banner464

ÇEKÜD 22 MAYIS" DÜNYA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ "

ÇEKUD Gönüllü Karaman İl Temsilcisi Veteriner Hekim Süleyman Çelik 22 Mayıs Biyolojik çeşitlilik günü ile ilgili bir açıklamada bulundu.

ÇEKÜD 22 MAYIS" DÜNYA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ "

ÇEKUD Gönüllü Karaman İl Temsilcisi Veteriner Hekim Süleyman Çelik 22 Mayıs Biyolojik çeşitlilik günü ile ilgili bir açıklamada bulundu.

21 Mayıs 2015 Perşembe 12:04
441 Okunma
ÇEKÜD  22 MAYIS

ÇEKUD  Gönüllü  Karaman  İl Temsilcisi Veteriner Hekim Süleyman Çelik açıklamasında: “22 Mayıs 2015 Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Biyolojik çeşitlilik bir bölgedeki genlerin türleri, ekosistem ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Kısaca bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.

Türkiye,  biyolojik çeşitlilik yönünden önemli bir konumda bulunmaktadır. Araştırmalara baktığımızda Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin sayısı yaklaşık 12.000 iken, sadece ülkemizde belirlenen bitki türü sayısı 9.000'dir. Ülkemizdeki bitki türlerinin de 3000 civarındaki kısmı sadece ülkemize özgü yani başka bölgelerde bulunmayan endemik türlerdir.

Ülkemiz, yukarıda belirttiğimiz gibi dünyanın çok az yerinde rastlanır bir ekosistem çeşitliliğine ve gıda ile tarım için önemli genetik çeşitliliğe sahip ender bölgelerden birisidir. Türkiye’de, yaklaşık 3.000 tanesi endemik, 9.500’den fazla bitki türü, tahminen 192 iç-su balık türü, 22 amfibi türü, 106 sürüngen türü, en az 426 kuş türü ve 132 yabani memeli hayvan türü bulunduğu yapılan araştırmalardan bilinmektedir. Bu sayılara omurgasız hayvanlar dahil değildir.

Diğer bir bakış açısıyla Ülkemizin yüzeyi  Dünya yüzölçümünün ancak % 0.5’i  kadardır. Dünyada yaşayan bitki türlerinin % 2.4’ü, balık türlerinin % 2.9’u, amfibi türlerinin % 0.8’i, sürüngen türlerinin %1.7’si, kuş türlerinin %5.0’i memeli hayvan türlerinin % 2.9’u Türkiye’de de yaşamaktadır.

İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamasında vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeşitliliktir. Gıda ve tarım için önem taşıyan ve giderek azalan canlı kaynaklar, bu gün bir ülkenin sahip olabileceği önemli avantajlar arasında yer alır. Dünyanın tarım yapılabilecek nitelikteki alanları ve su kaynakları hızla kirlenmekte ve yok olmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, özellikle genetik kaynaklar anlamında büyük bir güç durumuna gelmektedir. Dünya’nın her yerinde biyolojik çeşitliliği azaltan veya onu olumsuz yönde etkileyen nedenlerin hemen hepsinde doğrudan veya dolaylı olarak insan faktörünün önemli olduğu görülür.
ÇEKUD olarak İnsanın yaşaması için en temel öğelerden birisi olan bitki, hayvan ve su çeşitliliğinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına önem verilmesi hususunda gereken titizliğin gösterilmesi, çalışmaların önemsenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Her birinin doğal beslenme uzmanı olması gerektiğini her fırsatta dile getirdiğimiz insanımıza biyolojik çeşitliliğimizin önemini anlatmalı, gelecek nesillerimizin tüketim canavarı olmalarının önüne geçilerek tükettiğinin yerine yenisini koyan, doğal beslenen ve doğayı koruyan nesiller olması için gerekli stratejik planlamaların yapılması gerektiğine inanıyoruz.

“22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik” gününün, tükenen dünya kaynaklarının yerine yenilerinin konulması adına uygulanabilir politikaların üretilmesine ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine dair veri ve bilgilerin sağlıklı bir şekilde paylaşılmasına vesile olmasını diliyoruz”dedi.

Son Güncelleme: 21.05.2015 12:05
Yorumlar