banner464

Hanefi Bostan: “performans Yönergesi Yürürlükten Kaldırılmıştır”

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2. Dönem Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda akademik ve idari personeli doğrudan ilgilendiren konularda elde...

Hanefi Bostan: “performans Yönergesi Yürürlükten Kaldırılmıştır”

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2. Dönem Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda akademik ve idari personeli doğrudan ilgilendiren konularda elde...

21 Aralık 2014 Pazar 20:12
18 Okunma
Hanefi Bostan: “performans Yönergesi Yürürlükten Kaldırılmıştır”
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2. Dönem Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda akademik ve idari personeli doğrudan ilgilendiren konularda elde ettikleri kazanımları açıkladı.

Akademik ve idari personele müjdeyi veren Bostan, “Marmara Üniversitesi’nde yetkili sendika olarak Türk Eğitim Sen’in katıldığı 2014 yılı 2. Dönem Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda 30 sorun gündeme taşındı. 21.11.2014 tarihinde toplanan Kurum İdari Kurulu önemli kararlar aldı. Akademik ve idari personeli doğrudan ilgilendiren bu önemli kararlardan bir kısmı şunlardır:

1-Marmara Üniversitesi’nde idari personel için uygulanan ve zulme dönüşen Performans Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır (bk. Karar 27).

2- Teknik Eğitim Fakültesi’nin kapatılması nedeniyle akademik ve idari personelden mağdur olanların mağduriyetinin giderilmesi için durumlarına uygun kadrolara aktarılma işlemleri başlatılmıştır (bk. Karar 4).

3- Marmara Üniversitesi’nde 2008 yılından beri yapılmayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili işlemlerin 2015 yılı Ocak ayından itibaren başlatılmasına karar verilmiştir (bk. Karar 1).

4- Kadro mağduriyeti yaşayan öğretim elemanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için liyakat ve süre esası dikkate alınarak çözülmesine, yine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde Öğretim Elemanlarının (özellikle yardımcı doçentliğe atanacakların) dil puanı ve diğer eksikliklerinin giderilmesi hususu birimlerden gelecek talepler doğrultusunda değerlendirmeye alınmasının uygun olacağı kararlaştırıldı (bk. Karar 2).

5- Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin en kısa zamanda ödenmesi için merkezi sistem ek ders otomasyonuna geçilmesine karar verildi (bk. Karar 11).

6- Üniversite akademik ve idari personeli Pendik’te bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi’nden faydalanamamaktadır. Diğer devlet hastaneleri de haklı olarak Marmara Üniversitesi akademik ve idari personeli ile yeterince ilgilenememektedir. Bu nedenle Maltepe - Başıbüyük’te inşaatı bitmek üzere olan Yeni Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin üniversite yönetimi tarafından idare edilmesi ve işletilmesi sendikamızca talep edilmiştir. Rektörlük, konu ile ilgili Üniversite Hastanesi yönetimi ile çalışma başlatıldığı bilgisi vermiştir (bk. Karar 13).

7- Sendikamızca, Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmeliği gereği, yüksek lisans yapan hemşirelerin uzman hemşire kadrosuna geçirilmesi talep edildi. Rektörlük, üniversitede uzman hemşire kadrosu bulunmadığından 2015 yılında ihdas kadro çalışmasında uzman hemşire isteği yapılmasına karar verildi (bk. Karar 17).

8- İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi için ihtiyaç duyulan yeterli sayıda iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları ile gerekli memur ve personel ihtiyacının acilen karşılanması için, 2015 yılı kadro çalışmalarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları, tabip ve memur ihdası taleplerinde bulunulmasına karar verildi (bk. Karar 23).

9-Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan ve açılacak kurslarda üniversite akademik ve idari personeline, eş ve çocukları ile üniversite öğrencilerine önemli oranlarda indirimli kurslar verildiği ve verileceği belirtilmiştir (bk. Karar 28, ayrıca bk. http://musem.marmara.edu.tr).

10- Tıp Fakültesi Hastanesi’nde genel idari hizmetler sınıfındaki memurların 2010 yılı Ekim ayından beri ödenmeyen 5 aylık döner sermayesi/denge tazminatı bulunmaktadır. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi sendikamızca talep edilmiş, ilgili konunun Rektörlükçe, Döner Sermaye Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesine karar verilmiştir (bk. Karar 12).

11- Sendikamızca üniversite bünyesinde yapılan Üniversiteye Giriş, Açık Öğretim, Ales, Yabancı Dil, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ve diğer sınavlarda devamlı aynı kişilerin görevlendirildiği, bu tür sınavlarda görev alacakların en az memur olma şartı varken buna uyulmayarak taşeron ve hizmet içi alımla alınan personele kurye ve sınav gözetmenliği görevi verildiği sorunu gündeme taşınmıştır. Bu sınavlarda dönüşümlü olarak üniversite personelinin tamamının görevlendirilmesinin sağlanmasını ve bunu kontrol edecek bir mekanizmanın oluşturulması talep edilmiştir. Konu ile ilgili Rektörlüğün, ÖSYM temsilcisi ve birim yetkililerine gerekli uyarıları yapmasına karar verilmiştir (bk. Karar 3).

Yorumlar