banner464

Başkan Şahin: "işgallere Göz Yumamayız"

Antalya Aksu ilçe Belediyesi’nin Altıntaş Mahallesi’ndeki işgallere dönük yaptığı çalışmaların ’Aksu’da zeytin ağacı katliamı yapılıyor’ şeklinde yansıtılmaya çalışılması üzerine Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin açıklamada...

Başkan Şahin: "işgallere Göz Yumamayız"

Antalya Aksu ilçe Belediyesi’nin Altıntaş Mahallesi’ndeki işgallere dönük yaptığı çalışmaların ’Aksu’da zeytin ağacı katliamı yapılıyor’ şeklinde yansıtılmaya çalışılması üzerine Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin açıklamada...

30 Aralık 2014 Salı 15:02
43 Okunma
Başkan Şahin:
Antalya Aksu ilçe Belediyesi’nin Altıntaş Mahallesi’ndeki işgallere dönük yaptığı çalışmaların ’Aksu’da zeytin ağacı katliamı yapılıyor’ şeklinde yansıtılmaya çalışılması üzerine Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin açıklamada bulundu.

Başkan Halil Şahin, açıklamasında, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini, çalışmaların çarpıtıldığını, hukuksuzluğun giderilmesinin ve işgallerin önlenmesi dışında hiçbir çalışmanın yapılmadığını ifade ederek, "Biz Valilik, Antalya Defterdarlığı ve Kaymakamlıktan gelen emirleri yerine getirdik. Antalya Valiliği 8 Aralık 2014 tarih ve 12900 sayılı yazısıyla, 31.12.2011 tarihinden sonra oluşmuş veya oluşabilecek her türlü daimi ve geçici inşai, tarımsal amaçlı veya taşınmazı tasarruf altına almak amaçlı işlem, eylem ve işgalin önlenmesi hususunda gereğini rica ederim talimatıyla konuyu belediyemize iletmiş ve belediyemizce söz konusu çalışma yerine getirilmiştir" dedi. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca yapılan işlemlerin çarpıtılarak, onlarca yaşındaki zeytin ağaçları katlediliyormuş gibi sunulmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Şahin, sözü edilen ağaçların, yapılan işgalleri gölgelemek ve kadastro çalışmalarını yanıltmak amacıyla bir kaç ay önce dikilmiş ağaçlar olduğunu, fidanların herhangi bir makine gücüne gerek duyulmadan yerlerinden sökülebilmesinin bunun göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Şahin, “Altıntaş Mahallesi 1997 yılından beri sıkıntılı bir bölge. O bölgede hazineye ait yerlerde sıkıntı var. 2 B arazileri hakkında çalışmalar yapıldı, bilirkişiler seçilerek 2011 yılından önceki hak sahipleri tespit edildi. Ama bazı kişiler haksızca arazilere el koymaya çalıştı. Defterdarlığın yeni işgaller olduğuna dair yazıyı göndermesi sonrasında yeni fidanlar dikilmiş, telle çevirmeler yapılmış olduğu tespit edildi" diye konuştu.

"HUKUKSUZLUĞA KARŞIYIZ"

İşgallere kesinlikle müdahale edileceğini, bunu fırsat bilerek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine asla müsaade edilmeyeceğini ve hukuksuzluğa göz yumulmayacağını bildiren Başkan Şahin, bunun Aksu’nun hakkını korumak anlamına geldiğinin altını özellikle çizdi.

İMAR KANUNU NE DİYOR

Açıklamada, İmar Kanununun 32. Maddesinde, "Bu kanun hükümlerine göre ruhsat almadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa mühür belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir" denildiği, 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesinde ise şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır. Yıkım sırasında lüzum hasıl olduğunda, belediyeler ilgili mülkiye amirlerine başvurarak yardım isteyebilir. Devlet zabıtası ve imkanlarından faydalanmak suretiyle, izinsiz yapıların yıkım konusunda yükümlüdürler."

Yorumlar