banner464

İşkur iş yerlerini ziyaret edecek

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 8 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında Karaman genelindeki iş yerlerini ziyaret edecek.

İşkur iş yerlerini ziyaret edecek

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 8 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında Karaman genelindeki iş yerlerini ziyaret edecek.

12 Nisan 2016 Salı 12:35
338 Okunma
İşkur iş yerlerini ziyaret edecek
Karaman İşkur İl Müdürlüğü 8 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında 2016 yılı iş gücü piyasası araştırması sebebiyle Karaman genelinde iş yerlerine bir takım ziyaret gerçekleştirecek. İşkur İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘’İlimizdeki istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik işgücü yapısı ile sektörler bazında personel, eğitim, nitelik vb. ihtiyaçları belirlenmesine yönelik bilgi derlenmesini sağlamayı amaçlayan İşgücü Piyasası Talep Araştırması Çalışmasının (İPA 2016) işverenlerle yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilecek olan saha çalışması alt bölümü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün İPA 2016 çalışmaları için ülke genelinde belirlediği 08/04/2016‐06/05/2016 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) imkânlarıyla yapılacaktır.  
İPA 2016 işyerlerinde, çalışmada görevli İŞKUR personelince yüz yüze görüşme yöntemiyle işyeri bilgi formlarının doldurulması ile gerçekleştirilecektir.  İşyerlerinin çalışan sayıları, çalışanların cinsiyet ve meslekler göre dağılımı, işgücü ihtiyacı, temininde güçlük çekilen meslekler ve işyerlerinin istihdamda önümüzdeki dönemde artış veya azalış beklentileri ile ilgili veriler İPA 2016 işyeri bilgi formları ile derlenmiş olacaktır. 
İlimiz düzeyinde; istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının (açılacak mesleki kursların) belirlemesini, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesini kolaylaştıracak söz konusu çalışma ile çok kıymetli verilere ulaşılması planlanmaktadır.   
Bu veriler ışığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu adına İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılı Karaman İşgücü Piyasası Analiz Raporu hazırlanacak ve işgücü piyasası tarafları ile kamuoyunun kullanımına sunulmuş olacaktır.    
Çalışma kapsamında, Maliye Bakanlığı’nın en güncel kayıtları kullanılarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan “Türkiye İşyeri Kayıt Sistemi” kayıtlarına gore ilimizde yer alan ve “uniform dağılan sürekli rassallıklı sayısal çıktıda ardışık basit rassal örneklem” metoduyla (ABRÖ-PRN)” seçilen 2-9, 10-19 ve 20+  işçi istihdam eden işyerleri tabakalarında belirlenmiş olan işyerleriyle yapılacaktır.  
Ziyaretlerden önce, İPA 2016’te görevli İŞKUR personeli tarafından işyeri yetkilisi ile irtibat kurulacak ve İŞKUR personelinin işyerlerine önerdiği tarihlerden, işyeri yetkilisi tarafından uygun bulunan tarih ve saatte işyerinde görüşme gerçekleştirilecektir.  
Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim: 
Boratav Ersin GÜLEÇ Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İşgücü Piyasası İzleme ve Değerlendirme Birimi Tel: 0 338 212 3136/ 7756  Faks: 0 338 212 6611 E-posta: boratav.gulec@iskur.gov.tr     
NOT: İPA 2016 çalışma sırasında ziyarete gelen kişilerin İŞKUR personeli olup olmadığı hakkında şüpheye düşülmesi halinde, İPA çalışması kapsamında işyerleri ziyaretini gerçekleştirecek İŞKUR personeli hakkında bilgi almak için İŞKUR İl Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.'' denildi. 
 
Yorumlar