banner464

Prof. Dr. Yeprem: “kafa Kesme Olayları Haricilik Uygulamalarına Benziyor”

Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem, IŞİD’in yaptığı kafa kesme olaylarının tarihteki Haricilik uygulamalarına benzediğini söyledi.İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İ.A.Ü. Tarmer) Müdürü Prof....

Prof. Dr. Yeprem: “kafa Kesme Olayları Haricilik Uygulamalarına Benziyor”

Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem, IŞİD’in yaptığı kafa kesme olaylarının tarihteki Haricilik uygulamalarına benzediğini söyledi.İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İ.A.Ü. Tarmer) Müdürü Prof....

02 Aralık 2014 Salı 16:45
18 Okunma
Prof. Dr. Yeprem: “kafa Kesme Olayları Haricilik Uygulamalarına Benziyor”
Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem, IŞİD’in yaptığı kafa kesme olaylarının tarihteki Haricilik uygulamalarına benzediğini söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İ.A.Ü. Tarmer) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem, Avrasyabir Vakfı’nda (ASAM) "21. Yüzyılda Dini Metinlerin Algılanış Biçimi" konulu bir konferans verdi. Avrasyabir Vakfı (ASAM) tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Dini Metinlerin Algılanış Biçimi” konulu konferansta İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İ.A.Ü. TARMER) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem konuşmacı olarak katıldı. Matüridilik karşısında el-Kaide, Taliban, Selefilik ve IŞİD gibi konuların ele alındığı konferansta Yeprem, bugün Ortadoğu’da görülen dini kaynaklı siyasi kaos ortamını değerlendirdi.

Tarihi metinleri algılamanın ve yorumlamanın önemine değinen Yeprem, Kuran metnini günümüz şartlarında nasıl anlaşılacağının önemini anlattı. Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem, 23 senede tamamlanan Kuran-ı Kerim’in, o gün yaşanan olaylara ait çözümler ve prensipler içeren parçalar halinde Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla indirildiğini söyledi.

Hadis konusunun da altını çizen Yeprem, Gazzali’ye göre Hadis’in bizzat Hz. Peygamberin ağzından çıkan sözler olduğunu, bizzat onu dinleyen Sahabe için geçerli bir anlam taşıdığını, bu yüzden bu tarzdaki Hadislerin inkar edilemeyeceğini ve hiçbir Müslümanın Peygamberin hadisini göz ardı edemeyeceğini belirtti. Rivayetlerin Peygamber Efendimiz’den çıkmış olma ihtimali olduğu kadar ondan çıkmamış olması ihtimali üzerinde de durarak, bu konudaki detaylı bilginin Gazzali’nin el-Mustasfa isimli, en son eserinde bulunduğunu söyledi.

“EHL-İ KIBLEYİ TEKFİR ETMEK CAİZ DEĞİLDİR”

Konuşmasında tekfir konusuna değinen Yeprem, bu ifadenin Taliban’ın, El Kaide’nin, Selefilik’in Vahhabilik’in ve IŞİD’in bol miktarda kullandıkları bir kavram olduğunu belirtti. Tekfir etmek demek “Ben Mü’minim diyen birine sen mümin değil kâfirsin” hükmünü vermektir diyen Yeprem, “Başta İmam-ı Azam Ebu Hanife olmak üzere İmam Matüridi, ‘Biz Ehl-i Kıble’den hiçbir kimseyi tekfir etmeyiz’ ifadesini kullandı, hatta ‘Ehl-i Kıble’yi tekfir eden tekfir olunur’ kaidesi var. ‘Lüzumu küfür küfür değil, iltizamı küfür küfürdür’ kaidesinin meşhur olduğunu, yani ‘Bir sözden veya bir davranıştan küfür sonucunun çıkarılması önemli değildir, önemli olan o şahsın bizzat küfrü isteyerek ve kastederek yapmasıdır’ kaidesi esastır” dedi.

Yorumlar