banner464

Karaman Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Onaylandı

Konya - Isparta planlama bölgesi ve Mersin - Karaman planlama bölgeleri birbirinden ayrılmış ve Konya - Karaman planlama bölgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ihdas edildi

Karaman Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Onaylandı

Konya - Isparta planlama bölgesi ve Mersin - Karaman planlama bölgeleri birbirinden ayrılmış ve Konya - Karaman planlama bölgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ihdas edildi

04 Ekim 2013 Cuma 03:00
1011 Okunma
 Karaman Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Onaylandı
 Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlar Çevre Düzeni Planı olarak tanımlanmaktadır.
Ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunarak kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak, ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, genel arazi kullanım kararları ile bunlara ilişkin strateji ve politikaları oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında l/50.000 - 1/100.000 ölçekteki tüm planlar çevre düzeni planı kapsamına girmektedir.

Danıştay 6. Daire Başkanlığı tarafından önceki süreçte onaylanan Mersin - Karaman Bölgesi ve Konya - Isparta Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları bölge ve havza bütünlüğü hususlarında şekil eksikliği gerekçesiyle yürütmesi durdurulmuş ve yürürlükten kaldırılmıştır.

Yüksek Yargının bu kararına istinaden Konya - Isparta planlama bölgesi ve Mersin - Karaman planlama bölgeleri birbirinden ayrılmış ve Konya - Karaman planlama bölgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ihdas edilmiştir. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1/100.000 çevre düzeni planı yapımı için hazırlık çalışmaları yürütülmüş, gerekli bilgilendirme toplantısı İlimizde yapılmıştır.

Bu süreç sonucunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16/09/2013 tarih ve 14278 sayılı Makam oluru ile Konya - Karaman Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış ve askıya çıkartılmak üzere Konya Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ve Karaman Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmiştir.

Konya - Karaman Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporu 01/10/2013 - 30/10/2013 tarihleri arasında 30 (Otuz) gün süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıda kalacak olup plana ilişkin itirazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde toplanacaktır.
Son Güncelleme: 04.10.2013 09:14
Yorumlar