banner464

Akib’den Yeni Uygulamalara Tepki

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş, Dahilde İşleme Rejimi (DİR)...

Akib’den Yeni Uygulamalara Tepki

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş, Dahilde İşleme Rejimi (DİR)...

12 Aralık 2014 Cuma 15:37
64 Okunma
Akib’den Yeni Uygulamalara Tepki
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) belge kapatma işlemlerinin bölge müdürlüklerine verilmesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yeni uygulamalarına tepki gösterdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde (AKİB) basın toplantısı düzenleyen Yamanyılmaz ve Ateş, tepkilerini dile getirdiler. İlk olarak DİR ile ilgili konuşan Ali Can Yamanyılmaz, "Büyüme stratejisi ihracat temeline dayalı olan ülkemizin ihracatçısına sağladığı en büyük teşvik unsurlarından biri de Dahilde İşleme İzin Belgesi’dir (DİİB). DİR ihracatçının rekabet gücünü artıran en önemli faktörlerden biri olup, ona direkt finansman desteği sağlayarak, ihracatın artmasına katkıda bulunan güçlü bir enstrümandır. Son günlerde gümrüklerde yaşanan bir takım olumsuz olaylar mesnet kabul edilerek, DİİB kapatma işlemlerinin ihracatçı birliklerinden alınıp Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı’nda yer alan bölge müdürlüklerine verilecek olması, hele hele birliklerin gerçekleşen ihracat ve ithalatların doğruluğunun kontrolü gibi bir yükümlüğünün bulunmadığının ifade edilerek bu yönde bir karar almaya kalkışılması olması ise ibretle izlemekteyiz. Tüm birliklerden DİİB’lerin mevcut hali ile bölge müdürlüklerine devrinin getireceği yığılmaların, yalnızca 1 Ocak 2015 tarihinden sonraki DİİB’lerin alınacak olması halinde dahi alt yapı ve teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı sıkıntıların ve olması muhtemel hatalı işlemler neticesinde doğabilecek haksız kazanç ve devlet kaybının etraflıca değerlendirilmediği kanaatini taşımaktayız" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişikliği ile ilgili konuşan Ali Uğur Ateş, "2023 ihracat hedeflerine ulaşma yolunda üyelerimizin bürokratik engellerin kaldırılması ve ihracatın kolaylaştırılması yönünde yapılacak düzenlemelere dair beklentilerinin aksine son dönemde gümrük işlemlerine ilişkin alınan yeni kararlar ile ihracatın durma noktasına geleceği ve yaratılan maliyetlerle firmaların da iflas etme eşiğine dayanacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Üyelerimiz tarafından genel sekreterliğimize yoğun bir şekilde iletilen şikayetlerde, söz konusu düzenlemelerle, tespit edilen yolsuzluklar nedeniyle tüm firmaların cezalandırılmaması gerektiği, ihracat hedefleri göz ardı edilmeden ihracatçıların önünü açacak ve ihracat rakamlarını üst seviyelere taşıyacak şekilde kararlar alınması talep edilmektedir. Bu değişiklikle gümrüklü genel antrepolardaki görüntü teminat ve indirimli teminat sistemi kaldırılmış olup, yeni uygulamayla antrepoya alınacak her parti mal için gümrük vergilerinin tümünü kapsayacak miktarda teminat verilmesi esası getirilmiştir. 17.12.2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek bu uygulamanın yansımaları sadece antrepo işleticilerine olmayacak, antrepoya ithalat eşyalarını koyacak firma sahiplerine de ek maliyet getirecektir. Antrepolara konulan ürünlerin vergisel kıymetleri göz önünde bulundurulduğunda, verilecek toplu teminatın rakamının antrepo işleticileri tarafından karşılanamayacağı, uzun dönemde bu maliyetin firmalara yansıtılacağı düşünülmektedir" şeklinde konuştu.

Yorumlar