banner464

KOBİ Proje Destek Programı

KOSGEB tarafından İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması nedeniyle esnek destekleme sistemi yürütülüyor.

KOBİ Proje Destek Programı

KOSGEB tarafından İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması nedeniyle esnek destekleme sistemi yürütülüyor.

27 Mayıs 2012 Pazar 19:51
1155 Okunma
KOBİ Proje Destek Programı
 KOSGEB tarafından İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması nedeniyle esnek destekleme sistemi yürütülüyor.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi : 3 yıl
Proje Süresi     :6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti: 150.000 TL
Destek Oranı      : %50 - %60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.
Son Güncelleme: 27.05.2012 19:57
Yorumlar