Adam ne demektik  tarif edin hele adamı
Adam isen başla söze ve anlat bana adamı
Adam değil isen  meşgul etme hele adamı
Adam olanlar ancak; tarif  edebilir  adamı
           “ Habil bir adamın oğluydu ve Kabil’de aynı adamdan dünyaya gelen bir başka oğuldu.
Lakin adam olan arkadan vurmazdı. Ne zaman ki kabil şeytana uydu ve azdı. Tarih onu katil diye yazdı.”
                Kabil bir insandı ama sıradandı. Habil de bir insandı. Ama adam gibi adamdı.“Talut ile Calut yaşamıştı bir zaman. Talut ne kadarda halimdi .Ve Calut bir o kadar zalim. Calut kendince herkesi avuttu. Talut’a en yakın dost Davut’tu. Calut ne zaman ki haddini aştı. Onu öldüren bir tutam taştı. Calut’ta bir nefis taşıyan candı. Ama Davut ne kadar adamsa; Talut’da bir o kadar adamdı.”
          
            “Hasılı tarih denen şey anlatabilmek için güzel olanı; aynı sayfaya koymalıydı  çirkin olanı. Güzel olana güzel yarendi; çirkin olana çirkinse yardı. Ezcümle. Bir yanda adam zannedilenler ve öbür yanda adam gibi adamlar hep vardı.”
             Yeryüzüne gelen herkes  malum olduğu üzere bir insan evladıdır.İnsan, maymun evladı olduğunu zanneden zavallı Darwin’in de adıdır. Lakin bir şey var ki yağmur olmadığı bir günde kapılmışçasına sele; insan olarak doğmakta değil adam olarak ölebilmekte mesele. Kabil Adem aleyhi selam’ı  gösterip “Bu adam benim babam” dese ne olur. Habil’i  sırtından vurduğu o anı artık hep yanında bulur. Hülasa insanoğlu olmak başka şey; adam olmak başka şey.
             Hani diyor ya Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü fethettiği gün sorulunca  kendisine.
 Hey Müslüman Adam Kudüs senin için ne ifade ediyor diye soran haçlı efendisine.
“Ey yaratandan ötürü saygı duyduğum insan evladı. 
Bilsen ki dolmuştur sen ve senin gibilerin dünyada ki miadı”…
Nasıl ki Kudüs senin için Allah adına bir hiç ve bense senin için her şey;
Sen benim için bir hiçsin  ama Kudüs benim her şey “diye. 
Evet insanoğlu olmak bir hiç ve adam olmak belki de her şeydir.
           
            İşte bu yüzden her insan ,insan olarak gelir dünyaya ama adam olmaz her büyüyen.
İşte bu yüzden yürür yeryüzünde tüm insanlar.Ama insan değildir her yürüyen.
İşte bu yüzden her seçime giren  aday olur ama adam olmaz her seçilen.
İşte bu yüzden başkandır kendisine yetki verilen; ama adam değildir her peşinden gidilen.
İşte bu yüzden lider bilinir  önde güdülen; ama adam değildir her biat edilen.
İşte bu yüzden değer verilir başta gidenlere; ama adam değildir her sevilen.
İşte bu yüzden efendi olur her emrine itaat edilen; ama  adam değildir her efendim diye hitap edilen.
             İşte bu yüzden dünyanın her hangi bir bölgesinde adı bazen lider,bazen mihr,bazen imam bazen şeyh,bazen şef,bazen,kral ve bazen emir olan kravatlı, kravatsız yöneticiler vardır;
 Ama bunların çoğu ağadır,imamdır,beydir,sultandır,şahtır.
 Lakin adam olma lütfuna mazhar olamamışlık bunlar için koca bir eyvahtır..
                                                ***
          Bir yanda yanan Gazze’yi vatan bilip izzeti sayanlar. Diğer yanda yangını görüp de  hala oyun oynayanlar. Bir yanda sen ne iyi bir lidersin ama bizim kavimden değilsin diyenler. Öbür yanda bu yolda ölümüne kefen giyenler. Bir yanda onurumuzu İMF itine beş kuruşa satanlar. Diğer yanda 1071’in düşüne yatanlar. Bağırsan çağırsan ne bu dünyada haklı oldum zannetme. Gel ey Anadolu çocuğu ecnebiler bize çok zulmetti bari sen etme. Aklın yolu birdir parti pırtı fani birer baldır ağzımıza çalınan. Haberin yok mudur gör artık oyunu milletinin istiklalidir hasta ruhlarca çalınan. Her ağzını açtığında nefsin için senden olmayanı aşağılamayı bırak. Bu ülke için para eder ne yaptın da konuşursun sen önce kendine bak. 
           Deden bu ülkeyi yıllarca oyalayanların peşinden koştu çünkü cahildi saftı. Konuştuğu bir tek ondan bundan öğrendiği uydurma  laftı. Sen çok mu mükemmelsin ki sürekli eksikleri görmektesin. Kendi yolundan gittiklerini hala omzunda taşır başın göğe ermektesin. Uyan ey Osmanlı torunu uyan da oku tarihini.Yol bilmezlerden almayı bırak artık yol tarifini. Google earth bile yetişemez oldu adam gibi adamın hızına ve ülkemde değişenlere. Sen hala koşacak mısın peşinde bir oy için saf değişenlere. 
        
          Ey adam gibi adam söyle var mı gitmediğin ve mamur  etmediğin bir yer  var  mı ?
          Sen uçaklarda uyurken yataklarında sana sövenlerin günahları mezarlara sığar mı
        Sen yürü Ey fatih’in torunu korkmadan bil ki bu millet ardından  koşarak gelecek
        Bu yola girerken giydiğin o bembeyaz kefeninde bilmem ki bizlere de yer var  mı ?
                           
                                Allah sana uzun ömürler versin ey Adam gibi Adam… 
                                                                             Adem GÜMÜŞ-KMÜ Eğitim Bir-Sen Üni.Tems.