banner464

Ahır-Ağıl Yaptırana %50 Destek

Yeni Ahır-Ağıl İnşaat, Tadilat ve Damızlık Koç, Teke Hibe Desteği

Ahır-Ağıl Yaptırana %50 Destek

Yeni Ahır-Ağıl İnşaat, Tadilat ve Damızlık Koç, Teke Hibe Desteği

13 Ağustos 2014 Çarşamba 10:27
2519 Okunma
Ahır-Ağıl Yaptırana %50 Destek
​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca uygulamaya konulan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz projeleri kapsamındaki illerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek materyal temininin desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği (Tebliğ No: 2014/28) 05.07.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
           
Proje kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yeni ahır ve ağıl yapımına, mevcut ağıl ve ahırların tadilatına %50 hibe desteği ile küçükbaş hayvancılık işletmelerine damızlık koç ve teke alımına %80 hibe desteği verilecektir.
Nelere hibe desteği verilecektir ?
1.Yeni ahır ve yeni ağıl yapımına % 50 hibe desteği aynı zamanda ahır ve ağılların tadilat işlerine de % 50 hibe desteği verilecektir.
2.Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin damızlık koç ve teke alımına %80 hibe desteği verilecektir.

Destek müracaatı için aranacak şartlar nelerdir ?
1.İşletme sahipleri işletme tescil belgesine sahip olacaklar ve işletmeleri müracaat tarihinden en az 1 yıl önce kaydedilmiş olacaktır.
2.Büyükbaş hayvancılık işletmeleri en az 10, en fazla 49 adet anaç sığır sahibi olacaklardır. Küçükbaş hayvancılık işletmeleri ise en az
   100 en fazla 200 adet anaç koyun ve keçi sahibi olacaklardır.
3.Yeni ahır ve ağıl veya mevcut ahır ve ağılını tadilat yaptırmak isteyen işletme sahiplerinin ahır ve ağıl yaptıracağı yerler tapulu malları olmalı ve inşaat için yetkili mercilerden gerekli izin ve ruhsatları almış olmalıdır.
4.Aynı amaçlı düşük faizli kredi veya hibe desteği kullanmamış olmalıdır.

Destek müracaatı için istenen belgeler nelerdir ?
1.Hibe başvuru formu (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)
2.Ön Proje Formu (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)
3.Yatırım İle İlgili Bilgiler Formu (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)
4.Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Planı Tablosu Formu (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)
5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6.İşletme Tescil Belgesi (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilir)
7.Güncel Türtvet veya O.C. Türkvet ten alınan hayvan varlığı belgesi. (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilir)
8.Taahhütname  (İl- İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)
9.Müracaatçı adına T.C Ziraaat Bankasında açılan bir hesaba ait iban numarası
10.SGK Borcu bulunmadığına dair yazı (SGK İl Müdürlüğünden) Sadece damızlık koç-teke alımlarında istenmez.
11.Vergi borcu yoktur yazısı (Defterdarlık Vergi Dairesinden)
12.Koç ve teke alımı başvurularında 2013 yılı anaç koyun keçi desteklemesinden yararlandığına dair belge veya herhangi bir aşılama belgesi.(Damızlık Koyun-Keçi Birliğinden temin edilir)

Müracaat nerelere yapılacaktır ?
Yeni ahır ve ağıl inşaatları ile tadilat hibe desteği için sadece İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, damızlık koç veya teke alımı için ÇKS'de kayıtlı olduğu İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.
Ne zaman başvuru yapılacaktır ?

Başvurular her ayın 1 ila 15'i arasında kabul edilecektir.
 
KARAMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Geniş Bilgi İçin; Ali TEK Tel: Santral 0.338.213 16 53 Dahili:117
                         Emin ŞİMŞEK    Tel: Santral 0.338.213 16 53 Dahili:421

İnternet Adresi;  www.karamantarim.gov.tr                     www.tarim.gov.tr/HAYGEM 
Son Güncelleme: 13.08.2014 10:34
Yorumlar