banner647

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Duyuru!

Karaman Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünde 2018/2019 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 14/01/2019- 08/02/2019 tarihleri arasında Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve dilekçe ile Merkez müdürlüğümüze yapılacaktır.

banner491
Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Duyuru!
banner567

ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)

Ücretli Usta Öğretici Görevlendirme!

Karaman Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünde 2018/2019 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 14/01/2019- 08/02/2019 tarihleri arasında Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve dilekçe ile Merkez müdürlüğümüze yapılacaktır.

Ders ücreti karşılığı görevlendirme şartları.

 (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

b) Emekli öğretmenler.

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.
 

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

(7) Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

(8) Başvuruda bulunacaklardan;

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir.

·        Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

·        Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez

İSTENEN BELGELER

·        EK-1 Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi-1 Ad.(Aslı görüldükten sonra iade edilecektir. Öğretmen Farklı branşta kurs istiyorsa o alanda yeterlilik belgesi vb. )

·        EK-2 Oryantasyon- Formasyon eğitimini aldığını gösterir belge. Aslı ve Fotokopisi

·        Oryantasyon eğitimi almayanlar, Halk Eğitimi Merkezimize başvuru yaparak 28 Ocak 2018 tarihinde açılacak kursa kayıt yaptırabilirler.

·        EK-3 Usta Öğreticilik –Antrenörlük vb. belgeler

·        EK-4 Kimlik Fotokopisi

·        EK-5 Resmi Bir kurumda çalışmayanlar için Sabıka kayıt belgesi

·        EK-6 Resmi Bir kurumdan Çalışmayanlar için Sağlık Kuruluşundan Alınmış Çalışabilir raporu

·        EK-7:Resmi görevi bulunanlar için kurumlarından alacakları görev yeri belgesi.

·        EK-8:Resmi görevi olanların Kurumundan alacağı izin Belgesi.(Başvuru sahibi öğretmen veya resmi kurumda çalışanlardan; Kurslarda görev almasında sakınca olmadığına dair yazılı belge getirmesi gerekmektedir. )

·        EK-9:MEB okullarında görevli öğretmenlerin haftalık ders yükleri yazısı

·        EK-10: Yüksek Lisans Belgesi.

·        EK-11: Uluslararası yarışmalardan ilk üç dereceye girmişse girmiş olduğunu gösterir belge.

·        EK-12: Ulusal yarışmalarda ilk üç dereceye girmişse girmiş olduğunu gösterir belge.

·        EK-13: Başarı veya üstün başarı belgesi.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner619

banner644

banner612

banner590