sahip ilahiyat fakültesi mezunu görevlilerce karşılanmalıdır.


LİSE KOMİSYON RAPORU 

1-Temel Dini Bilgiler, Siyer ve Kur’an-ı Kerim dersleri seçmeli ders havuzuna konurken herhangi bir ders ya da ders grubunun özellikle de yaşayan diller derslerinin alternatifi olarak veya öğretim süresi boyunca sadece bir yıl okutulabilen üçüncü grup seçmeli dersler arasına konulmamalı, her yıl seçilebilen ikinci grup seçmeli dersler arasına konulmalıdır.

2-Liselerde seçmeli derslerin seçiminde yönetmelikte belirtildiği gibi veli ve öğrenci isteği esas alınmalıdır,  okul idaresinin etki ve yönlendirmesinin önüne geçilmelidir.

3- Seçmeli Kuran-ı Kerim ve siyer derslerinin okutulmasında öğretmen ihtiyacı gerekirse Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatındaki pedegojik formasyona sahip ilahiyat fakültesi mezunu görevlilerce karşılanmalıdır.

4-Seçmeli dersleri okutacak öğretmenlerin seçimine özen gösterilmeli, gönüllülük esasına öncelik verilmelidir.

İMAM HATİP ORTAOKUL VE LİSE KOMİSYONU RAPORU

1- İlköğretimde görev yapan İlahiyat Fakültesi mezunu öğretmenlerin branş değişikliğinin önü açılmalıdır.

2- Seçmeli Kuran-ı Kerim ve siyer derslerinin okutulmasında öğretmen ihtiyacı gerekirse Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatındaki pedegojik formasyona sahip ilahiyat fakültesi mezunu görevlilerce karşılanmalıdır.

3- Velinin isteği doğrultusunda öğrenciye 4. sınıftan sonra bir ya da iki yıl öğrenim hakkını kullanmama hakkı verilmelidir.

4-İHL Ortaokulları taşıma merkezi okullar arasana dahil edilmelidir.

5-İmam-Hatip Ortaokulları pansiyonlu okul statüsüne alınmalıdır.

6-İmam-Hatip Ortaokulları idarecilerinin seçiminde İlahiyat Fak. Mezunu olma şartı getirilmelidir.

7-Okutulacak seçmeli dersler için veliye yeterli süre tanınmalı, bu dersler öğrencinin istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak velinin yazılı talebi ile belirlenmelidir.

8-Kuran-ı Kerim gibi seçmeli dersler her sınıf düzeyinde iki saat olarak düzenlenmeli ve kur sistemi esas alınmalıdır.

9-Ders seçme havuzu kademeli olmalı Kur’an-ı Kerim Arapça ve Siyer dersleri I. Kademe ders grubuna alınmalıdır.

10-Seçmeli Kur’an-ı Kerim Dersi her sınıf kademesinde seçilebilmelidir.

11-Osmanlı Türkçesi dersi I. Kademe seçmeli ders olarak konulmalıdır.

12-İmam-Hatip Ortaokullarının müfredatı İmam hatip Lisesi müfredatına uygun olarak düzenlenmelidir.

13-İmam Hatip Liselerinde Kur’’an-ı Kerim ders saatleri 9. sınıflarda artırılmalı, diğer sınıflarda kademeli olarak azaltılmalıdır,''denildi.
Son Güncelleme: 02.07.2012 12:49
Yorumlar