banner464

İşte Karaman’daki Erkek ve Kadın Sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, yaklaşan Kadınlar Günü sebebi ile İstatistiklerle Kadın konulu basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre;

İşte Karaman’daki Erkek ve Kadın Sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, yaklaşan Kadınlar Günü sebebi ile İstatistiklerle Kadın konulu basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre;

08 Mart 2016 Salı 11:47
1052 Okunma
İşte Karaman’daki Erkek ve Kadın Sayısı
Karaman Nüfusunun %50,1’ini Kadınlar Oluşturuyor
Karaman nüfusunun 2015 yılında (242 196) %50,1’ini kadın nüfus (121 256) ve %49,9’unu erkek nüfus (120 940) oluşturdu. Türkiye nüfusunun 2015 yılında (78 741 053) %49,8’ini kadın nüfus (39 229 862) ve %50,2’sini erkek nüfus (39 511 191) oluşturdu.

Karaman’da Okuma Yazma Bilmeyen Kadın Nüfus Oranı Erkeklerden 5 Kat Fazla
Karaman 2014 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %4,1’i (5 908 kişi) iken bu oran erkeklerde %1,4, kadınlarda %6,8’tür. Türkiye’de 2014 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,6 iken bu oran erkeklerde %1,8, kadınlarda %9,2’dir.

Karaman’da Evlenen Çiftlerin %10,3’ünde Gelinin Yaşı Büyük
2015 yılında, Karaman’da resmi nikâhla evlenen çiftlerin %80,7’sinde gelinin yaşı damadın yaşından küçüktür. Çiftlerin %10,3’ünde gelinin yaşı büyük olup, %7,7’sinde gelin ve damadın yaşı eşittir. Bilinmeyenlerin oranı ise %1,3’dür. Karaman’da damadın yaşının gelinin yaşından 11 yaş ve daha büyük olduğu evliliklerin oranı %7,5’tir. Evliliğini 2015 yılında yapmış olan tüm çiftlerin yaş farkı incelendiğinde, Türkiye genelinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin %73,8’inde gelinin yaşı damadın yaşından küçüktür. Çiftlerin %14,1’inde gelinin yaşı büyük olup, %8,6’sında gelin ve damadın yaşı eşittir. Bilinmeyenlerin oranı ise %3,5’tir. Evlenen çiftler arasında damadın yaşının gelinin yaşından 11 yaş ve daha büyük olduğu evliliklerin oranının en yüksek olduğu il, %12,3 ile Ardahan’dır. Damat ve gelinin yaşlarının eşit olduğu evliliklerin en yüksek oranda olduğu il %11,1 ile Kastamonu olup, gelinin yaşının büyük olduğu evliliklerin oranının en yüksek olduğu il ise %21,4 ile Hakkâri’dir.

Karamanlı Kadınlarda İlk Evlenme Yaşı 22,7’dir
Karaman 2015 yılında ortalama ilk evlenme yaşı sıralamasında (küçükten büyüye); erkekler için (26) ile 17’inci sırada ve kadınlar için (22,7) ile 21’inci sırada yer almakta. Karaman’da erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı,  3,3’ dür. Resmi olarak ilk evliliğini 2015 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,9 iken, bu yaş erkeklerde 27’dir. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde (29,4) ve kadınlarda (26,6) Tunceli’dir. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde Afyonkarahisar (25,1), kadınlarda Ağrı (21,2) ilidir.
 
Yorumlar