banner464

Karaman’da Bu Liselerin İsimleri Değişti

5. Bölge Koordinatörlüğü Okul Müdürlerinden Gazetemize Ziyaret

Karaman’da Bu Liselerin İsimleri Değişti

5. Bölge Koordinatörlüğü Okul Müdürlerinden Gazetemize Ziyaret

24 Mart 2015 Salı 09:13
2513 Okunma
Karaman’da Bu Liselerin İsimleri Değişti
Karaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Mustafa Selçuk, Hatuniye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Mehmet Yüksel, Ahi Evran Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi İhsan Serin, İbni Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Adem Sarnıçlı ve Nefise Sultan Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emetullah Emre gazetemizi ziyaret ederek okullar hakkında bilgi verdiler.
Okul müdürleri, Karaman'daki Meslek ve Teknik Anadolu Liselerinin isimlerinin değişmesinden dolayı sınav yeri belirlemede öğrencilerin mağdur olmasından dolayı okulların eski ve yeni isimlerini açıklayan bildirge yayınladılar.
 
Okulların Eski Adı                           Yeni  Adı      İletişim
Endüstri Meslek Lisesi  ;Karaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi  2131678
Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ;Hatuniye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 2149959
Ticaret Meslek Lisesi; Ahi Evran Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi  2131589
Sağlık Meslek Lisesi ;İbni Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi  2171155
Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi;Nefise Sultan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 2131598
Temizel Ünlü Bilgisayar Lisesi;Temizel Ünlü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi oldu  2280217

KARAMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Mesleki Ve Teknik Eğitimin Amacı:
Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması sanayisine bağlıdır. Sanayileşmenin temel unsurlardan biri de bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip kalifiye elemandır. Bu elemanların bilgi ve becerisinin ölçüsü de ekonomik başarının temelidir.
Mesleki Eğitim programlarının ağırlık noktası; kişileri bir meslek alanında istihdam edebilme
Amacına uygun olarak hazırlanmış bir müfredata göre eğitim yapmaktır. Bu eğitim bölgenin ekonomik gelişmesi ve işgücü isteklerine katkısı ölçüsünde toplum için değerli bir servet, refah güvenlik için bir yardım aracıdır.
Yatırımların en önemlisi, insan eğitimi için yapılan yatırımlardır. Bu yatırımlar ülkemizin endüstrideki hızlı gelişmesine paralel olarak ihtiyaç duyduğu teknik insan gücüne olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltacak veya ortadan kaldıracaktır.
Kalifiye elemanların istenilen nitelikte olabilmesi ancak mesleki eğitim ve öğretimle olur. Gençlerimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelere uyumlu, teknik bilgi ve becerilerle donatılmış elemanlar olarak eğitimlerinin sağlanmasını ve amaca uygun olarak yetiştirilmelerini Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liseleri üstlenir.
Mesleki eğitimin amacı Ülkemizde ihtiyaç duyulan eğitilmiş teknik insan gücünü yetiştirmektir. Bunu yaparken de Teknik Öğretim kurumları ile sanayi kuruluşları arasında bir köprü kurulması ve böylece bir bütünlük sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda eğitim ve öğretimin istikrarlı bir şekilde yürütülmesi için bakanlığımızca her türlü araç-gereç, alet ve makineler ve her türlü imkan, teknik okullara tahsis edilmiş, eğitim ve öğretim için devreye sokulmuştur.
Bu çerçevede; okulumuz geniş bir meslek alanı içerisinde becerileri kazandıran ve bu becerileri destekleyen mesleki bilgilerin yanında gerekli ve yeterli kültür kazandıran bir kuruluş olarak
1969'da eğitim ve öğretime açılmıştır.
Tarihçe:
Başlangıçta TESVİYE, AĞAÇ İŞLERİ, MOTOR meslek alanlarından oluşan üç bölümle öğretime açılan okulumuz, 1976'da ELEKTRİK, 1980’de METAL İŞLERİ, 1991'de ELEKTRONİK, 1998'de GIDA TEKNOLOJİSİ Bölümünün açılmasıyla, yedi meslek dalında öğretime devam etmektedir. Bakanlığımız, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün; 08/Mart/1989 tarih ve 4473 sayılı genelgesiyle okulumuz bünyesinde Teknik Lise açılmış, aynı yıl MAKİNA,  1992'den itibaren de ELEKTRİK Bölümüyle eğitimini sürdürmüştür. 02.03.2005 tarih ve 845 sayılı Bakanlığımız, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünü kararı ile de okulumuz bünyesinde Anadolu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü açılmıştır. Ortaöğretimin dört yıla çıkarılması ve mesleki eğitimde modüler sisteme geçilmesi ile beraber yeniden yapılan düzenlemeler sonucunda Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde; Ahşap teknolojisi Alanı, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı, Gıda Teknolojisi Alanı, Makine Teknolojisi Alanı, Metal Teknolojisi Alanı ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı olmak üzere 6 meslek alanı oluşturulmuştur. Anadolu Meslek Lisesi’nde Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanında eğitim öğretim sürdürülmektedir. Teknik Lisede Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı ve Makine Teknolojisi Alanı mevcuttur.
Okulumuz ilk mezunlarını 1971–1972 öğretim yılında 50 öğrenci olarak vermiştir. Bu güne kadar Endüstri Meslek Lisesinden 3741, Teknik Liseden 134 ve Dışarıdan Bitirme 101 kişi mezun olmuştur.   Bu öğrencilerden 552 kişi bir yüksek okula girmeye hak kazanmış, diğerlerinin büyük çoğunluğu da, küçük esnaf ve sanatkârların yanında veya kalifiye eleman olarak Karaman'da ve diğer bölgelerde meslekleri doğrultusunda çalışmaktadırlar.                                
Okulumuz kuruluş yıllarında, gerek çevre il ve ilçelerde Endüstri Meslek Lisesi bulunmaması,  Gerekse o yıllarda Avrupa ülkelerine Meslek Lisesi mezunlarının işçi olarak daha kolay alınması, öğrenci sayısının fazla olmasına neden olmuştur. Günümüzde bu Şartların ortadan kalkması, öğrenci sayımızın ilk yıllara nazaran biraz az olmasına neden olmaktadır. Okulumuz, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun yürürlüğe girmesi ile 1986–87 öğretim yılının 2. kanaat döneminde kanun kapsamına alınmıştır. Bu tarihten itibaren son sınıf öğrencileri uygun işletmelerde meslek eğitimlerini sürdürmektedirler. İşletmelerin uygun olmadığı bölümdeki öğrenciler meslek eğitimlerini okulda yapmaktadırlar.  Okulumuz 316 öğrenci 9.sınıf, 165 öğrenci 10. Sınıf,140 öğrenci 11. Sınıf, 165 öğrenci 12. Sınıf, 74 öğrenci  açık lise olmak üzere  850 öğrenci mevcudu vardır.
Okulumuzda makine Teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı alanı, gıda teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, Metal teknolojisi alanı olmak üzere 6 adet alanımız eğitim vermektedir. Tesisat teknolojisi alanı ise öğrenci, mekan ve personel yetersizliğinden dolayı  eğitim vermemektedir.
ATÖLYELERDE EĞİTİM VE DÖNER SERMAYE ÇALIŞMALARI:
Okulumuz atölyelerindeki yeterli miktardaki alet, makine ve malzemelerle öğrencilerimiz, müfredat programına uygun olarak eğitim ve öğretimi sürdürmektedirler. Öğrencilerin becerilerini artırmak amacıyla yaptırılan işler, mümkün olduğu kadar, çevre ihtiyaçlarına cevap verebilecek günlük kullanılan eşya ve aletlerden seçilmekte böylece öğrencilerin yaptığı işlerin pazarlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra 17.08.1970 tarihinde 10,000TL sermaye ile Bakanlığımızca döner sermayeli okullar kapsamına alınan okulumuzda mesai saatleri dışında Döner Sermaye çalışmaları da yapılmaktadır. Her türlü Bakanlık siparişleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarından imalat ve tamirat işlemleri, bölümlerimizin atölyelerinde, öğrencilerimizin de katılmalarıyla yapılmaktadır. 
Ayrıca okulumuzdaki teşhir odası ile de okulumuza çeşitli nedenlerle ziyarete gelenlere ürünlerimiz sergilenmektedir. METEF ve teşhir odası büyük beğeni toplamaktadır.
2014 mali yılında yapılan döner sermaye çalışmaları toplamda 350.000 TL civarındadır.
NEFİSE SULTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Okulumuz, adını Karaman Oğulları Hükümdarı Alâeddin Ali Bey’in hanımı, Osmanlı Padişahı  1.Murat Bey’in kızı “Nefise Sultan” dan  almıştır. Okulumuz bünyesinde; Kız Meslek Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi, Uygulama Anaokulu, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüzyüze Eğitim Programları eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 Yılından itibaren Türkiye geneli Meslek Liselerinin çeşitliliğinin azaltılması çalışmaları kapsamında okulumuzun ismi Karaman Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiş ve içerisine Anadolu Meslek Programı eklenmiştir.
Okulumuzda
-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
-Bilişim Teknolojileri
-Yiyecek İçecek Hizmetleri
-Giyim Üretim Teknolojisi
-El Sanatları Teknolojisi
-Grafik ve Fotoğraf Alanları mevcuttur.
            
Ayrıca okulumuz bünyesinde anaokulumuz mevcut olup çocuk gelişimi öğrencilerimize pratik eğitim yapma imkânı da sunmaktadır. Konferans salonumuz ve uygulama atölyelerimiz ile öğrencilerimiz kendilerini yetiştirme ve pratik yapma imkanı bulmaktadır. Yirmi iki meslek dersleri öğretmeni,  yirmi iki branş öğretmeni ile okulumuz eğitim öğretimini sürdürmektedir.  Mezun olan öğrencilerimize diplomaları ile birlikte “İş yeri açma belgesi” verilerek, öğrencilerin kendi işlerini de kurma imkânı sunmaktadır.
Üniversiteye girişte ise kendi alanlarını tercih eden öğrencilerimiz ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkını kullanabilmektedirler.
KARAMAN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Okulumuz sağlık alanında eğitim öğretim hizmeti sunmaktadır. Okulumuzda hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği ve Anestezi dalları bulunmaktadır.
2014-2015 eğitim öğretim yılında değişerek İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmuştur. Okulumuz 2014 ağustos ayında yeni binasına (Üniversite mahallesi 1101 no:6) taşınmıştır.
Okulumuzda 480 örgün ve 45 yaygın eğitimde olmak üzere toplam 525 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.
Okulumuz, 82436 metre kare alana kurulmuş olup, 18 derslik, 3 Teknik Sınıf, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarı, Kütüphane, Konferans Salonu, Halı saha, Tenis kortu, Kapalı Spor Salonu, 100 kız ve 100 erkek olmak üzere toplam 200 kişilik kapasiteli pansiyonu bulunmaktadır.
Okulumuz, “İnsan sağlığına hizmet kutsal bir meslektir” ilkesiyle geleceğe ve yükseköğretime öğrenci yetiştirmektedir. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilimizin tercih edilen bir okuludur.
Son Güncelleme: 24.03.2015 09:22
Yorumlar