banner464

E-FATURA VE E-DEFTER EĞİTİM PROGRAMI

Karaman SMMMO Başkanı Rıfat Karaulu e-Fatura ve e-Defter Eğitim Programı hakkında açıklamada bulundu.

E-FATURA VE E-DEFTER EĞİTİM PROGRAMI

Karaman SMMMO Başkanı Rıfat Karaulu e-Fatura ve e-Defter Eğitim Programı hakkında açıklamada bulundu.

21 Kasım 2015 Cumartesi 11:39
381 Okunma
E-FATURA VE E-DEFTER EĞİTİM PROGRAMI

Karaman SMMMO Başkanı Rıfat Karaulu yaptığı açıklamada; “454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura ve e-defter uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Tebliğe göre 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan bütün mükellefler ile herhangi bir limit sınırlaması olmaksızın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I ve III sayılı listedeki mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura ve e-deftere geçmek zorundadırlar. Ayrıca Tebliğe göre brüt satış hasılatı 10 milyon TL’yi geçen bütün firmalar bundan sonraki dönemlerde başka herhangi bir tebliğ düzenlemesine gerek olmaksızın otomatik olarak e-fatura ve e-deftere geçmek zorundadırlar.

e-Fatura ve e-defter uygulamaları işletme faaliyetlerini ve meslek mensuplarını yakından etkilemektedir. Bu uygulamalar bir taraftan vergi mevzuatını diğer taraftan da bilgi teknolojilerini ilgilendirdiği için hem işletme çalışanlarının hem de meslek mensuplarının bu konuların mevzuat ve teknik boyutlarına hâkim olmaları şarttır.

Şirketlerin birçok verisinin dijital ortama taşındığı günümüzde başta vergi denetimi olmak üzere iç ve dış denetim faaliyetleri de elektronik ortamda ve elektronik araçlarla yapılmaktadır. 

Bu Programın amacı son yıllarda özellikle şirketleri ve meslek mensuplarını yakından etkileyen e-fatura, e-defter ve e-denetim hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

Programda e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura, elektronik denetim ve bağlantılı konular hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verilecektir.

Eğitimin Sunduğu Fırsatlar

Eğitim Programı başta işletmelerin finans, muhasebe ve bilgi işlem bölümleri olmak üzere her seviyedeki yönetici, uzman ve denetçilerine hitap etmektedir. Ayrıca e-fatura, e-defter ve e-denetim uygulamaları mali müşavirlerin, bağımsız denetçilerin ve yeminli mali müşavirlerin geleneksel iş yapış şekillerinde köklü değişikliklere yol açmakta olduğundan meslek mensuplarının bu konular hakkında bilgi sahip olmaları müşterilerine kaliteli hizmet vermelerinin de ön şartıdır.

Bu sebeple gerek meslek mensuplarımızın gerekse firmaların ilgili bölümlerinde çalışan yönetici ve uzmanlarının e-fatura ve e-defter konularında bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Odamız bünyesinde 12/12/2015 tarihinde bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitimin Süresi

Cumartesi-7 saat/1 gün

Eğitim Konuları

1. Elektronik Fatura

2. Elektronik Defter

3. Elektronik Arşiv Fatura

4. Elektronik Vergi Denetimi

Eğitimin meslek mensuplarımıza ve iş dünyamıza faydalı olmasını dilerim.” dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2015 00:42
Yorumlar