banner464

10 Girişimciden 3’ü Sosyal Medya Kullanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının verilerini açıkladı.TÜİK verilerine göre; Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı...

10 Girişimciden 3’ü Sosyal Medya Kullanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının verilerini açıkladı.TÜİK verilerine göre; Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı...

18 Kasım 2014 Salı 13:27
55 Okunma
10 Girişimciden 3’ü Sosyal Medya Kullanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre; Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2014 yılında yüzde 89,9 oldu. Bu oran, 2013 yılında yüzde 90,8’di. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 88,5 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 96,1, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 98,7 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2014 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için yüzde 94,4 iken 2013 yılında yüzde 92 idi.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 27,7’Sİ SOSYAL MEDYAYI KULLANDI

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 27,7’si 2014 yılında müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler vb. ile bilgi paylaşımı için sosyal medya uygulamalarını kullandı. Bu oran 2013 yılında yüzde 26,7 idi. Sosyal ağlar, yüzde 94,2 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

WEB SAYFASINA SAHİP GİRİŞİMLERİN ORANI YÜZDE 56,6 OLDU

Girişimlerin yüzde 56,6’sı 2014 yılında web sayfasına sahip olurken, bu oran bir önceki yıl yüzde 53,8 oldu. Web sayfası sahiplik oranı yüzde 87,3 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 73,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 52,3 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 89,9’U GENİŞBANT BAĞLANTI KULLANDI

Girişimlerin yüzde 89,9’u 2014 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) yüzde 86,3 ile İnternete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi oldu. Mobil genişbant bağlantı ise girişimlerin yüzde 47,9’u tarafından kullanıldı. İnternet kullanan girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 57,4’ü 10 Mbit/s altında, yüzde 27,3’ü 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 15,2’si ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. İnternet bağlantı hızları girişimin büyüklüğü ile arttı.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 8,6’SI ONLİNE SATIŞ YAPTI

Girişimlerin yüzde 8,6’sı 2013 yılında İnternet (web siteleri, online mağazalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 17,7 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 9,3 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 8,1 oldu.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANMA ORANI YÜZDE 79,3 OLDU

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı 2013 yılında yüzde 79,3 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, yüzde 88,4 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, yüzde 69 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından form almak/indirmek, yüzde 64,2 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, yüzde 58,7 ile KDV beyannamesi vermek ve yüzde 62 ile SGK beyanları vermek için İnterneti kullandı.

Yorumlar