banner464

Öğrenmenin Önündeki En Büyük Bahane Çocuk

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında yaptırmış olduğu araştırmanın sonuçları açıklandı. Öğrenme faaliyetlerine katılım noktasında Avrupa Birliği ülkelerinin 3 kat gerisinde...

Öğrenmenin Önündeki En Büyük Bahane Çocuk

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında yaptırmış olduğu araştırmanın sonuçları açıklandı. Öğrenme faaliyetlerine katılım noktasında Avrupa Birliği ülkelerinin 3 kat gerisinde...

22 Kasım 2014 Cumartesi 13:02
117 Okunma
Öğrenmenin Önündeki En Büyük Bahane Çocuk
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında yaptırmış olduğu araştırmanın sonuçları açıklandı. Öğrenme faaliyetlerine katılım noktasında Avrupa Birliği ülkelerinin 3 kat gerisinde kalan Türkiye’de eğitimin önündeki en büyük bahane ise çocuk. Eğitim programlarına devam edemeyen ailelerin yüzde 55’lik bir kısmı çocuk nedeniyle eğitim hayatının son bulduğunu ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 65’i hafta sonu yerel yönetimlerin açtığı kursları tercih ederken yüzde 72’lik bir kısım ise parasız kursları tercih ettiğini ifade ediyor.

Management-Time araştırma şirketinin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü için yaptığı ve Türkiye çapında 2 yıldır sürdürülen araştırmadan ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 3 bin 700 kişi üzerinde yapılan anket çalışmasına göre kadınlar erkeklere göre, evliler ise bekarlara göre iki kat daha fazla öğrenme programlarına devam ediyor. Araştırmada eğitim programlarının ücreti konusunda yüzde 68’lik bir kısım kesinlikle ücretsiz olması gerektiğini belirtirken yüzde 32’lik bir kısım ise az da olsa ücretli olması gerektiğini düşünüyor. Hali hazırda bir eğitim programına devam edenlere ücret ödeyip ödemediği sorulduğunda ise yüzde 72 ödemediğini yüzde 28 ise para ödediğini ifade ediyor. Araştırmaya göre bir öğretim programına katılımda dezavantajlı en büyük grubu erkekler, çalışanlar ve hane geliri düşük olanların oluşturduğunu aktaran Management Time Araştırma Uzmanı Dr. Hamit Akçay, "Yapılan araştırmalarda AB’de hayat boyu öğrenmeye katılım oranları sırasıyla 2009’da yüzde 9,3, 2010’da yüzde 9,1, 2011’de yüzde 8,9 ve 2012’de yüzde 9 iken ülkemiz için katılım oranları, yine sırasıyla bakıldığında, 2009’da yüzde 2,3, 2010’da yüzde 2,5, 2011’de yüzde 2,9 ve 2012’de yüzde 3,2 şeklindedir. Rakamlarda bir artış gözlense de henüz AB ülkelerinin çok gerisinde yer alıyoruz. Hayat Boyu öğrenmeye devam edenler öğrenme tercihlerinde Belediye ve Milli Eğitim bakanlığına bağlı merkezlerin ön plana çıkması dikkat çekiyor. Bu noktada belediye ve diğer kurumların yaptıkları çalışmaların daha etkin tanıtımı çok önem arz ediyor. Araştırmaya katılanların öğrenme programlarına katılmama gerekçesi olarak sunduklarının başında çocuk gelmektedir. Fakat istatistiklere göre ise Hayat boyu öğrenme kavramı çerçevesinde bir öğrenim programına katılanların yüzde 59,41 inin çocuğu varken, Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) programlarına katılmayanların çocuk sahipliliği oranı daha düşük (yüzde 54,8). Yani çocuk bahane!" ifadelerini kullandı.

HAFTASONU VE KISA KURSLAR TERCİH EDİLİYOR

Hayat Boyu Öğrenme (H.B.Ö) kapsamında düzenlenecek kursların zamanı konusunda bu kurslara devam edenler hafta içi 17.00’den önce tercihi öne çıkarken (yüzde 47.64), devam etmeyenlerde belirgin bir şekilde hafta sonu tercihi öne çıkmaktadır (yüzde 63.72). Bu nedenle başta Milli Eğitim ve Belediyeler olmak üzere toplumun gelişimini sağlamak isteyen tüm kurumlar kurslara katılım oranını artırmak için hafta sonu eğitimlerini artırmalıdır. HBÖ programlarına katılmayanlar kısa programlar istiyor. Program 5 saati geçmesin diyenler yüzde 58,9, azami 10 saat diyenler yüzde 28,8, 15 saat diyenler yüzde 8 ve 20 saat diyenler sadece yüzde 1.3. Yani kısa hap çözümler istiyoruz. HBO devam edenler en çok yabancı dil(yüzde 11.58), Bilişim teknolojileri(yüzde 11.45), bahçecilik(yüzde 10.80) ve spor (yüzde 10.75) tercihinde bulunurken, HBO programlarına devam etmeyenlerin tercihleri yabancı dil (yüzde 18.82), spor(yüzde 14.26), bilişim teknolojileri (yüzde 10.27) ve müzik ve gösteri sanatları (yüzde 9.75) olarak ortaya çıkıyor. Yani yabancı dil ortak paydamız fakat öğrenemiyoruz.

PARASIZ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

HBO programlarına katılanların yüzde 71.58’i katılmayanların ise yüzde 67.59’u eğitim parasız olmalı demektedir. HBO programına katılmayanların yüzde 52.31’i eğitim için para harcayamam ama gerektiği kadar zaman harcayabilirim demektedir. HBÖ programlarına devam etmeyenlerin yüzde 30’u bu kurumları hiç duymadıklarını yüzde 42.79 ismini duyduğunu ama bilgisi olmadığını belirtirken ancak yüzde 27.21 i bu kurumlar hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu beyan etmektedir. HBÖ programlarına katılmayanların gerekçelerine bakıldığında yüzde 7.6 ‘sı mevcut işini korumak için yüzde 7.84 ‘ü terfi almak için yüzde 8.74 ü kendi işini kurmak için bu programlara katılmadıklarını beyan ediyor.

Yorumlar