banner464

İl Genel Meclisi Bir Aylık Aradan Sonra Yeniden Toplandı

İl Genel Meclisi, Ekim ayı gündem maddeleri İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı salonunda toplandı.

İl Genel Meclisi Bir Aylık Aradan Sonra Yeniden Toplandı

İl Genel Meclisi, Ekim ayı gündem maddeleri İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı salonunda toplandı.

14 Ekim 2014 Salı 11:09
654 Okunma
İl Genel Meclisi Bir Aylık Aradan Sonra Yeniden Toplandı
İl Genel Meclis üyelerinin tam katılımı ile başlayan toplantıda, geçen aydan komisyonlara havale edilen raporlar ve gündem maddeleri, teklifler görüşülmeye başlandı.
       İl GENEL MECLİSİ EKİM AYI GÜNDEMİ :                                                                                                         
01- İlimiz Merkeze bağlı Taşkale Köyünde mülkiyeti 6360 sayılı kanun ile mülga Taşkale Belediyesinden İl Özel İdaresi adına tescil olan taşınmazların Taşkale Köyü Tüzel Kişiliği adına tahsis taleplerinin görüşülmesi.

02- İlimiz Merkeze bağlı Kılbasan Köyünde mülkiyeti 6360 sayılı kanun ile mülga Kılbasan Belediyesinden İl Özel İdaresi adına tescil olan taşınmazların Kılbasan Köyü Tüzel Kişiliği adına devredilmesi ile ilgili taleplerin görüşülmesi.

03- İlimiz Merkeze bağlı Yollarbaşı Köyünde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan fırın binası, belediye misafirhanesi, yazlık ve kışlık düğün salonları, yeni ve eski selektör binaları ile baz istasyonu bulunan parsellerin Yollarbaşı Köyü Tüzel Kişiliği adına tahsis taleplerinin görüşülmesi.

04- İlimiz Merkeze bağlı Yeşildere Köyünde mülkiyeti 6360 sayılı kanun ile mülga Yeşildere Belediyesinden İl Özel İdaresi adına tescil olan taşınmazların bazılarının  Yeşildere Köyü Tüzel Kişiliği adına tahsis ve devredilmesi ile ilgili taleplerin görüşülmesi.

05- İlimiz Merkeze bağlı Taşkale Köyü Atatürk bağlısında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 4331 nolu parselin satılıp, satılmaması ile ilgili talep ve teklifin görüşülmesi.

06- İlimiz Merkeze bağlı Yollarbaşı Köyünde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve mülga Yollarbaşı Belediyesi tarafından daha önce kiraya verilen dükkanın, kiraya verilmeye veya satışının yapılması ile ilgili talep ve teklifin görüşülmesi.

07- İlimiz Merkeze bağlı Yeşildere Köyünde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve mülga Yeşildere Belediyesi tarafından daha önce tahsis edilen dükkanın, bakım ve onarım masrafları göz önünde bulundurularak kira bedelinden muaf edilmesi veya  satışı yapılması ile ilgili talep ve teklifin görüşülmesi.

08- İlimiz Merkez İlçesi Kisecik Köyü sınırları içerisine, tapunun N30-A-11-B pafta, 313 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlatılan güneş enerji santrali kurulumuna yönelik ”Enerji Üretim ve İletim Tesisleri Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.

09- İlimiz Taşkale Köyünde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 5031 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz ile 1216 parsel numarasında tarla vasıflı kayıtlı taşınmazla ilgili İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun görüşülmesi.

10- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez, Kırbağı Mahallesi Kocadüz mevkiinde, tapunun 4614 ada 69 nolu parselle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.

11- İl Özel idaresinin 2013 mali yılı Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

12- İlimiz Merkeze bağlı Taşkale, Yeşildere, Kılbasan, Yollarbaşı ve Kisecik Belediyeleri 6360 sayılı Kanun ile kapatılarak köye dönüştürülmesi nedeniyle belediyelere ait araç ve iş makineleri ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Köye Yönelik Hizmetler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun görüşülmesi.

13- İl Özel İdaresine 2005 yılından sonra işe giren işçilerin, işçi skalaları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

14- İl Özel İdaresinde Makine Teknikeri olarak çalışan sözleşmeli personelin maaş ve ek ödemesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

15- İl Özel İdaresinde çalışmakta iken emekliği gelen ve emekliye ayrılan işçilerle ilgili İçişleri ve Dilekçe Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun görüşülmesi.
Son Güncelleme: 14.10.2014 17:37
Yorumlar