banner464

Chp’li Çıray’dan Rahatlatan Teklif

CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, milyonlarca kredi kartı mağduruna derin bir nefes aldıracak olan kanun teklifini TBMM’ye sundu. Çıray, borçlu yurttaşlarımızın hükümet tarafından, ‘Biz gidersek kriz çıkar borçlarınızı ödeyemezsiniz’...

Chp’li Çıray’dan Rahatlatan Teklif

CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, milyonlarca kredi kartı mağduruna derin bir nefes aldıracak olan kanun teklifini TBMM’ye sundu. Çıray, borçlu yurttaşlarımızın hükümet tarafından, ‘Biz gidersek kriz çıkar borçlarınızı ödeyemezsiniz’...

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
44 Okunma
Chp’li Çıray’dan Rahatlatan Teklif
CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, milyonlarca kredi kartı mağduruna derin bir nefes aldıracak olan kanun teklifini TBMM’ye sundu. Çıray, borçlu yurttaşlarımızın hükümet tarafından, ‘Biz gidersek kriz çıkar borçlarınızı ödeyemezsiniz’ denilerek korkutulduğunu belirterek "Vereceğimiz bu teklifi AKP iktidarı çoğunluğuna dayanarak engellese dahi 2015’de CHP iktidarında çıkaracağız. Vatandaşları icra kapılarından kurtaracağız“ dedi.

BORÇ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Amacın, kredi kartı mağdurlarının belli bir ödeme planı kapsamında icra takibinden kurtulmasını sağlamak olduğunu anlatan Çıray, şöyle konuştu: "Bankacılık Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunlarına eklenecek geçici maddeler ile kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış kredi ya da kredi kartı borcu bulunanlar geçici maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgili bankaya yazılı olarak müracaat ederek yeniden hesaplanacak borçlarını belli bir plan dahilinde ödeyecek.”

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

Çıray, hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, “Zor şartlarda yaşamlarını sürdüren ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar borçlarını ödemek için her yola başvurmuştur. Kredi kartı borcunu diğer kredi kartından çektikleri nakit ile veya halk arasındaki tabirle takla attırarak kuyumculara ödedikleri komisyonlarla borçlarını ödemeye çalışmışlardır. Fakat artık ödeme gücü kalmayan vatandaşların borçları icra takibine düşmüştür. Kanun teklifimiz, 1/1/2015 tarihi itibariyle, kredi müşterisine ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi ana para ve faiz borcu Merkez Bankası faiz oranı esas alınarak 6 ay ila 36 ay arasında taksitlendirme yapılarak borcun yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır” ifadesini kullandı.

MASRAFLARDAN KURTULACAKLAR

Çıray’ın teklifine göre, ödeme plânını imzalamaları şartıyla, kredi mağdurları icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretini ödememe hakkına sahip olacaklar. Ödeme planına esas borç tutarının müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ya da taksitler hâlinde ödenmesi durumunda herhangi bir ilave borç da çıkmayacak. Ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi hâlinde aylık eşit taksitler şeklinde ödenecek borç tutarı; 6 aylık vade için 1,03, 12 ay için 1,07, 24 ay için 1,15, 36 ay için 1,22, ile çarpılarak hesaplanacak tutarın ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacak.

KREDİ BORCUNA İCRAYA SON

Kredi borçlusunun alacaklı bankaya müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, hâlihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri duracak. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süre işlemeyecek. Altı aylık vade dâhil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre, bir yıl içinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi hâlinde bu madde ile sağlanan haklar, ilgili banka tarafından ortadan kaldırılabilecek.

BİR FIRSAT DA KREDİ KARTI MAĞDURLARINA

Çıray’ın hazırladığı teklife göre, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa eklenecek geçici madde ile kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi olan kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgili kredi kartını çıkaran müracaat ederek düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları şartıyla, icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretini ödememe hakkına sahip olacak. Taksit tutarlarının ödenmesi şartıyla icra işlemleri duracak.

MERKEZ BANKASI’NIN ORANI DİKKATE ALINACAK

1/1/2015 tarihi itibarıyla, kart hamiline ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu, 1/1/2015 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarı hesaplanacak.

Yorumlar