banner464

Özürlü Personel Alımı Ek Yerleştirmesi Yapılacaktır

Bakanlığınız taşra teşkilatında münhal bulunan çeşitli unvanlardaki kadrolara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında ilk defa Devlet Memuru olarak atanmak üzere 13/11/2010 tarihinde yapılan sınav sonucuna göre Bakanlığımız tarafından ilimize ihdas edilen kadrolara ek yerleştirme yapılacaktır.

Özürlü Personel Alımı Ek Yerleştirmesi Yapılacaktır

Bakanlığınız taşra teşkilatında münhal bulunan çeşitli unvanlardaki kadrolara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında ilk defa Devlet Memuru olarak atanmak üzere 13/11/2010 tarihinde yapılan sınav sonucuna göre Bakanlığımız tarafından ilimize ihdas edilen kadrolara ek yerleştirme yapılacaktır.

30 Kasım 2011 Çarşamba 10:37
564 Okunma
Özürlü Personel Alımı Ek Yerleştirmesi Yapılacaktır

Söz konusu kadrolara başvuru yapabilecek olanların listesi, başvuru dilekçesinin örneği ve başvuru hakkında açıklamalar ile gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

Başvuru hakkı kazananlar açıklamalar doğrultusunda atamaya esas evrakları hazırlayıp en geç 19.12.2011 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim etmeleri veya ettirmeleri gerekmektedir.
19/12/2011 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen atamaya esas evrakları teslim etmeyenler atama hakkından feragat etmiş sayılarak atanma haklarını kaybedeceklerdir.
Yorumlar