banner464

Uzun’dan Torba Yasa Değerlendirmesi

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, Kamuoyunda ‘torba yasa’ olarak bilinen, 6552 sayılı yasa ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yapılandırılması konusunda değerlendirmede bulundu.Uzun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer...

Uzun’dan Torba Yasa Değerlendirmesi

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, Kamuoyunda ‘torba yasa’ olarak bilinen, 6552 sayılı yasa ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yapılandırılması konusunda değerlendirmede bulundu.Uzun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer...

23 Ekim 2014 Perşembe 17:21
20 Okunma
Uzun’dan Torba Yasa Değerlendirmesi
SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, Kamuoyunda ‘torba yasa’ olarak bilinen, 6552 sayılı yasa ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yapılandırılması konusunda değerlendirmede bulundu.

Uzun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup; 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile ek karşılık primi, kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, aylık almakta iken kamuya ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilenlere yeniden yapılandırma imkanı getirildiğini, başvuru süresinin 01 Ekim 2014 tarihi itibarıyla başladığını, genel sağlık sigortası borçluları için son başvuru tarihinin 30 Nisan 2015, diğer borçlular için 31 Aralık 2014 olduğunu, borçlularımızın borçlarını yapılandırmak için internetten (sadece 4/a borçluları için) veya bizzat sosyal güvenlik il müdürlüğüne, ya da sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor”

Konuşmasını sürdüren Uzun, “4/b (Bağ-kur) sigortalıları ile ilgili olarak kamu oyunda yanlış bir beklentinin oluştuğunu, 01.10.2008 tarihinden önce 4/b (Bağ-Kur) tescilleri olmayıp yani Bağ-Kur’a kayıtlı olmayıp vergi kaydı olanlar veya dernek, oda, esnaf sicil kaydı olanların, 4/b’li (Bağ-Kur’lu) olamayacaklarını, dolayısıyla geriye dönük borçlarının da söz konusu değildir. Bu durumda olan vatandaşların il müdürlüğüne gelerek boş yere saatlerce sıra beklemelerine gerek yoktur. Ancak, bu durumdaki vatandaşlarımızdan vergi kaydı, dernek, oda veya esnaf sicil kaydı olup 01.10.2008 tarihinden sonrada bu kayıtları devam edenlerin 01.10.2008 tarihinden sonrası için borçlanma hakları bulunmaktadır” dedi.

"4/b (Bağ-Kur) sigortalılarından 04 Ekim 2000 öncesi tescili bulunanların ise, oda veya dernek, esnaf sicil veya şirket kayıtları ile vergi kayıtlarını belgelemeleri gerekmektedir" diyen Uzun, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu belgeler temin edilmeden yapılandırma başvurusunda bulunanların eksik belgeler nedeniyle işlemleri uzamaktadır. Yine, 4/b’li (tarım Bağ-Kur’lu) sigortalılarından, tescilleri res’en veya muhtar beyanına göre yapılmış olup ziraat odası kaydı bulunmayanların, ziraat odalarına kayıtlarını yaptırmaları ve ziraat odalarından kayıtlarını getirerek yapılandırma veya ihya talebinde bulunmaları gerekir. Yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların ödeyecekleri tutarların nasıl hesap edileceği hususunda verdiği bilgide, peşin ödemenin tercih edilmesi durumunda idari para cezalarının yüzde 50’si silinecek geriye kalan yüzde 50’sine ise Yİ-ÜFE oranı uygulanarak hesaplama yapılacaktır. Diğer kapsama giren alacaklar için borca tahakkuk etmiş olan gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek borç aslına Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde, özel sektör işyeri işverenlerince 6 taksit için yüzde 5, 9 taksit için yüzde 7, 12 taksit için yüzde 10, 18 taksit için yüzde 15 taksitlendirme farkı ilave edilecektir. Taksitle ödeme yoluna gidilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Yılda iki taksitten fazla aksatıldığı takdirde yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca cari ay ödemeleri de 2 aydan fazla aksatıldığı takdirde yapılandırma yine bozulmaktadır."

Uzun, “Borçlularımızın bu yasadan faydalanarak borçlarını yapılandırıp ödeyebilmeleri için İl Müdürlüğümüze ve Merkez Müdürlüklerimize bekliyoruz. Yapılandırmaya baş vuran borçlularımızdan işverenlerin borçlarını anında yapılandırarak ödeme planını vermekteyiz. Diğer borçlularımız içinde numaratör sistemi ile sıra numarası vererek borçlarını yapılandırıyoruz. Ayrıca sıra beklemek istemeyenler içinde borç yapılandırma taleplerini aldıktan sonra gerekli inceleme yapılıp kısa mesaj yoluyla kendilerine bilgi veriliyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar