banner464

Kamuda Dijital Dönüşüm Çağrısı

’Kamuda Digital Dönüşüm’ çalıştayı Ankara’da yapıldı. Çalıştayda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: "Teknolojinin dolaylı katkısıysa yatay bir sektör olarak tarımdan sağlığa, ulaşımdan imalat sanayisine, lojistikten enerjiye,...

Kamuda Dijital Dönüşüm Çağrısı

’Kamuda Digital Dönüşüm’ çalıştayı Ankara’da yapıldı. Çalıştayda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: "Teknolojinin dolaylı katkısıysa yatay bir sektör olarak tarımdan sağlığa, ulaşımdan imalat sanayisine, lojistikten enerjiye,...

18 Aralık 2014 Perşembe 17:35
57 Okunma
Kamuda Dijital Dönüşüm Çağrısı
’Kamuda Digital Dönüşüm’ çalıştayı Ankara’da yapıldı. Çalıştayda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: "Teknolojinin dolaylı katkısıysa yatay bir sektör olarak tarımdan sağlığa, ulaşımdan imalat sanayisine, lojistikten enerjiye, sağlıktan afet yönetimine sağladıkları. Teknoloji sayesinde sosyal medya uzmanı, veri analisti, siber güvenlik uzmanı gibi yeni meslekler doğuyor. Bilgi teknolojilerinin gelecek nesillere dönük bu yatay faydasının çok önemli olduğunu görüyoruz. Kapsayıcı bir şekilde verimlilik ve şeffaflık getiren bu teknolojileri tüm toplumumuzla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Vodafone’un kamu sektöründeki paydaşlarıyla Ankara’da gerçekleştirilen ’Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı’nın açılış konuşmasını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan yaptı. Türkiye’de kamunun dijital dönüşümünü ve sektörün verimlilik hedeflerini konuştu. Türkiye paydaş buluşmalarının dördüncüsünü düzenledi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı’nın açılış konuşmasını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan yaptı. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm, vatandaş memnuniyetinde artış ve kamu sektöründe verimlilik hedeflerine yönelik fikirlerin ve fırsatların konuşulduğu çalıştayda kamu sektörünün liderleri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, üniversiteler ve basın mensuplarından oluşan 120 kişilik bir paydaş ekosistemi yer aldı.

Vodafone, çalıştayda kamu paydaşlarını Türkiye’nin dijital dönüşümünün bir parçası olmaya davet etti. Çalıştayda kamu kurumlarının daha etkin, daha verimli ve daha az maliyetli iş yapmasına katkıda bulunacak, en yüksek vatandaş memnuniyetini ve sosyal faydayı sağlayacak çözümler paylaşıldı. Kamuda dijital dönüşümün yol haritasını birlikte ortaya çıkarmak adına üç ana başlık altında çalışma grupları gerçekleştirildi. Kamunun liderleri “Kurum içi verimlilik”, “Kurumlar arası dijitalleşme” ve “Dijital vatandaşlık hizmetleri” ana başlıkları konusunda gelişim fırsatlarını ve fikir önerilerini paylaştı. Çalışma gruplarında kamuda dijital dönüşümün hız kazanması için hayata geçirilebilecek potansiyel projeler ele alındı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Çalıştayın açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şirketlerin sadece yönetici ve çalışanlarıyla değil tüm paydaşlarıyla geleceği planlaması ve politikalarını şekillendirmesini başarılı bir uygulama olarak görüyorum. Kamuda dijitalleşmeyi tartışırken, aslında Türkiye’nin geleceğini, insanlarımızın geleceğini tartışmış oluyoruz. Türkiye de dünyayla birlikte baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Yeni nesiller dijital dünyaya hızla adapte oluyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğimiz adına dijitalleşmeyi ve bilgi toplumuna geçişi sadece teknik bir süreç olarak görmemek gerekiyor. Yeni bir toplumsal yapı ve yeni bir iş yapma biçimi için yeni bir zihniyet olarak bilgi toplumu şartlarına adapte olmamız gerekiyor. Bugün dünyada 3 milyarı bulan internet kullanıcısı var. İnternet kullanamayanlar ise dijital uçurumun oluşmasına neden oluyor. Teknolojinin sunduğu yeni fırsatlara zamanında ve doğru adapte olamazsanız, farklılıkları, eşitsizlikleri ve adaletsizliği artırma riski var. Teknolojiler sosyal hayatı dönüştürürken ekonomi süreçlerini de etkiliyor. Burada kritik kavramın rekabet olduğunu görüyoruz. Teknolojileri iyi kullanan, üretim ve pazarlama süreçlerine iyi yansıtan şirketler ve ülkeler rekabet gücü kazanıyor. Bugün bilgi teknolojileri sayesinde iş gücü piyasaları da değişime uğruyor. OECD ülkelerinde katma değerin yüzde 6’sı ve istihdamın yüzde 4’ü bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründen geliyor. Teknolojinin dolaylı katkısıysa yatay bir sektör olarak tarımdan sağlığa, ulaşımdan imalat sanayisine, lojistikten enerjiye, sağlıktan afet yönetimine sağladıkları. Teknoloji sayesinde sosyal medya uzmanı, veri analisti, siber güvenlik uzmanı gibi yeni meslekler doğuyor. Bilgi teknolojilerinin gelecek nesillere dönük bu yatay faydasının çok önemli olduğunu görüyoruz. Kapsayıcı bir şekilde verimlilik ve şeffaflık getiren bu teknolojileri tüm toplumumuzla buluşturmayı hedefliyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt, çalıştayda şunları söyledi:

“Türkiye’nin dijital dönüşümü yolunda paydaşlarımızla etkin diyalog ve düzenli etkileşim içinde olmak gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin dijital geleceği için vizyonumuzu geliştirirken kamu liderlerinin fikirlerine başvurmayı önemsiyoruz. Vodafone Türkiye olarak, en önemli stratejilerimizden biri sürdürülebilir ekonomik büyüme modeli yaratmak. Böylece ülke ekonomisindeki sürdürülebilir büyümeye katkı sunmak. Bu hedefle Kasım 2013’te Dijital Dönüşüm Hareketi adlı stratejik programımızı hayata geçirdik. Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileri ile Türkiye’de herkese ilham vermeyi misyon edindik. Vatandaşlarımıza doğrudan dokunan kamu sektöründe dijital teknolojileri tam performansla adapte etmekte mesafe kat etmemiz gerektiğine inanıyoruz.”

Gökhan Öğüt, şöyle devam etti: “Elektronik devletten akıllı devlete yolculukta e-dönüşüm yerini akıllı, yani a-dönüşüme bırakacak. Artık e-devlet yerine a-devlet, akıllı kamu, akıllı belediyecilik gelecek. Akıllı dijital teknoloji kentlerde sürdürülebilir yaşamın da anahtarı. Akıllı şebekeler, akıllı ulaşım filoları, e-belediyecilik hizmetleriyle kentlerde vatandaş memnuniyetini artırmak ve kent sürdürülebilirliğine katkı sağlamak mümkün. Dijital stratejiler kamu hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli gerçekleşmesine öncülük ediyor. Bürokrasi süreçlerini dijital ortama tanıştırmak, vatandaş memnuniyetinin artması, bürokrasi şikâyetlerinin azalması ve kamu çalışanları için iş yükünün hafiflemesi demek. Türkiye’de kurumların dijital dönüşümünü sağlayan lider marka olma hedefi ve mobil iletişimde 20 yıllık global liderliğiyle Vodafone, bu dijitalleşmeyi kamuya sunacak doğru adres. Vodafone olarak ‘Yarına Hazırım Platformu’yla kamu kuruluşlarının dijital dönüşümünde iş birliğine hazırız.”

KAMUDA E-DÖNÜŞÜM YERİNİ A-DÖNÜŞÜME BIRAKIYOR

Çalıştayda, Birleşmiş Milletler’in e-devlet gelişmişlik düzeyi araştırmasına göre, Türkiye yüksek gelişmişlik kategorisinde 71. sırada bulunduğu açıklandı. Türkiye’de e-devlet hizmetlerive vatandaşların e-devlet kullanımı, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üstünde seyrederken, internet erişimi olan vatandaşların yüzde 41,3’ü e-devlet hizmetlerinden faydalanıyor. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi bürokrasi süreçlerini dijital ortama taşımak, bürokrasi şikâyetlerinin azalması ve kamu çalışanları için iş yükünün hafiflemesi anlamına geldiği kaydedildi. Fiber internet ve mobil geniş bandın tüm coğrafyalara erişmesiyle, kamu hizmetlerinde de elektronik devletten akıllı devlete yolculuk başladığı daha önce e-dönüşüm olarak anılan süreçler yerini akıllı dönüşüme bırakırken e-devlet yerine a-devlet, akıllı kamu, akıllı belediyecilik geleceği bildirildi.

AKILLI BELEDİYELERDE AKILLI ENERJİ VERİMLİLİĞİ

‘Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı’nda vurgulanan konular arasında, akıllı belediyecilik ve akıllı enerji vizyonu da yer aldı. Artan enerji talebini karşılayabilmek için enerji verimliliğinde gelişmiş ülkelerin standartlarına akıllı şebeke çözümleri ve akıllı sayaçlarla erişilmesi gerektiği vurgulandı. Bilgi toplumu stratejisinin yenilenmesi projesi kapsamında 2013’te yayımlanan ve 40 belediyenin katıldığı ‘Belediyelerde Akıllı Kent Uygulamaları’ araştırmasının sonuçlarına, uzaktan filo takibini 23 belediye kullandığı toplu taşımada bütünleşik ödeme sistemleri 15 belediyede geçerli olduğu bildirildi. Buna karşın akıllı elektrik şebekesi sadece 1 belediyede, akıllı elektrik sayaçları ise sadece 2 belediye kullanıldığı su şebekesinde sızıntı tespiti için akıllı sayaçları sadece 4 belediye kullandığı açıklandı. Elektrik tüketim talep artışında Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, 2023 yılında elektrik enerjisi ihtiyacının bugüne kıyasla 2 kat artarak yaklaşık 500 milyar kWh olacağı tahmin edildiği açıklandı .

Yorumlar