banner464

Ebso Başkanından Hükümetin Reform Programına Tam Not

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 25 alanda reform programı ve 9 alt boyutunu içeren eylem planını ‘altına tüm sanayicilerin imza atacağı’ bir program olarak...

Ebso Başkanından Hükümetin Reform Programına Tam Not

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 25 alanda reform programı ve 9 alt boyutunu içeren eylem planını ‘altına tüm sanayicilerin imza atacağı’ bir program olarak...

07 Kasım 2014 Cuma 14:09
31 Okunma
Ebso Başkanından Hükümetin Reform Programına Tam Not
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 25 alanda reform programı ve 9 alt boyutunu içeren eylem planını ‘altına tüm sanayicilerin imza atacağı’ bir program olarak gördüklerini açıkladı. Gündemin yeniden ekonomiye yönelmiş olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Yorgancılar, “Tespitler, öncelikler ve hedefleri açısından oldukça iyi ve iyiniyetli bir program. İlk 9 reform başlığı altında açıklanan eylemlerin altına tüm sanayicilerin imza atacağını düşünüyorum. Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı vardı” diye konuştu.

Yorgancılar, yaptığı değerlendirmede programın Türkiye’nin üretim ve tüketim deseninin uyuşmazlığı ve bunun getirdiği ithalata bağımlılık, cari açık, sıcak paraya bağımlılık, teknoloji üretememe, yüksek enflasyon, emek arz ve talebinin nitelik açısından uyumsuzluğu, tarım sektöründe düşük verimlilik, finans kesimi lehine makro ekonomik iklim gibi yapısal sorunlarının geldiği düzey itibariyle sürdürülebilir yüksek büyüme hızlarını yakalamasının mümkün olmadığı bir dönemde açıklanmasının önemine dikkat çekti. Gelinen noktada küresel koşullar ve konjonktürdeki zorluklar da dikkate alındığında Türkiye’deki birikmiş sorunların ancak yeni ve iddialı bir programla aşılabileceğini vurgulayan Yorgancılar, “Kuşkusuz programın tüm boyutları açıklandığında bütününü değerlendirmek daha anlamlı olacaktır. Ancak, yüksek faiz, düşük kur makasının her iki kenarının da on yıldır sürekli kestiği sanayiciler ve reel kesim olarak artık tüketim ve inşaatla değil de üretimle, reel sektörle, teknolojik gelişmeyle büyümeye odaklanılacak olması bizleri mutlu etmiştir” dedi.

Benzer önerileri yıllardır dile getirdiklerini ifade eden Yorgancılar, şunları söyledi: “Zamanlama doğru, açıklama ve eylemler eksik kalmıştır. Sanayicilerle de istişare edilerek programın içeriğinin çok iyi doldurulması, nasıl sorusuna iyi cevaplar verilmesi ve bir an evvel eyleme geçilmesi gerekmektedir. Temennimiz tüketerek değil inovatif ürünler üreterek büyüyen, dünya ile tüketim değil, üretimle tam entegre olmuş bir Türkiye yaratılmasıdır. Sanayiciler olarak bizlerin, bize düşeni en iyi şekilde yapacağından kimse şüphe duymasın."

Yorgancılar, ayrıca sağlık turizmi ve yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi programlarının İzmir’in gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti.

Yorumlar