banner464

Uzundere Kaymakamlığı Logosunu Arıyor

Uzundere Kaymakamlığı ilçenin tanıtımını yapacak, çağa uygun, vizyonel ve fonksiyonel bir formda kullanılması, ilçeyi anlatacak bir formda olmasını istediği bir logo yarışması açtı.Uzundere Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada...

Uzundere Kaymakamlığı Logosunu Arıyor

Uzundere Kaymakamlığı ilçenin tanıtımını yapacak, çağa uygun, vizyonel ve fonksiyonel bir formda kullanılması, ilçeyi anlatacak bir formda olmasını istediği bir logo yarışması açtı.Uzundere Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada...

24 Aralık 2014 Çarşamba 09:30
37 Okunma
Uzundere Kaymakamlığı Logosunu Arıyor
Uzundere Kaymakamlığı ilçenin tanıtımını yapacak, çağa uygun, vizyonel ve fonksiyonel bir formda kullanılması, ilçeyi anlatacak bir formda olmasını istediği bir logo yarışması açtı.

Uzundere Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada logonun Uzundere Kaymakamlığı’nın vizyonunu yansıtacak şekilde, sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasına vurgu yapıldı.

Yarışmanın Şartnamesi ve katılım kuralları ise şöyle belirlendi

YARIŞMANIN KONUSU

Uzundere Kaymakamlığı’nın kurumsal logosunun; (amblem/logotype), Uzundere Kaymakamlığı’nın vizyonunu yansıtacak şekilde, sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır.

AMAÇ

Yarışma sonucu; ilçemizi tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Ancak siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade eden veya çağrıştıran logolar Uzundere Kaymakamlığı’nın logosu olamaz.

YARIŞMA KOŞULLARI

1. Yarışma herkesin katılımına açıktır.

2. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.

3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4. Yarışmaya Uzundere Kaymakamlığı kurum çalışanları ve değerlendirici ve seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.

5. Tüm çalışmalar “T.C Uzundere Kaymakamlığı ya da Türkiye Cumhuriyeti Uzundere Kaymakamlığı” ibaresiyle birlikte değerlendirilmelidir. Amblem/logo ile Uzundere Kaymakamlığı tek başına ve/veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır.

6. Amblem/logo renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Amblem/logo çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basımı uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

7. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük (2,5 x 2,5) uygulamaları, renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp teslim edilecektir. Ayrıca AdobeIllustrator, AdobePhotoshopFreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak ve her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte mail ya da CD ortamında sunulacaktır.

8. Tasarımcı, amblem/logo’da kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.

9. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

10. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurulun herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunu tespit etmesi durumunda, alınan ödül iptal etme hakkına sahiptir. Eğer verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

11. Yarışma, eserlerin Uzundere Kaymakamlığı’nın ihtiyacını karşılamaması veya başka bir gerekçe ile tekrarlanabilir veya her aşamasında iptal edilebilir.

12. Uzundere Kaymakamlığı, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Uzundere Kaymakamlığına devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten elden geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Uzundere Kaymakamlığı sorumlu olmayacaktır.

14. Ödül kazanan tasarımı Uzundere Kaymakamlığının kullanma ve değiştirme hakkı vardır. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Uzundere Kaymakamlığı tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

15. Eserler, Seçici Kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı ve markaya kattığı değer kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

16. Yarışma sonunda Uzundere Kaymakamlığı’nın amblem/logosu olarak belirlenen ve dereceye giren diğer eserler herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın Kaymakamlığımızın her türlü etkinlik, basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.

17. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez ve yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ

Yarışmaya katılmak için bu şartnamenin ekinde yer alan başvuru formu doldurulup Uzundere Kaymakamlığına başvuru süresi içinde yollanmalıdır.

Çalışma, CD ya da başka bir dijital ortamda teslim edilebilir.

SON BAŞVURU

Yarışmaya son katılım tarihi 15 OCAK 2015 Perşembe saat 17.00’dır.

Çalışmalar Yazı İşleri Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıda belirtilen mail havuzunda toplanan eserlere yine yukarıda belirtilen kıstaslar ölçü alınarak değerlendirme ekip üyelerince puan verilecektir. Her bir seçici kurul üyesinin verdiği puanlar her bir eser için ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınacak ve o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından Uzundere Kaymakamlığı web sitesinde açıklanacaktır.

ÖDÜLLER

Yarışma sonucunda sadece bir adet logo kaymakamlık resmi logosu olarak tayin edileceğinden sadece 1. olan esere 1.000,00 TL (Bin TL) ödül verilecektir.

TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren eserinin Uzundere Kaymakamlığı tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Uzundere Kaymakamlığı’na tam lisans verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını, eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ve bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Uzundere Kaymakamlığı eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Katılımcı, Uzundere Kaymakamlığı’nın ödül alan eseri Kaymakamlık resmi logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul toplam 5 üyeden oluşacak olup, Uzundere Kaymakamlığı tarafından belirlenen üyelerden teşkil edecektir. Uzundere Kaymakamlığı değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.

Yorumlar