banner464

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 5 Ekimde başlayacak

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 5 Ekimde başlayacak

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 5 Ekimde başlayacak

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 5 Ekimde başlayacak

27 Eylül 2013 Cuma 11:39
2253 Okunma
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 5 Ekimde başlayacak

Aile bütünlüğünün korunması, aile içi şiddetin önlenmesi ve yardıma muhtaç ailelere düzenli destek sağlanması amacıyla “Her aileye bir aile danışmanı” sloganıyla hayata geçirilen program, KMÜSEM’de başlayacak.

Verilen eğitimleri desteklemek ve Aile Danışmanlığı uygulama becerilerini güçlendirmek için süpervizyonda karşılaştırmalı görüşlere yer verilecek ve vaka sunumları yapılacaktır.


EĞİTİM İÇERİĞİ
Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığında Kullanımı
Aile Oluşumu ve Grup Süreci
Aile Danışmanlığı Kuramları
Aile Danışmanlığı Süreci
Evlilik Süreçleri
Ailede Cinsellik Kavramı
Cinsel Terapiye Giriş
Aile İçi İletişim
Davranış Sorunları ve Aile Danışmanlığı
Krize Müdahale Stratejileri ve Aile Terapisi
Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri
Vaka Tartışmaları

 


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal Hizmet mezunları

Çocuk Gelişimi mezunları

Psikoloji mezunları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunları

Hemşirelik mezunları

Tıp mezunları

Sosyoloji Mezunları


Eğitim Süresi

450 Saat (300 Saat Teorik+150 Saat Uygulama)

Eğitim Saatleri

Her hafta Cumartesi ve Pazar 09.00 - 18.00 arası

Eğitim tarihleri

5 Ekim 2013 -  17 Mart 2014

Eğitim Yeri

KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi Z-101 sınıfı

   

Sertifika

Eğitim sertifikası verilecektir

Banka Bilgileri

ZİRAAT BANKASI KARAMAN ŞUBESİ 
 
IBAN NO: TR540001000177591167905001

 

 

Kayıt için gereken evraklar

1 vesikalık fotoğraf

Kimlik kartı fotokopisi

Diploma fotokopisi

Banka dekontu

   

Not: Toplam ücret 2.750 TL’dir. En fazla 5 taksit halinde ödenebilir. Önerilen taksit tutarları 750 + 500 + 500 + 500 + 500 şeklindedir. Ancak katılımcılar taksit miktarını kendisi belirleyebilir. İlk taksitin banka dekontu kayıt sırasında verilmelidir.  

KAYIT VE İLETİŞİM

Gsm: 05323707688 (Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN-KMÜSEM Müdürü)

Gsm: 05052178070 (Öğr. Gör. Mustafa GÜLER- KMÜSEM Müdür Yrd)

Tel: 0338 226 2000 / 5450

Adres: KMÜ Sağlık Hizmetleri MYO

           KMÜ Mühendislik Fakültesi Binası 3. Kat

E-posta: sem@kmu.edu.tr

              haticeyalcin@kmu.edu.tr

Eğitmenler:

Prof. Dr. Ramazan ARI (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah IŞIKLI (Erciyes Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa USLU (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özlem SADİ (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜLLÜ (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ebru Tüzemen ATİK (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Öğr. Gör. Mustafa GÜLER (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Öğr. Gör. Fatih KOÇAK (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) 

 

Aile Danışmanlığı Sertifikası Ne İşe Yarayacak?

1.Kamu Kurumlarında Çalışma İmkânı: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce alt yapısı tamamlanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile aile hekimliği uygulamasına benzer bir yapıda vatandaşlara “hane” odaklı sosyal danışmanlık sağlanacak. Bu kapsamda ilk pilot uygulama Kırıkkale ve Karabük’te hayata geçirildi.  Üniversitelerden eğitim alan yaklaşık 400 danışman, durumu “riskli” olarak belirlenen ailelerle görüşmeye başladı. Uygulamanın yakın bir gelecekte yurt geneline binlerce aile danışmanına ihtiyaç duyulacaktır. Öte yandan sosyal hizmet ilkesi gereğince Belediyeler, aile danışmanlarını bünyelerinde bulunduracakları beklenmektedir.

2. Memurlara Başka Kuruma Geçiş İmkânı: Halen herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olan memurlar da bu sertifikayı almayı tercih edebilir.  Çünkü aile Danışmanlığı Sertifikasını alan kamu görevlileri ilgili birimlere geçiş için başvurulabilme şansına sahip olabilecekler.

3. Özel Aile Danışma Merkezi Açma İmkanı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılarak Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre, bir sekreter, bir hizmet yetkilisi ve bir aile danışmanı ile özel büro açmak mümkün olacak. Bu bürolar özel hizmet verebildiği gibi devlette anlaşmalı özel danışma bürolarından gerektiğinde hizmet satın alabilecek.

 

Aile Danışmanlığı Sertifikası Nerelerden Alınabilir?

Yönetmenlik gereği kapsamlı bir eğitim programı gerektiren Aile Danışmanlığı Sertifika Programları şu anda yalnızca Üniversiteler tarafından düzenlenebilmektedir. Teorik Bilgi-Uygulama ve Supervizyon ile birlikte toplamda minimum 450 saatlik eğitim sonunda alınabilen sertifikalar sadece Üniversiteler tarafından verilebilmektedir.

 

Yasal Dayanak:

T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ve 05/2009 tarihli ve B.02.1.SÇE.0.15.00.02.00-604.02-791 sayılı “Gerçek Kişiler, Özel Hukuk Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmelik Uygulamaları Hakkındaki Genelgesi” kapsamında üniversiteler toplam 450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikası programı açabilir.  KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ PROGRAMI
DERSİN ADI SÜRE
(Saat)
1-AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
 Aile Sistemleri Teorisi
 Ailede Organizasyon ve İşlevsellik
 Aile Yapıları
 Aile Olgusu
 Ailede Rol Paylaşımı (Aile yapılarına göre)
 Ailede Yaşam Döngüsü
 Temel Psikopatoloji
 Patolojik Aile
18
2-TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI
 Psikanalitik Kuram
 Davranışçı Kuram
 Bilişsel Kuram
 Hümanistik Kuram
 Varoluşçu Kuram
 Gestalt Kuramı
 Gerçeklik Kuramı
 Feminist Psikolojik Danışma Kuramı
27 saat
3-PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ
 Psikolojik Danışmaya Giriş
 Psikolojik Danışma Becerileri
 Danışanla İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim
 Psikolojik Danışmada Amaç Oluşturma
 Strateji Belirleme ve Müdahale Seçme
 Sonlandırma ve İzleme
36 Saat
4-BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
 Bireyi Tanıma Tekniklerine Giriş
 Test Teknikleri
 Test Dışı Teknikler
18 Saat
5-AİLEDE CİNSEL YAŞAM
 Cinsellikte Temel Kavramlar
 Cinsel Kimlik Gelişimi
 Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Cinsellik Eğitimi
 Cinsel İstismar
 Evlilikte cinsellik
 Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
 Kadınlarda görülen cinsel problemler
 Erkeklerde görülen cinsel problemler
 Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
 Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam
18 Saat
6-ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
 Gelişimin Temel Kavramları
 Çocuklukta Gelişim Alanları
 Çocuklukta Ruh Sağlığı Problemleri
18 saat
7-ERGEN PSİKOLOJİSİ 9 saat Ergenlikte Gelişim Alanları
 Ergenlikte Ruh Sağlığı
8-EVLİLİK VE AİLE İÇİ İLETİŞİM
 İletişim Becerilerine Giriş
 Kadın Erkek İlişkileri
 Ailede Çocukla İletişim
 Ailede Ergenle İletişim
 İletişim Çatışmaları 
 Sosyal-Duygusal Zeka ve Çift İlişkileri
18 saat
9-AİLEDE RUH SAĞLIĞI VE İLETİŞİM
 Psikotik bozukluklar
 Anksiyete bozuklukları
 Depresyon ve duygu durum bozuklukları
 Yeme bozuklukları
 Kişilik bozuklukları
 Alkol madde kullanım bozuklukları ve Aileye yaklaşım
 İntihar
 Aile Danışmanlığında Psikiyatrik Yönlendirme
 Önleyici Ruh Sağlığı
 Krize Müdahale
36 Saat
10AİLE VE TOPLUM 18 Saat
11-AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI
 Psikanalitik aile danışması
 Yapısal aile danışması
 Yaşantısal/insancıl aile danışması
 Stratejik aile danışması
 Bilişsel/davranışçı aile danışması
 Çözüm Odaklı Aile Terapisi
 Öyküsel Aile Terapisi
 Çok Mercekli Aile Terapisi
 Etkileşimsel Aile Terapisi/ Stratejik Aile Terapisi Teknikleri
 Bütüncül Aile Terapisi Teknikleri
36 Saat
12 AİLEDE RUH SAĞLIĞI VE İLETİŞİM
13 AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
 Medeni Kanunda Aile (Kadın, Erkek ve Çocuklar)
 Aile Mahkemeleri
 Hukuki Boyutu ile Evlilik
 Evlilikte eşlerin ve Diğer Aile Bireylerinin Hak ve Yükümlülükleri
 Boşanma Hukuku ve Mal Paylaşımı 
 Miras
 Çocuk Hukukunda Temel Konular
 Çocuk Hakları
 Evlat Edinme
18 Saat
14 AİLE DANIŞMANLIĞINDA MESLEK ETİĞİ
 Danışan gereksinimlerinin kendi gereksinimlerinizin üzerinde 
tutulması
 Etik karar verme süreci
 Gizliliğin boyutları
 Bilgilendirerek onay alma 
9 saat Aile ile çalışmada danışmanın tutumu 
 Aile ile çalışmada esas alınacak etik ilkeler 
 Aile danışmanının rol ve fonksiyonları 
15 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERE 
YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
18 saat
Değerlendirme 2 saat
Uygulama 
120 Saat
Süpervizyon 
30 Saat
PROGRAMDA GÖREV ALACAK ÖĞRETİM ELEMANLARI
1- Prof. Dr. Ramazan ARI Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 
2- Doç. Dr. Şebnem ASLAN Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3- Yrd. Doç. Dr. Mustafa USLU Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
4- Yrd. Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi
5- Yrd. Doç. Dr. Abdullah IŞIKLAR Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
6- Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
7- Yrd. Doç. Dr. Özlem SADİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi
8- Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜLLÜ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
9- Öğr. Gör. Mustafa GÜLER Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
10- Öğr. Gör Fatih KOÇAK Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
11- Öğr. Gör. Ebru TÜZEMEN ATİK Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF
Son Güncelleme: 28.09.2013 22:00
Yorumlar