banner464

Birlik Vakfı Pazartesi Konuşmaları

Eskişehir Birlik Vakfı’nın düzenlediği Pazartesi Konuşmaları etkinliğinin bu haftaki konuğu olan Mustafa Keleşoğlu, Allüh Teala’nın isimleri olan Esma-ül Hüsna’dan ’El-Berr’ ismi şerifi konusunda konferans verdi.Keleşoğlu, ’Birr’...

Birlik Vakfı Pazartesi Konuşmaları

Eskişehir Birlik Vakfı’nın düzenlediği Pazartesi Konuşmaları etkinliğinin bu haftaki konuğu olan Mustafa Keleşoğlu, Allüh Teala’nın isimleri olan Esma-ül Hüsna’dan ’El-Berr’ ismi şerifi konusunda konferans verdi.Keleşoğlu, ’Birr’...

02 Aralık 2014 Salı 14:06
28 Okunma
Birlik Vakfı Pazartesi Konuşmaları
Eskişehir Birlik Vakfı’nın düzenlediği Pazartesi Konuşmaları etkinliğinin bu haftaki konuğu olan Mustafa Keleşoğlu, Allüh Teala’nın isimleri olan Esma-ül Hüsna’dan ’El-Berr’ ismi şerifi konusunda konferans verdi.

Keleşoğlu, ’Birr’ kelimesinin geniş, bol hayır (iyilik) manasında isim olduğunu belirtti. Bu kelimenin, hayırda bol olmak, hayrı geniş olmak, geniş olmak manasında da masdar olduğunu anlatan Mustafa Keleşoğlu, "Asılda geniş feza, uçsuz bucaksız uzay anlamındaki ber kelimesindendir. Bol bol iyilik etmek, geniş iyilik demektir. Birr ile hayır arasındaki fark. Hayır mutlak anlamda faydadır, başkasına faydası dokunmaktır. Ne şekilde olduğu, yapıldığı önemli değildir. Sehven de olsa hataen de olsa, kasıtlı kasıtsız da olsa fayda hayırdır. Birr ise bizzat niyetle gerçekleştirilen hayırdır. Îrade edilerek, öyle yapılması istenilerek yapılan iyilik ve faydadır. Birr’e bu özelliğinden dolayı kemal-i hayır = en mükemmel hayır derler. Berere, Berr’in veya Bârr’ın çoğuludur. Berr’in çoğulu olduğunda çok hayırlar sahibi; Bârr’ın çoğulu olduğunda söz ve fiillerinde sadık demek olur. Allah’tan başka iyi yoktur. İyinin ne olduğunu belirleyecek olan sadece odur. Yani Allah sadece iyi değil, iyiyi yaratan değil, iyinin ne olduğunu belirleyendir de. Bu belirleyiciliği din ile yapar. Din bizzat iyidir, çünkü Allah’la ilişkilidir. Aynı zamanda din, iyinin ne olduğunu belirleyicidir. Dînin semeresi iyi olan amellerdir. Kendi zan ve bakışımıza göre değil, hakikatte, Hak katında olan işlerdir. Kendi zan ve bakış açılarımız iyinin ne olduğunu belirlemede etkili ve yetkili olsaydı dünyada kötü diye bir şey bulunmazdı. Zira bizim kötü dediklerimiz, kendi zanlarına göre iyi kabul edip yapanlar da varır. Asıl dindarlık iyiyi, iyiliği kendisi iyi gördüğü için değil Hak nazarında iyi olduğu için isteyip yapmaktır. Böyle isteyip yapmak Allahu Teâlâ adına yapmak demektir ki insanın halifeliği de Allah’ın iyiliğinin dünyada temsili demektir. Zira Allah iyiden başka bir şeyi asla isteyip yapmaz. Şu iyidir demek, sana, bana, falan göre değil hakikatte ve Hak nazarında iyidir demek olur" dedi.

Geniş katılımla geçen sohbetlere her kesimden vatandaşalar ilgi ile takip etti

Yorumlar