banner464

Çekud Sivil Savunma Günü Mesajı

Sivil Savunma, her türlü doğal afetlerde ve savaşlarda savunmanın vazgeçilmez öğelerinden birisidir.

Çekud Sivil Savunma Günü Mesajı

Sivil Savunma, her türlü doğal afetlerde ve savaşlarda savunmanın vazgeçilmez öğelerinden birisidir.

27 Şubat 2015 Cuma 14:15
492 Okunma
Çekud Sivil Savunma Günü Mesajı

Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın mal ve can kaybının asgariye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve işletmelerin korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetler sivil savunmanın içeriğine girmektedir.

Günümüzde şer güçlerin coğrafyayı bir savaş alanına çevirmesi nedeniyle ülkenin tehdit altında bulunması, deprem kuşaklarının üzerinde bir coğrafyada yaşıyor olmak ve diğer doğal afetler nedeniyle sivil savunmanın önemi bir kez daha artmıştır.

Ülkenin coğrafi konumu, stratejik önemi, tarihi arka planı, sosyolojik yapısı, siyasi ve askeri potansiyeli göz önünde bulundurularak, sivil savunma faaliyetleri en kötü senaryo algısı üzerine planlanmalıdır.

Herkezin bildiği gibi ülkenin  %92'sinin deprem kuşağında olduğu, nüfusun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajların %93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bir gerçektir.

Son 58 yıl içerisinde depremlerde 58.202 vatandaşın hayatını kaybettiği, 122.096 kişi yaralandığı ve yaklaşık olarak 411. 465 bina yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü bir gerçektir.Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkede geçmişte birçok yıkıcı depremler yaşandığı gibi gelecekte de meydana gelebilecek depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riski her zaman mevcuttur.

Bunun yanında çevresel değerler hunharca yok edilerek, doğal felaketlere de adeta davetiye çıkarılmaktadır. Ülkede çevre bilinci istenilen düzeyde değildir. İnsana, doğaya ve çevreye saygı bilinci arttıkça; yaşam kalitesi, hayata olan bağlılığı daha da artacaktır.

ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) olarak İlkokuldan başlayarak sivil savunma eğitimine önem verilmesi, kamu ya da özel tüm kurum ve kuruluşlarda sivil savunma eğitimine süreklilik kazandırılması, bu etkinliklerin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi, fert fert vatandaşların bilinçlendirilmesi ve her insanın birer sivil savunma uzmanı olması zorunluluğunu yetkililere ve kamuoyuna önemle hatırlatılır.

Ölçülebilir ve sürdürülebilir çevre ve sivil savunma standartları oluşturmalı.Bu konuda yapılacak çalışmalar söylemlerde kalmayıp acil olarak icra edilmelidir. Her ferdin sivil savunma uzmanı olduğu bir toplumda meydana gelebilecek afetlerde olabilecek zarar ve can kaybının en aza ineceği muhakkaktır. Bilinen iletişim yollarının kesilebileceği durumlarda kesintisiz ve sağlıklı iletişim yolları üzerinde araştırmalar yapılarak ve araştırmalar teşvik edilerek bu gibi durumlarda iletişimin kesilmeden devam etmesi için çözüm yolları geliştirilerek yaygınlaştırılması hayati öneme sahiptir. Her ferdin iyi bir sivil savunma uzmanı olması, her türlü savaş, doğal afet gibi durumlarda iletişimin kesintiye uğramaması için yapılacak çalışmalar hususunda yetkililerin adeta bir seferberlik ilan etmesi elzemdir.

Bu anlamlı günde hayati öneme sahip tekliflerin uygulanabilirliğinin sağlanması, sivil savunma bilincinin yaygınlaştırılması temennisiyle Sivil Savunma Gününü kutluyoruz.

Son Güncelleme: 27.02.2015 16:27
Yorumlar