banner464

İZİNSİZ ATILAN SMS'E CEZA YAĞACAK

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karaman Ticaret İl Müdürü Yusuf Arı, Polisevi'nde basın toplantısı düzenleyerek yönetmelik hakkında bilgiler verdi.

İZİNSİZ ATILAN SMS'E CEZA YAĞACAK

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karaman Ticaret İl Müdürü Yusuf Arı, Polisevi'nde basın toplantısı düzenleyerek yönetmelik hakkında bilgiler verdi.

22 Temmuz 2015 Çarşamba 11:34
2243 Okunma
İZİNSİZ ATILAN SMS'E CEZA YAĞACAK
Arı, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin hazırlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.
Söz konusu Yönetmelikle, telefon ve bilgisayar gibi elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla yapılan ticari elektronik iletilere ilişkin hususlar ve bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri belirten Arı yönetmelikteki maddeleri şu şekilde sıraladı:
- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin (İşletmeci; Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi) abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletileri,
- Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletileri
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak, üyelerine gönderdiği iletileri,
- 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerini
- Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletileri kapsamamaktadır.
TİCARİ İLETİŞİMDE KURALLAR BELİRLENDİ 
Arı, elektronik ortamda yapılan ticari iletişimi gerçekleştirenin belirlenebilir olması için bu iletişimde gerekli bilgilerin yer alması zorunluluğu ile promosyon ve hediye gibi hususların niteliğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bunlara katılım ve faydalanma koşullarının anlaşılabilir olması şartı getirildiğini dile getirdi.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER KONUSUNDA HUKUKİ BOŞLUK GİDERİLDİ
Onayın, ticari elektronik ileti gönderilmeden önce belirli usul ve esaslara göre sadece hizmet sağlayıcı tarafından alınması ve bu onayın sadece alıcı reddetme hakkını kullanıncaya kadar geçerli olduğunu ifade eden Arı, şunları söyledi:
"Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağı hükme bağlandı. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay almasına gerek bulunmadığı hususu düzenlendi. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu olmayacağı, ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı. Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamayacağı hükme bağlandı.
Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edildi. Hizmet sağlayıcının aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilmesi, bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olması şartıyla mümkün olduğu hüküm altına alındı.”
ŞİKAYET BAŞVURULARI BAKANLIĞIMIZ İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
Arı, şikayetlerle ilgili olarak, “Şikâyet başvurularının, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde elektronik ortamda kolay, hızlı ve etkin bir şekilde Bakanlık internet sitesindeki şikâyet portalı üzerinden ya da dilekçe ile ticaret il müdürlüklerimize yapılabilmesi imkânı tanındı. Şikâyetlerin değerlendirilmesinin akabinde ticaret il müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulanacağına ilişkin düzenleme Yönetmelikle getirildi” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 22.07.2015 11:48
Yorumlar