banner464

19. Milli Eğitim Şurası Türkiye’nin En Önemli Gündemi Olmalı!

2-6 Aralık 2015 Tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ve 19. Milli Eğitim Şurasına, Şura üyesi olarak katılacağını söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Milli Eğitim Şuralarının eğitim...

19. Milli Eğitim Şurası Türkiye’nin En Önemli Gündemi Olmalı!

2-6 Aralık 2015 Tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ve 19. Milli Eğitim Şurasına, Şura üyesi olarak katılacağını söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Milli Eğitim Şuralarının eğitim...

01 Aralık 2014 Pazartesi 11:33
19 Okunma
19. Milli Eğitim Şurası Türkiye’nin En Önemli Gündemi Olmalı!
2-6 Aralık 2015 Tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ve 19. Milli Eğitim Şurasına, Şura üyesi olarak katılacağını söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Milli Eğitim Şuralarının eğitim politikalarının belirlenmesinde en üst düzey danışma kurulu niteliği taşıdığını belirterek; Eğitim alanında 600 yetkin yerli ve yabancı uzman ile tüm eğitim bileşenlerini temsil eden kişilerin katılacağı 19. Milli Eğitim Şurası’nın bilimsel, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yapılarak Türkiye’nin eğitim vizyon belgesinin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

EĞİTİM REFORMLARININ DAYANAĞI MİLLİ EĞİTİM ŞURALARI OLMALI

Şuranın, Türkiye’nin başta 2023 olmak üzere önündeki on yılların eğitim politikalarına yön verecek ve yine gündemdeki eğitim reformlarının rehabilitasyonunu yapacak kararlara imza atmasını umduğunu söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Eğitim sisteminde yapılan ve yapılması gereken değişikliklerin şurada değerlendirilip, tartışılıp yürürlüğe girmesinin, eğitim sistemi için daha faydalı olacağına inanıyorum. Henüz bu yıl yapılan eğitim reformlarından bir tanesi bile bence Millî Eğitim Şûrası’nın toplanması için yeterliydi. Bu geleneğe uyulmadığı için, ben bilirim anlayışıyla hareket edildiği için yapılan reformlar eğitim sistemimizi deforme etti” dedi.

BİLİMSEL, DEMOKRATİK VE ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİM SİSTEMİ!

Sendika olarak Şuraya hazırlıklı geleceklerini ve eğitim sisteminin vizyonuna uygun projeksiyonel bir yol haritası çıkarılmasına proaktif katkılarda bulunacaklarını söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Şurada herkesin altına imzasını atacağı bir eğitim reform paketi hazırlamak gibi bir sorumluluk taşıyoruz. Medeniyetimizin yüksek, derin ve üstün değerleriyle, erdem ve inançlarıyla ilişkili bilimsel, özgün ve marka bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. Türkiye’nin kendi yaratıcı kimliğini, kültür ve politikalarını özünden kök salan, birikimlerinden kaynak alıp evrenselliğe yönelerek gençliğini bilime, analitik düşünceye, teknolojiye, en yüksek erdem ve değerlere ulaştıracak bir eğitim sistemi hayal ediyoruz” diye konuştu.

ŞURA KARARLARI UYGULANMALI!

Sendikalarının öneri ve yürüttüğü diplomasi mücadelesi neticesinde 2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şurasında her 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlere bir maaş ikramiye ödenmesi kararı olmasına rağmen 4 yıldır öğretmenlere ikramiye ödenmediğini ve bunun Şuralara gölge düşürdüğünü söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Yine 18. Milli Eğitim Şurasında çıkarttığımız bu kararlarda henüz yürürlüğe girmedi; “Birçok meslek grubuna tanınan yıpranma payı uygulamasının engelli çocuklara eğitim veren özel eğitim öğretmenlerine de verilmesi. Eğitim ordusunun gizli kahramanları olan hizmetli, şoför, bekçi, hademe, memur ve şeflerden oluşan eğitim çalışanlarının tayin, terfi ve görevde yükselme sistemlerinin adaletli ve objektif kriterlere göre yeniden belirlenmesi. Eğitim sisteminin önemli sorunlarından birisi olan okul müdürlüğü yöneticiliğinin genel idari hizmetler sınıfı içine alınması. Birçok bağımsız ve onurlu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yabancı dilde eğitimin yasaklanarak, eğitimin tüm basamaklarında eğitim dili olarak yalnızca Türkçe dilinin kullanılması. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ve istihdamına dönük özel eğitim programları uygulayan çağdaş Enderun okullarının açılması" Bu kararların biran önce hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

NELER İSTEYECEĞİZ!

Avcı, Şurada öğretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600’e yükseltilmesi, öğretmenler için başta insanca yaşayacak ücret talebi olmak üzere, ek ödemelerin tamamın temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmasını, vergi dilimi uygulamasının sabitlenerek, ücretlerde yaşanan erimenin önüne geçilmesini isteyeceklerini kaydederek, “Ek ders ücretleri günün şartlarına uygun bir şekilde 20 Tl olması, eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere yapılan eğitim-öğretime hazırlık ödeneği, her dönem başında ve bütün eğitim ve bilim çalışanlarının yararlanması sağlanması ve yine; Okullarımızda çalışan hizmetli ve memurlara özel hizmet tazminatı ödenmesi; öğretmenlerin grevli toplusözleşme hakkı önündeki engeller kaldırılması ila İLO standardında gerçek bir toplusözleşme yasası yapılması gibi önerilerinin Şura kararı haline getirilmesine çalışacaklarını belirterek; DES olarak, Şurada öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının, öğrenci ve velilerimizin hasılı tüm eğitim bileşenlerinin hak ve çıkarlarını korumaya, eğitim sistemimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz” diyerek sözlerine son verdi.

Yorumlar