İlgililerin ve Yunus Emre Divanı uzmanlarının yakından tanıdığı ancak içeriği hakkında fazla bilgi sahibi olunamayan Yunus Emre Divanı ve Risaletü’n-Nushiyyesi Karaman Nüshası müstakil olarak kitaplaştırıldı.Divan, Yunus Emre Tekkesi şeyhi Şeyh Sunullah’ın 1904 yılındaki ölümü sonrası Kadiri Tekkesi şeyhi Şeyh Hacı Bekir’e, ondan Kayserilizade Bahri Efendi’ye geçmiştir. Divanın aslının halen Baha Kayserilioğlu’nun oğlu Ertuğrul Kayserilioğlu’nda olduğu söylenmektedir.

Divanın şöhreti ise Baha Kayserilioğlu döneminde artmıştır. Rahmetli Baha Kayserilioğlu, divanı kitaplaştırmak için 1950lerden itibaren döneminin birçok edebiyatçı, tarihçi ilim adamları ile görüşmüştür. Hatta Cahit Öztelli, Mikail Bayram, İbrahim Hakkı Konyalı, Şehabettin Tekindağ ve Abdülbaki Gölpınarlı ile divanın çevirisi ve kitaplaşması üzerine anlaşmıştır. Ama divan bir türlü kitaplaşıp kamuoyuna sunulamamıştır.

Divanı şimdiye kullanan kişiler ise Mustafa Tatçı, Ahmet Talat Duru ve İdris Nebi Uysal’dır.

Karaman nüshası, en eski ve en sağlam Yunus Emre Divanı’dır. Dönem olarak 14. yya ait olup asıl nüshaya çok yakındır. Eserin dili Eski Türkçe’dir. Orhun Abideleri’nin dili benzerlikler gösterir. Eserin tam tarihinin belirlenebilmesi için C 14 vb. bilimsel tarihlendirme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir.

Eserin tamamı, çeviri-tıpkıbasım olarak ilk kez “müstakil” kitaplaştırılmıştır. Kitabın tam adı Risâletü’n- Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası’dır. Yunus Emre’nin iki önemli eseri olan öğütler kitabı Risâletü’n-Nushiyye ile Divan ayrılmadan kitaplaştırılmıştır. Kitap çeviri ve tıpkıbasım olarak iki ana bölümden oluşmuştur. Toplamda 687 sayfadır. Birinci bölümde Giriş, Risâletü’n Nushiyye ve Divân-ı Yunus Emre çevirileri yer alır. Çeviri bölümünün sonuna ise divana özgü Sözlük ve Dizin eklenmiştir. Tıpkıbasım kısmına ise eserin 423 sayfalık mikrofilm kopyası renklendirilerek konulmuştur. Kitabın sonunda yazarın bilimsel biyografisi vardır.

Kitap, Mustafa Kurşun ’un sanat danışmanlığı ile hak ettiği prestij baskıda çıkmıştır. Kitabın genel düzenlemesi ve dizgisi de yazara aittir.

Karaman Valisi Sayın Murat Koca ve KMÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Sabri Gökmen de böyle bir eserin Karaman’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek tarafıma ve emeği geçenlere teşekkür etmiştir.

Eserin Karaman’a kazandırılması için belediye başkanından matbaacısına kadar ilgili herkes bir hizmet anlayışı içinde katkı sağlamıştır.

Teşekkürler!

Yunus Emre’nin bu eserini bir şekilde elde eden Karamanlı hemşerilerimizden yurt içi ve yurt dışına kadar Yunus Emre sevenleri ve uzmanlarına!

Çok Teşekkürler!

Belediye başkanımız Sayın Ertuğrul Çalışkan’a, başkan yardımcısı Sayın Hacı Osman Ünüvar’a, Mustafa Kurşun'a ile Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü Mehmet Emin Uyan’a ve Karaman Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına can-ı gönülden…