banner464

2014 Ocak ayı sonrası zorunlu olacak!

İl Müdürü Akdere'den E-kesinti bilgisayar programı hakkında önemli açıklama

2014 Ocak ayı sonrası zorunlu olacak!

İl Müdürü Akdere'den E-kesinti bilgisayar programı hakkında önemli açıklama

02 Ekim 2013 Çarşamba 11:45
968 Okunma
2014 Ocak ayı sonrası zorunlu olacak!
Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Akdere konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında;'' 01.03.2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ” 01.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğin Geçici İkinci maddesinde; “Gerçek ve tüzel kişiler belge veya bilgileri elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutuluncaya kadar, bir ay içinde yapacakları kesintiler için örneği ek-1’de yer alan Kesinti Bildirim Listesini düzenler ve Kurum hesaplarına yaptıkları ödemelere ilişkin belgelerin birer fotokopisini veya suretini söz konusu Kesinti Bildirim Listesine ekleyerek takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar zirai gelir vergisi kesintisi ile ilgili muhtasar beyannamelerini vermekle yükümlü oldukları vergi dairelerinin bulunduğu illerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine verirler.” hükmü mevcuttur.

Bu hüküm doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, kesinti sorumlularının kesinti bildirim listelerini Kurumumuza intikalinde 6 ay süresince ikili bir uygulama yapılması uygun görülmüştür. 

Bu doğrultuda, 2013/Nisan – 2013/Eylül ayları arasında 6 aylık bir dönem için ikili bir uygulama yapılması ve isteyen kesinti sorumlularının kesinti bildirim listelerini E-kesinti bilgisayar programı aracılığıyla, isteyen kesinti sorumlularının ise önceki uygulamada olduğu gibi kağıt ortamında Kurumumuza vermesinin uygun olduğu, 2013/Ekim ayından itibaren ise E-kesinti bilgisayar programı zorunlu hale getirilerek tüm kesinti sorumluları tarafından kullanılması gerektiği bildirilmiştir.
Ancak, E-kesinti bilgisayar programı hakkında uygulamanın pekiştirilmesi ve kesinti sorumlularının iş ve işlemler hakkında daha fazla bilgilendirilmesi amacıyla ; yapılan ikili bildirim uygulamasının 3 ay daha uzatılması ve E-kesinti bilgisayar programının 2014/Ocak döneminden itibaren zorunlu hale getirilmesi kararlaştırılmıştır,''dedi.
Son Güncelleme: 03.10.2013 12:07
Yorumlar