banner464

GÜNEŞ, TKDK DESTEKLERİ İLE KARAMAN’DAN DOĞUYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliğinin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yatırımcılara farklı sektörlerde hibe sağlamaktadır.

GÜNEŞ, TKDK DESTEKLERİ İLE KARAMAN’DAN DOĞUYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliğinin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yatırımcılara farklı sektörlerde hibe sağlamaktadır.

04 Şubat 2016 Perşembe 15:02
763 Okunma
GÜNEŞ, TKDK DESTEKLERİ İLE KARAMAN’DAN DOĞUYOR

IPARD Programı kapsamında desteklenen et ve süt besiciliği, et süt, su ürünleri işleme tesisleri, kesimhaneler, süt toplama merkezleri, meyve ve sebze paketleme ve depolama tesisleri, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve mantar üretimi gibi başlıklarda yapılacak yatırımlara ve bu yatırımların öz tüketimine yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanmaktadır.

Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında kırsal alanlarda olmak şartıyla, herhangi bir öz tüketim şartı olmaksızın biyoyakıt, biyo-gaz, biyo-kütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, güneş enerjisi, termal güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbini kurulumu ile üretilen elektriğin, elektrik dağıtım şirketlerine satılarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlara da %65 hibe desteği sağlanmaktadır.

Karaman’da 2013 yılından itibaren 7 çağrı ilanına çıkan Karaman İl Koordinatörlüğü, çıkılan çağrı ilanları sonucunda toplam 89 proje ile sözleşme imzalamıştır. Söz konusu 89 projenin toplam yatırım tutarı 53,8 Milyon TL, ödenecek destek miktarı ise 30,8 Milyon TL’dir. Şubat ayı itibariyle bu yatırımlara 20,8 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiş olup geriye kalan miktar ise yatırımların tamamlanması ile başvuru sahiplerine ödenecektir. Söz konusu yatırımlar ile Karaman’da 185 kişiye istihdam sağlanmıştır.

Karaman, Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan iller arasında yer almaktadır. İl Koordinatörlüğü olarak, 13. Başvuru Çağrı döneminde başvurusu alınan, yenilenebilir enerji yatırımı içeren projelerin yatırımı tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Bu yatırımlardan, Armutlu Yem Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan “Armutlu Güneş Enerjisi Santrali Projesi” hem Türkiye’de hem de Karaman’da bu alanda ilk projelerden biri olmuştur. Aynı zamanda kullanmış olduğu tracker sistem, çift eksenli takip sistemi, meteoroloji istasyonu ile kar, nem, rüzgâr ve basınç ölçümlerini yapıp otomatik olarak konum alabilen son teknoloji bir yapıya sahiptir. 120 KW kurulu kapasiteli, yaklaşık 650 bin TL bütçeli süt toplama merkezi güneş enerjisi üretimi projesi, Karaman ve IPARD Programından faydalanmayı düşünen yatırımcılar için önemli bir örnek olmuştur. 13.  Başvuru Çağrı döneminde Karaman’da yenilenebilir enerji kapsamında desteklenen bir diğer proje de Onurlu Soğuk Hava Nakliye Petrol Ürünleri Hayvancılık İnşaat ve Turizm Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait ‘Onurlu Kendi Enerjisini Üretiyor’ yatırımıdır. Onurlu soğuk hava deposunun çatısına kurulan güneş panellerini de içeren yatırımın kurulu gücü 600 KW olup şirket yatırımı için TKDK’dan yaklaşık 1,3 milyon TL hibe almıştır.

Kurumumuzca sağlanan hibe destekleri ile Karaman’da tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, maliyetlerin azaltılması ve istihdama katkı sağlanması yanında, güneş potansiyelinin değerlendirilerek yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması da hedeflenmektedir.  

Yorumlar