banner464

Danıştay’dan Nbş Kotalarına Fren

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş’in, Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak 24 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2013-2014 pazarlama yılında Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ) için belirlenen kotanın yüzde...

Danıştay’dan Nbş Kotalarına Fren

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş’in, Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak 24 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2013-2014 pazarlama yılında Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ) için belirlenen kotanın yüzde...

25 Ekim 2014 Cumartesi 11:37
71 Okunma
Danıştay’dan Nbş Kotalarına Fren
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş’in, Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak 24 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2013-2014 pazarlama yılında Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ) için belirlenen kotanın yüzde 25 artırılmasına ilişkin itirazını Danıştay yerinde bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 13. Dairesi’nin 15 Eylül 2014 tarihli oybirliğiyle aldığı kararında “Kota artırımına ilişkin şartlar oluşmadığından 2013-2014 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için Şeker Kurulu tarafından ayrılan kotanın sakaroz kökenli şekerler için ayrılan kotayla ilgilendirilmeksizin yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2014 tarih ve 2014/6496 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ise yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir” denilerek, Şeker-İş’in itirazı haklı bulundu.

Şeker Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kurul Başkanı NBŞ kotasının yüzde 34 oranında artırılmasını ve artırılan kota miktarının tamamının glukoza ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirirken, bir Kurul üyesi NBŞ kotasının yüzde 35 oranında artırılması ve artırılan kota miktarının 2/3’ünün glukoza ayrılması gerektiğini, diğer bir üyesi ise NBŞ kotasının yüzde 50 oranında artırılması yönünde görüşünü bildirdi. Diğer üç üye ise NBŞ kotalarında artış yapılmaması fikrinde birleşti. Çoğunluğun sağlanamaması ve karar alınamaması üzerine Kurul Başkanı ve üyeleri konuya ilişkin şahsi görüşlerini içeren gerekçelerini bir dosyayla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık, konuyu Bakanlar Kurulu’na taşıdı. Bakanlar Kurulu da, 2013-2014 pazarlama yılında NBŞ’ler için Şeker Kurulu tarafından 244 bin 400 ton olarak belirlenen kotanın yüzde 25 oranında artırılmasına karar verdi. Böylece Şeker Kurulu Başkanı ve bazı üyelerinin Nişasta Bazlı Şekerler için 61 bin tonluk ek ilave kota artışı taleplerinin de önüne geçilmiş oldu.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök yaptığı açıklamada, kazananın pancar şeker sektörü ve halk sağlığı olduğunu söyledi. Gök, “Ülkemiz menfaatlerini gözetmekten uzak, sektörel geleceği hiçe sayan ve yetkisini kötüye kullanan Şeker Kurumu’nun haksızlığı bir kez daha ispat edilmiştir. Kota artırımına karşı çıkan üç kurul üyesine şeker pancarı üreticisi, şeker işçisi ve sektörden ekmek yiyen milyonlarca insan adına teşekkür ediyorum. Pancar şekeri talebinin yurt içi üretimle karşılanmasında bir sorun bulunmadığı halde Bakanlar Kurulu’na NBŞ kotasının arttırılması yönünde sunulan görüşler ve bu doğrultudaki çabalar bir kez daha boşa çıkmıştır. Danıştay, Şeker Kurumu’nun bu talebini ülkemiz ekonomisine azımsanamayacak boyutta katma değer sağlayan şeker sektörünün zarar göreceği gerekçesiyle reddetmiştir. Bu önemli kararla kazanan pancar üreticisi, şeker işçisi olmuştur” diye konuştu.

Şeker-İş Sendikası’nın gerek hukuki, gerekse meşru tüm çalışmalarına dayanak teşkil eden haklı davasından bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen Gök, amacı şeker sektörünü düzenlemek değil, NBŞ sektörüne hizmet etmek olan Şeker Kurumu’nun başkanı ve bazı üyelerinin raporlarıyla Bakanlar Kurulu’nu sürekli yanıltma çabasında olduğunu iddia etti. Gök şöyle konuştu:

“Üzülerek görmekteyiz ki yabancı yatırım adı altında ülkemize gelen ve uluslar arası rekabette rakibimiz olan ülkelerin pazarını genişleten, Truva atı olan bazı çok uluslu nişasta bazlı şeker üreticisi şirketler, elde ettikleri yüzde 300-400’lere varan karlarla pancar şekeri sanayinde önemli kapasite kayıplarına neden olmaktadırlar. İşin bir başka boyutu ise dünyanın en pahalı NBŞ tüketiminin ülkemizde tüketilmesidir. İşte kapasiteleri olduğu halde üretimlerinin kotalarla sınırlandırıldığını iddia eden NBŞ üreticilerinin üretimlerini ihraç etmemelerinin altında yatan en önemli neden de ülkemizde elde ettikleri bu tatlı karlardır. Fransız yazar Balzac’ın da söylediği gibi; ‘Her büyük servetin arkasında bir suç gizlidir. Milli şeker sektörünü küresel şeker kartellerinin çıkarlarına alet edenler ise bu suçun yolunu açanlardır.”

Yorumlar