banner464

İŞ KAZALARI BİLDİRİM SÜRELERİ

Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden Basın Duyurusu

İŞ KAZALARI BİLDİRİM SÜRELERİ

Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden Basın Duyurusu

07 Eylül 2015 Pazartesi 10:09
295 Okunma
İŞ KAZALARI BİLDİRİM SÜRELERİ
Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere, 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanunla, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İdari Para Cezaları ve uygulaması başlıklı 26. Maddesi ile 5510 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde değişiklik yapılmış, Kanuna Geçici 63. Madde eklenmiştir.

-İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde bildirmesi,-Sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10(on) gün içerisinde Kurumumuza bildirmekle yükümlü kılınmıştı 23.04.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişiklikle, yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarının doğrudan Kurumumuzca verileceği, idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.                                                                 

Buna göre, 23.04.2015 (dahil) tarihinden sonra meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısı nedeniyle 6331 Sayılı Kanunun 14. Maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemler Kurumumuz tarafından, bu tarihten önceki durumlara ilişkin iş ve işlemler ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda ki açıklamaya esas teşkil eden 2015/22 Sayılı Genelgenin detaylarını aşağıda belirttiğimiz adresten görüntüleyebilirsiniz;                   

www.sgk.gov.tr adresinden sırasıyla Mevzuat linki altında, Yürüklükteki Mevzuat, Genelgeler kısmından, 2015/22 sayılı genelgeden ulaşılabileceği; duyurulur” dedi.

Son Güncelleme: 07.09.2015 10:09
Yorumlar