banner464

Bakandan Polislere İyi Haber!

İçişleri Bakanı: Polislerimizin Sorunlarını Çözeceğiz!

Bakandan Polislere İyi Haber!

İçişleri Bakanı: Polislerimizin Sorunlarını Çözeceğiz!

14 Aralık 2013 Cumartesi 17:02
1569 Okunma
Bakandan Polislere İyi Haber!
İçişleri Bakanı Muammer Güler, "Polislerimizle ilgili fazla mesai ve emeklilileriyle ilgili sorunları Başbakanımızın talimatı üzerine çözeceğiz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI GÜLER:BAŞBAKANIMIZIN SÖZÜ VAR FAZLA MESAİ, EK GÖSTERGE VE EMEKLİLİKLERİYLE İLGİLİ SORUNU ÇÖZECEĞİZ..

Cumhuriyet Halk Partisi A.İhsan KALKAVAN 27 Kasım 2013 günü TBMM'ne vermiş olduğu Kanun Teklifi ile;”Yüksek okul mezunu Polis Memurların aynı görevleri yapan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubaylarla maaş ek göstergelerinin farklı olduğu” aradaki adaletsizliğin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve eşitsizliğin giderilmesi gerekçesiyle vermiş olduğu Kanun Tekifi 10 Aralık 2013 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir.

Vekil KAKLKAVAN'ın sunmuş oluduğu Kanun Teklifinin içeriği;

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarını bitirerek eğitim seviyelerin yükselten Emniyet Teşkilatında görevli Polis Memurları ne yazıkki yüksekokul ve lisans mezunu olsalar dahi birinci derece kadroya atanamamaktadırlar.

Polis memurları ile Astsubaylar tahsil düzeyi eşit olmasına rağmen; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek gösterge cetvelinde 01 Ocak 1994 tarihinde ek göstergesi 1900 olan Yüksek okul mezunu Emniyet Teşkilatı Personeli olan Polis Memurlarının ek göstergeleri 01 Ocak 1995′ten itibaren 2200′e yükseltilmişken; İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma Genel Komuatanlığı personelinin maaş ek göstergesi, 926 Sayılı TSK Personel Kanunu'nun Ek Gösterge Cetvelinde diğer subaylar olarak belirtilen yüksekokul mezunu astsubaylar için 01 Ocak 1995 tarihinden itibaren 2200 göstergeden 3600 göstergeye yükseltilmiştir.

Herhangi bir yüksekokul bitirip mezun olan polis memurları çalışırken birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükselmekte, bulundukları dereceden maaş almakta ancak üçüncü dereceden emekli olmaktadırlar.Bu nedenle de polis memurları emeklilik dönemlerinde büyük maaş kayıpları yaşamaktadırlar.

Aynı Bakanlığa bağlıyken sadece görev alanları şehir merkezleri ve kırsal bölgeler şeklinde ayrılan iki kurum personelinden Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı personeli 926 Sayılı Yasadaki emekliliğe esas ek göstergesinin 3600, Emniyet Teşkilatına bağlı personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olup emekliliğe esas ek göstergesinin 2200 olması sebebiyle farklı bölgelerde aynı görevi yapan ve eşit eğitime sahip çalışanlar arasında emeklilik aylığında büyük maaş farkları oluşmakta, bunun sonucunda da yüksekokul ve lisans mezunu polis memurları mağdur olmaktadır.

Anayasanın 5. maddesinde “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak;kişinin temel hak ve hürriyetlerini,sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak suretle sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya,insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” . ilkelerine yer verilmektdir.

Ayrıca Anayasanın 55. maddesinde belirtilen;

1. Ücret emeğin karşılığıdır.

2. Devlet,çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır, ibareli ücretle adaletin sağlanması başlığı altındaki maddeliri gereğince “eşit işe eşit ücret ilkesi” göz ününe alınarak görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesi çerçevesinde Yüksekokul Mezunu üniversite bitirmiş polis memurlarının yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi, böylelikle diğer memurlar ve polisler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir gerekçesini sunarak,şu kanun teklifinde bulunmuştur;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun (I) Sayılı Ek Gösterge cetvelinin “VII-Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.gplus

Emniyet Genel Müdürü 1 8000
Teftiş Kurulu Başkanı,Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet GenelMüdür Yardımcıları ile Ankara,İstanbul,İzmir Emniyet Müdürleri 1 6400
Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri 1 5300
Kadroları Bu Sınıfa Dahil Olup da Emniyet Müdürü Sıfatını Kazanmış Olanlar 1 4800
2 3600
3 3000
4 2200
Kadroları Bu Sınıfa Dahil Olup da, Yukarıda Sayılanlar Dışında Olanlar 1 3600
2 3000
3 2200
4 1600

şeklinde verilen Kanun Teklifi 10 Aralık 2013 günü TBMM'i Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir.

Son Güncelleme: 15.12.2013 23:26
Yorumlar