banner464

Gümrük Müşavirlerinin Yetkilerinin Alınmasına Tepki

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetimi, 2 Aralık 2014 tarihinde yapılan düzenleme ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetkilerinin kaldırılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek, düzenlemeden geri dönülmesini...

Gümrük Müşavirlerinin Yetkilerinin Alınmasına Tepki

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetimi, 2 Aralık 2014 tarihinde yapılan düzenleme ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetkilerinin kaldırılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek, düzenlemeden geri dönülmesini...

08 Aralık 2014 Pazartesi 17:20
41 Okunma
Gümrük Müşavirlerinin Yetkilerinin Alınmasına Tepki
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetimi, 2 Aralık 2014 tarihinde yapılan düzenleme ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetkilerinin kaldırılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek, düzenlemeden geri dönülmesini talep etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 2 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan tebliğ ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetkilerinde kısıtlamaya gidildi. Düzenlemeyle müşavirlerin antrepolarda giriş ve çıkış işlemleri, stok sayımları ve elleçleme gibi yetkileri kaldırıldı. Düzenlemeyle ilgili bir açıklama yapan Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ise düzenlemenin kamu yararına olmadığı iddia ederek geri çekilmesini talep etti.

Gümrük Müşavirliği sisteminden önce antrepoların yerini bilemeyen bir yapının olduğunu söyleyen Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Aslı Han Çelebi, “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemi esasen; Kamunun takip etmekte verimli olmadığı konuları, kamu yararına çalışan kişiler eliyle yürütülmesini sağlamaktır. 2008 yılında başlatılan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile özellikle Antrepolarda çifte denetimin getirilmesini sağlayan bu sistem, aksaklıkları olmasına rağmen eskiye göre kamu yararı açısından daha doğru ve güvenilirdi. Yaptıkları her işlemde devlete karşı müteselsilen kefil olan, Kamunun hak kaybını karşılayan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, konularında tecrübeli ve tamamına yakını Bakanlıktan emekli Bürokratlardır” dedi.

Düzenlemenin neler getireceğine de değinen Çelebi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu yetki alımının sonuçlarının kamu adına iyi olmayacağını görüyoruz ve uyarıyoruz. Bizim feryadımız, Devletimizin daha fazla zarar göreceğini önceden biliyor olmamızdır. Sayın Bakanımızın sistemin işleyişi hakkında yeterli derecede bilgilendirilmediği, bu sisteme geçilmesinin gerekçelerinin neler olduğunun tam olarak anlatılamadığı açıktır. Unutulmamalıdır ki, her gün ülkemizin dış ticaretinin yüzde 95’i bizim düzenlediğimiz beyannameler aracılığıyla ve bizim çalıştırdığımız personellerin takibi ile sonuçlandırılmaktadır.”

“Kamuoyu gibi bizler de vatandaş olarak kaçak veya zehirli eşya yemek, içmek, kullanmak istemiyoruz. Milletimizin sağlığı ve geleceği açısından bu tarz işlemlere teşebbüs edenlerin son derece ağır cezalar ile yargılanması hem talebimiz hem de görevimizdir. Ancak bunun oranı nedir? Binlerce antreponun bulunduğu ülkemizde, kaçında bu tür İşlemlere rastlanılmıştır? 1-2 olayla tüm sistemi ortadan kaldırmak doğru olmadığı gibi Kamu Yararı da sağlanamayacağı bir gerçektir. Unutulmamalıdır ki, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin kurmuş oldukları firmalar kayıt dişiliği önlemiş ve Devletin vergi tahsilini ve istihdamını artırmıştır, bu gelirler de kaybedilmekte olup korkarız ki kayıt dişilik yeniden ortaya çıkacaktır.”

“Çözüm kesinlikle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemini kaldırmak değil, aksine bu sistemi güçlendirmektir. Denetimler sıklaşacak, memurlar antrepo sayımı ile uğraştırılmadan denetim ve onay mekanizması olacak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin antrepolara verdikleri hizmetlerin süreleri azaltılacak ve uzun vadeli çalışmanın önüne geçilecek, antrepo İşleticilerine uygulanacak cezai müeyyideler artırılacak, kamera kayıtlarını tutmayan veya kaybeden işleticilere antrepo kapatma gibi cezalar verilecek, bu önlemler çok rahatlıkla artırılabilir, işini düzgün yapan kişiler de aynı şekilde ödüllendirilecek. İkinci ve kalıcı, hem de bir an önce yapılması gereken çözüm ise Gümrük Kanunu’nun geçici 6. maddesinde belirtilen meslek mensuplarının, Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu çatısı altında yer almalarıdır.”

“Sayın Bakanımıza sesleniyoruz. Önümüzdeki günlerde daha ağır sonuçlar doğuracağını ve suistimallere yol açacağını gördüğümüz, tam ve doğru olarak bilgilendirilme olmadan yapıldığına inandığımız bu düzenlemeyi iptal edin. Sistemdeki hataları, beraber çalışıp islah edelim."

Yorumlar