banner464

Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak'a Kadar Yaptırılması Gerekiyor

Karaman SMMMO Başkanı İbrahim Ayhan Şancı, Kapanış Tasdikleri konusunda basın açıklaması yaptı.

Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak'a Kadar Yaptırılması Gerekiyor

Karaman SMMMO Başkanı İbrahim Ayhan Şancı, Kapanış Tasdikleri konusunda basın açıklaması yaptı.

28 Ocak 2015 Çarşamba 18:00
787 Okunma
Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak'a Kadar Yaptırılması Gerekiyor
Şancı, açıklamasında, “Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde zorunlu olarak tutulan yönetim kurulu karar defteri ile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2015’e kadar yaptırılması gerekmektedir.
Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırılmayanlara 2015 yılında 4.934 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 6335 ve 6445 sayılı sayılı Kanunlarla değişik 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılmaktadır.
Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılmakta, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilmektedir.

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılmak zorundadır.

Yine 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’in 11/4’üncü fıkrasında limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutabilecekleri, müdürler kurulu karar defteri tutmaları halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacağı belirtilmiştir.
Buna göre, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defter olarak tanımlanan Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin, 31.01.2015 gününe kadar yaptırılması gerekmektedir. Yine tutulması halinde “Müdürler kurulu karar defteri”nin kapanış tasdikinin aynı tarihe kadar yaptırılması gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanununun 562/1-c bendine göre 64 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlara 2015 yılı için 4.934 TL idari para cezası uygulanmaktadır” dedi.
Son Güncelleme: 28.01.2015 18:17
Yorumlar