Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) seçimlerinin tekrarlanması hakkında konuşan Avukat Rümaysa Şen, “Kanunsuzluk nedeniyle seçimlerin tekrarlanma kararının alınması, yönetim kurulu, denetim kurulu ve müteşebbis heyeti hukuki açıdan sıkıntı yaşayabilirler” dedi.

Kanuna aykırı olduğu belirlenen seçimlerin iptali hakkında konuşan Avukat Rümeysa Şen, seçimlerin tekrarlanmasının hukuki açıdan yönetim kurulu, denetim kurulu gibi organların sıkıntı yaşamasına sebep olacağına dikkat çekti.

Kanunun öngördüğü kurallar dışında yapılan önceki seçimde Başkan seçilen Nadir Küpeli ile aday olan Celalettin Kesikbaş 7 Şubat 2018 tarihinde yapılacak seçimde yarışacaklarını ifade eden Şen, “Kanunsuzluk nedeniyle seçimlerin tekrarlanma kararının alınması, yönetim kurulu, denetim kurulu ve Müteşebbis heyetinin hukuki açıdan sıkıntı yaşayabileceklerinin de bir göstergesi. Bu gelişmeler doğrultusunda Celalettin Kesikbaş ve ekibi bugüne kadar ki tüm açıklamalarında yargı yolunu seçmeyeceklerini özellikle belirttiler. Başkan adayı Kesikbaş, daha önceki açıklamalarıyla EOSB’nin ve ESO kurumlarının yıpratılmasının Eskişehir’e de zarar verebileceği hassasiyetiyle hareket ettiklerini vurgulamıştı. Celalettin Kesikbaş ayrıca, müteşebbis heyette bulunan arkadaşlarının zarar görmemesi için de bu yolu tercih etmediklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

“Yapılan işlemlerden dolayı şikâyet olmaması, sürecin normal şekilde devam edeceğini göstermiyor”

OSB kanununda belirtilen heyet, kurul ve personelle ilgili maddelerine dikkat çeken Avukat Şen, “Diğer yandan, OSB’lerin özel hukuk tüzel kişiler olması dolayısıyla yapılan işlemlerden dolayı şikâyet olmaması, sürecin normal şekilde devam edeceğini göstermiyor. OSB’ler müteşebbis heyet, yönetim kurulu, denetim kurulu ve personelden oluşuyor. OSB kanununda belirtilen heyet, kurul ve personelle ilgili maddelerinde, ‘Görev süreleri dolsa dahi, yani artık yeni dönemlerde görev almasalar da, geçmişte görevlerinin gereklerini yerine getirmediklerinin tespit edilmesi durumlarında devlet memuru gibi yani cezalarının arttırılarak değerlendirilme durumu vardır’ ifadeleri belirtilmektedir. Diğer yandan belirtilen maddelerde, görev alanlarında oluşan zararlarda ‘kişisel’ olarak sorumlu tutulduğu ve alınacak cezanın bireylere ayrı ayrı verileceği belirtiliyor. Denetim Kurulu ile ilgili OSB uygulama yönetmeliğinin madde 46’ya 2’ye bakıldığında ise şu ifadeler yer alıyor, ‘Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelere aykırı uygulamaları ve bundan sorumlu olanları, rapor dönemini beklemeden müteşebbis heyete veya genel kurula, sorumlular müteşebbis heyet içinde ise Bakanlığa haber vermekle yükümlüdür.’ diyerek kanunu işaret eden Şen, “bir Yönetim Kurulu üyesi bile, gördüğü yanlışı Denetim Kurulu üyesine bildirince sorumluluktan kurtulur” dedi.

Avukat Rümeysa Şen, açıklamasının bir kısmında ise şu ifadelere yer verdi.

“1 Temmuz 2017’de çıkan yasada 6 ay içerisinde genel kurula gidilmesini ve bu vesileyle de oda meclislerinin görevinin sona ereceği belirtiliyor. Kanuna aykırı yapılan seçimle 26 Temmuz 2017 tarihinde göreve gelen yönetimin yapmış olduğu harcamaların denetlenebileceği öğrenildi. Denetlemede yapılan harcamalarla ilgili imzaları olan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine de konuyla ilgili kanunlar çerçevesinde davaların açılması mümkün. Denetim kurulu üyelerinin durumunun normal bir yönetim kurulu üyesinden daha farklı olduğunu gösteren, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun açıklandığı Madde 42’ye 4 bendinde ise, “Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya mazereti nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumlu tutulamaz” şeklinde belirtiliyor. Yani bir Yönetim Kurulu üyesi bile, gördüğü yanlışı Denetim Kurulu üyesine bildirince sorumluluktan kurtuluyor. Böylesi önemli bir görevi var denetim kurulunun. Denetim Kurulu üyelerinin de sorumluluğu konuyu müteşebbis heyette düzelttirmek veya aynı kişiler orada da varsa direk bakanlığa bildirerek kendileriyle ilgili sorumluluğun şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Denetim Kurulu’nun 7 Şubat 2018 tarihinde yapılacak seçim öncesinde bugüne kadar kanunlara aykırılık gördüğü takdirde makul bir süre öncesinde bakanlığı uyarmaları gerekiyor.”

“Yönetim Kurulu’nun ibrası için 17 Ocak’ta toplanılıyor”

Son olarak yönetim kurulunun ibrası için 17 Ocakta toplandığını aktaran Avukat Şen, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“OSB müteşebbis heyetinin 17 Ocak 2018 tarihinde mali tabloların kabulü ve Yönetim Kurulu’nun ibrası için toplantıya davet edildiği öğrenildi. Denetim Kurulu üyeleri gibi Müteşebbis Heyet üyeleri de bu yapının organlarından biri hatta nihai noktası konumunda bulunuyor. Sorumluluklarından olası doğabilecek olumsuzluklarda müeyyideler birbirine benzemektedir.”