banner464

Bu Fırsat Kaçmaz!

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 3 Farklı Hibe Programı

Bu Fırsat Kaçmaz!

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 3 Farklı Hibe Programı

25 Ocak 2013 Cuma 17:06
857 Okunma
Bu Fırsat Kaçmaz!
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Karamanlı yatırımcılara kaçırılmayacak bir fırsat sundu. MEVKA’dan yapılan açıklamada, 2010-2013 bölge planı amaçları doğrultusunda; Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programı adı altında 3 farklı hibe programının sunulduğu ve destek verecek programlara; Valilikler, Kaymakamlıklar, Müze Müdürlükleri, Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatiflerin başvurabileceği kaydedildi.
MEVKA’dan yapılan açıklama şöyle: 
“Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” ve “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2012 tarihi itibariyle 20.000.000 TL tutarında iki ayrı Mali Destek Çağrısına ve 350.000 TL “Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” Çağrısına çıkmış bulunmaktadır. 

Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 
Öncelikler: Makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren, ihracata yönelik üretim yapan imalatçı firmalar. 
Kimler Başvurabilir: KOBİ tanımına uygun kurum kuruluş ve işletmeler, kar amacı güden birlik ve kooperatifler, teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri. 
                                   Asgari                                     Azami 
Destek Miktarı          25.000 TL                               400.000 TL 
Destek Oranı              %20                                        %50 
Süre                            6 ay                                        9 ay 
Proje Bütçesi             50.000 TL                               2.000.000 TL 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 03 Ocak 2013 Son Başvuru Tarihi: 12 Mart 2013 (17:00) 

Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 
Öncelikler: Bölgede konaklama gün sayısının artırılmasına hizmet eden turizme yönelik altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi. 
Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Müze Müdürlükleri, Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler. 
                                    Asgari                                     Azami 
Destek Miktarı          40.000 TL                               400.000 TL 
Destek Oranı              %25                                        %75 
Süre                            6 ay                                        18 ay 
Proje Bütçesi             53.333 TL                               1.600.000 TL 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 03 Ocak 2013 Son Başvuru Tarihi: 13 Mart 2013 (17:00) 
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 
Öncelikler: Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetler, bölge tarım sektörünün güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, sosyo kültürel yapının güçlendirilmesine yönelik falaiyetler. 
Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Müze Müdürlükleri, Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler. 
Toplam bütçe: 350.000 TL     Süre: 3 ay     Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2013 (17:00) 
                                   Asgari                                     Azami 
Destek Miktarı          20.000 TL                               75.000 TL 

Tüm hibe programları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler; www.mevka.org.tr adresini ziyaret edebilirler” denildi. 

Son Güncelleme: 27.01.2013 01:05
Yorumlar