banner464

KARAMAN İŞKUR, İŞSİZLERİN UMUDU OLUYOR

Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) iş olanakları ile işsizleri buluşturarak bir köprü vazifesi görüyor.

KARAMAN İŞKUR, İŞSİZLERİN UMUDU OLUYOR

Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) iş olanakları ile işsizleri buluşturarak bir köprü vazifesi görüyor.

14 Ağustos 2015 Cuma 10:36
1382 Okunma
KARAMAN İŞKUR, İŞSİZLERİN UMUDU OLUYOR
Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) iş arayanların umudu olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde işsizlik oranı en az olan Karaman'da iş bulmak isteyenler İŞKUR üzerinden yönlendiriliyor. Şirketler personel açığını kapatmak için Karaman Çalışma ve İş Kurumu'na başvuruyor. İş arayanlarda Karaman İŞKUR'a kayıt yaptırarak kendi niteliklerine göre işlere yönlendiriyorlar. Böylece Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), işverenler ile işçiler arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bu durumda ise doğru istihdamın artmasına büyük katkı sağlıyor. Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl  Müdürü Kenan Ateş, Karaman İŞKUR’un işgücü piyasasında yürütmekte olduğu faaliyetleri ve aktif rolü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 
KARAMAN İŞSİZLİĞİN EN DÜŞÜK OLDUĞU İL
Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl  Müdürü Kenan Ateş, Türkiye genelinde Karaman'ın işsizlik açısından sıkıntılı olmadığını dile getirerek ''İlimizde İl Müdürlüğümüze  kayıtlı 22.292 kişi bulunuyor. Bunlardan 9314’ü kadın, 12.978 erkektir. İlimizde aktif nüfusta yaklaşık olarak 82 bin kişi olduğu düşünülürse yüzde 25’lik bir kayıt oranı elde edilmiştir. Diğer bir ifadeyle Karamanda aktif nüfustaki her dört kişiden biri İŞKUR’a kayıtlıdır. Karaman işgücünün İŞKUR’a kayıtlılığında diğer illerle karşılaştırdığında ilk 20 ilden biridir. Bununla birlikte kayıtlı işsizlerimizin sayısı ise 13.052 kişidir. Bunlardan 7350’si erkek, 5702’si ise kadındır.  Karaman işsizlerin İŞKUR’a kayıtlılığında diğer illerle karşılaştırdığında ilk sıradaki ildir. Böylelikle İŞKUR olarak Karaman’daki işsizlerin büyük bir bölümüne ulaşım sağlanmıştır ve sağlanmaya da devam edilmektedir. İlimizle ilgili temel işgücü göstergeleri incelendiğinde ise, TÜİK verilerine göre Karaman yüzde 4,2 ile işsizlik oranının en düşük olduğu il. Bir başka ifadeyle İldeki işgücünün oldukça büyük bir bölümü istihdamda, öyle ki her 100 işgücünün 95’i bir iş yerinde çalışıyor. 2014 yılı ile ilgili TÜİK iller bazında işsizlik oranı, istihdam oranı ve işgücüne katılım  oranı tahminini artık yapmayacağını duyurmuştu. İl Müdürlüğümüz bünyesindeki İşgücü Piyasası İzleme ve Değerlendirme Servisi personeli Boratav Ersin GÜLEÇ tarafından yapılan matematiksel modelleme çalışmasında, 2014 yılı için ilimizdeki işsizlik oranı tahmini yüzde 4,9 olarak hesaplanmıştır. Anılan oranın da yine 2014 yılı için iller seviyesindeki en düşük işsizlik oranı olduğunu tahmin ediyoruz. Zira 2014 yılında ülke geneli işsizlik oranı TÜİK tarafından yüzde 9,9 olarak açıklanmıştı. Amacımız ilimizde işsizliği doğal işsizlik oranı haddinde kontrol ederken, böylelikle hem istihdam oranını arttırmak hem de aktif nüfus dediğimiz işgücüne katılan nüfusu artırabilmektir. Böylelikle de,  her geçen yıl ilimizde daha çok sayıda işgücü olacak. Ayrıca ilimizde işgücüne katılan nüfusun artırılmasını, sekretaryasını yürüttüğümüz  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun gündeminde tutuyor ve inaktif nüfusun azaltılması ile ilgili gereken önlemleri almaya çalışıyoruz, inaktif nüfusla mücadele için bu yılın başında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararıyla ve Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle kapsamlı bir tematik araştırma gerçekleştirdik. Karaman İş Arayan Beklentileri Araştırmamızla (KİBA 2015) ilimizdeki iş arayanların işgücü piyasasındaki algı ve beklentileri ile ilgili oldukça önemli veriler elde ettik. Anılan verileri işgücü piyasası taraflarının kullanımı adına bir rapor haline getirdik ve işgücü piyasası taraflarının dikkat ve kullanımına sunduk. Çalışmanın işgücü piyasasının taraflarına yönder olmasını temenni ediyorum. İşe yerleştirme faaliyetlerimize gelince ağustos ayının ilk haftası dahil toplam 4157 açık iş için işveren ve işgücü arasında aracılık faaliyeti yürüttük, Anılan açık işlere 6566 iş arayanın yönlendirilmesini sağladık. Bununla birlikte anılan açık işlere 2118 iş arayanın yerleşmesini sağlamış olduk. Ayrıca geçen yıldan aktif olan projeler de dahil  toplum yararına programlar (TYP) kapsamında  toplam 37 program vesilesiyle 1133’ü  erkek, 1232’si  kadın toplamda  2365 vatandaşımızın istihdamı sağlanarak evlerine aş götürmelerine vesile olduk. Anılan TYP’leri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan  12.186.177,7 TL bütçeyle yürüttük.  Ayrıca geçen yıldan aktif olup 2015 yılında da devam eden kurs ve programlar dahil toplam 304 meslek edindirme kursu, girişimcilik ve iş başı eğitim programları için toplam 3.00.7678,68 TL bütçe harcaması planlanarak böylelikle 1777 vatandaşımıza 888’i  erkek, 889’u kadın toplamda 1777 kayıtlı iş arayanımıza mesleki eğitim olanağı sağladık.'' dedi.
KARAMAN’DA HER 10 KİŞİDEN 4’Ü İŞGÜCÜ PAZARINDA İSTİHDAMA GERİ DÖNDÜRÜLDÜ
Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl  Müdürü Kenan Ateş, Karaman’da her 10 kişiden 4’ü işgücü pazarında istihdama geri döndürüldüğünü vurgulayarak ''İşten ayrılan vatandaşlarımıza işe girişleri kadar yaşayacakları maddi sıkıntıları minimuma çekmek için programlı çalışmalar yürüttük. İşsizlik ödeneği fonundan şartları uyan toplam 1629 kişiye 3.084.318,7 TL ödeme gerçekleştirdik. Anılan vatandaşlarımızın 639’u işsizlik ödeneğine 2015 Ocaktan sonra başvurmuşlardı, yani bu yıl işsiz kalmışlardı. Bununla birlikte bu yıl işsizlik sigortası ödeneği almak için Kurumumuza başvuran 824 vatandaşımızın ise şartları sağlamadığını anladık, işsizlik ödeneğini hak edemeyen söz konusu 824 vatandaşımızın da iş ve meslek danışmanlığı hizmetimizden yararlanmasını amaçlayarak işe giriş sürelerini azaltmaya gayret ettik. Bununla birlikte işsizlik sigortası ödeneği alan vatandaşlarımıza yönelik işe yerleştirme çalışmalarımızda da hız kesmedik, işsizlik ödeneği alan 1629 kişiden 619’u tekrar istihdama geri döndürüldü. Yani ilimizde işsizlik sigortası alan her 10 kişiden 4’ü işgücü pazarında istihdama geri döndürüldü. Öbür taraftan, bir diğer pasif işgücü piyasası düzenleme enstrümanımız olan ücret garanti fonu kapsamında başvuru yapan 157 kişiye 448.843,76 TL ödeme gerçekleştirildi.'' dedi.
İSTİHDAMDA YEREL VE MERKEZİ OTORİTE ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİYLE İŞKUR
Karaman İŞKUR Müdürü Ateş, Karaman Çalışma ve İş Kurumu'nun bir köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekerek ''Ayrıca idari teşkilatta yerel ve merkezi işbirliğinin sağlanmasında önemli bir vazifeyi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Yerel işgücü piyasasındaki saha araştırma çalışmalarımız böylelikle, taşra teşkilatında yer konumlandığımız Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğümüz ile doğal üyesi olduğumuz İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu arasında kurmuş olduğumuz köprü ile koordineli şekilde yürütülüyor.'' dedi. 
KARAMAN İŞKUR, YEREL İŞGÜCÜ PİYASASINDA ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA DOYMUYOR
Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl  Müdürü Kenan Ateş, KAraman'da İŞKUR'un araştırma çalışmalarına önem verdiğini söyleyerek ''İl Müdürü olduğum Karaman İŞKUR, piyasada resmiyette olması gereken bir kurum profilinin ötesinde çalışmalar sergilemeyi kendisine misyon atfetmiştir. Bizzat sahada yer alarak işgücü piyasasında aktif aktör olarak konumumuzu korumayı hedefliyoruz. Öyle ki, ilimizdeki işgücü piyasasında işgücü piyasası arz ve talep veri ağını, eşleştirme kurmak ve piyasadaki etkileşimlere kamu yararı gözeterek tam ve zamanında müdahil olmak için saha araştırmalarımızı hız arttırarak devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızda salt tahminlerden öte, sahadan elde edilmiş verilere dayalı enformasyon ve  bilgi üretim teknolojilerini kullanmayı ilke edindik. Karaman İŞKUR, son on ay içinde yöntem ve kapsam bakımından idari ve bilimsel tutarlılığa haiz 5 büyük araştırmayı sığdırmayı  başardı. Geçen yılın kasım ayından beri  Açık İş İstatistikleri Araştırması ( AIIA 2014-1, AIIA 2015-1 ve AIIA 2015-2) adıyla üç açık iş araştırması ile ‘Karaman İş Arayan Beklentileri Araştırması (KİBA 2015)’ ve ‘İşgücü Piyasası Talep Araştırması (İPA 2015)’ adı altında birer iş arayan beklentileri ve işveren talebi araştırması yapan İl Müdürlüğümüz, önümüzdeki hafta ise (17-28 Ağustos 2015) bir araştırma daha gerçekleştirilecek. AIIA 2015-3 ile Karaman’da açık iş pozisyonları hakkında oldukça önemli verilerin elde edilmesi hedefliyoruz. Ayrıca bu açık iş araştırmalarının devamı niteliğinde bir diğer panel araştırma çalışmamızı Kasım ayı içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.'' dedi.
Necati ERMİŞ

Son Güncelleme: 14.08.2015 10:37
Yorumlar