banner464

Gdp Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: "bu Teklif Büyüme Hedefinin Şaşmasına Neden Olacak"

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ’Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’ ile ilgili olarak, "Böyle bir teklifin kabulü halinde bundan fayda sağlayacak hiçbir kesim olmayacağını ama...

Gdp Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: "bu Teklif Büyüme Hedefinin Şaşmasına Neden Olacak"

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ’Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’ ile ilgili olarak, "Böyle bir teklifin kabulü halinde bundan fayda sağlayacak hiçbir kesim olmayacağını ama...

11 Aralık 2014 Perşembe 10:10
31 Okunma
Gdp Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir:
Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ’Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’ ile ilgili olarak, "Böyle bir teklifin kabulü halinde bundan fayda sağlayacak hiçbir kesim olmayacağını ama kaybedenin tüm ülkemiz ve ülkemiz insanı olacağını özellikle belirtmek isteriz" dedi.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı bugün komisyonda görüşülmeye başlanacak. Görüşme öncesi Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir yazılı bird açıklama yaparak teklifin kabul edilmeyeceğin dair inançlarının tam olduğunu belirterek kabulü halinde hiçbir kesimin kazancının olmayacağını belirtti. Nihat Özdemir’in yaptığı yazı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "11 Aralık 2014 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda Başbakan imzalı olarak sunulan, 13.08.2014 tarihli ve 1/974 esas numaralı “Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” görüşülecektir. Bu tasarı özellikle tüm tüketicileri yakından ilgilendiren o nedenle üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir tasarıdır.

11 Aralık 2014 tarihinde TBMM Komisyonunda görüşmeye açılacak olan kanun tasarısı, ilgili tarafların ayrıntılı görüşleri alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış, tekrar görüşe açılmış ve 61. Bakanlar Kurulu imzasıyla TBMM Komisyonu’na gönderilmiş bir kanun tasarısıdır. Modern perakende sektörü temsilcileri olarak Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nda yer alan piyasayı sınırlayıcı maddelerle ilgili farklı görüşlerimizi sunmak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz ve görüşmelerde hazır bulunacağız.

Bugün ülkemizde 77 milyon kişi yaşamaktadır. Bu kişilerin ortalama yıllık geliri 12 bin dolarlar civarına ulaşmıştır. Bu kişilerin ihtiyaçları, talepleri 21. Yüzyıla uygun ihtiyaç ve taleplerdir. Komisyonda ele alınacak tasarı içeriği itibarıyla, tek tek bu 77 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. Onların, daha güvenli, kaliteli, daha uygun fiyatlarla, en rahat ve elverişli koşullarda, standartları uluslararası düzeydeki ürünlere ulaşmalarını sağlayan perakende sektörünün ve dolayısıyla iç piyasanın işleyişini ya da işleyemezliğini belirleyecek nitelikte bir tasarıdır. Bu nedenle de özel bir öneme sahiptir.

Ancak, gerekli süreçler işletilerek tarafların görüşleri alınmış olan Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın komisyonda görüşülmesine sadece bir gün varken, kamuoyu yepyeni ve bundan önce hiç üzerinde tartışılmamış ve gündeme alınmamış Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazaların Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi ile meşgul edilir hale gelmiştir.

Komisyonun karşısına çıkarılmak istenen ve kamuoyunu meşgul eden teklif, Serbest piyasa ekonomisini zedeleyecek, Büyüme hedeflerinin şaşmasına neden olacak, İç piyasa dinamiklerini geriye çevirecek, Bugün her bir tüketicinin her ürünü daha ucuza alabilme fırsatını yaratan rekabet ortamını bozacak, Hafta sonu mağazaların kapatılması nedeniyle mevcut çalışanların iş olanaklarını kaybetmelerine neden olacak, Her yıl 750 bin gencin iş piyasasına çıktığı ülkemizde özellikle gençler ve kadınların iş bulma ümitlerini kıracak, Yepyeni ürünler imal eden imalatçıların önünü kesecek, İmalat sanayi kapasitesini azaltacak, Yatırımcıların yatırım hayallerini zedeleyecek, Yatırımlarını yapmış olanları hayal kırıklığına uğratacak, Geleceğe duyulan güveni sarsacak, Turistlerin ülkeye bırakacağı döviz miktarını azaltacak, Türkiye’nin 2023 hayallerini perdeleyecek, İşsizliğe karşı yoğun bir mücadele veren hükümetin elindeki en önemli kozu elinden alacak, Refahın yayılmasını sağlayan iç ticaret dinamizmini söndürecek niteliktedir

Böyle bir teklifin kabulü halinde bundan fayda sağlayacak hiçbir kesim olmayacağını ama kaybedenin tüm ülkemiz ve ülkemiz insanı olacağını özellikle belirtmek isteriz. 2023 yılı hedeflerine ulaşmayı kendine şiar edinmiş bir ülke adına böyle bir teklifin kabul görmeyeceğine olan inancımız tamdır"

Yorumlar