banner464

Karaman'da Kaç Kişi Ceza İnfaz Kurumuna Girdi ?

Bakın Karaman'da En Fazla Hangi Suçtan Cezaevine Giriyor

Karaman'da Kaç Kişi Ceza İnfaz Kurumuna Girdi ?

Bakın Karaman'da En Fazla Hangi Suçtan Cezaevine Giriyor

22 Ağustos 2014 Cuma 10:58
1092 Okunma
Karaman'da Kaç Kişi Ceza İnfaz Kurumuna Girdi ?
 2012 yılında Karaman ilinde 2 adet ceza infaz kurumu bulunmaktadır.
2012 yılında Karaman ilinde 2 adet ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bunların 1 adedi kapalı ceza infaz kurumu 1 adedi ise açık ceza infaz kurumudur. 2012 yılında Türkiye'de 369 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bunların 274 adedi kapalı, 90 adedi açık ve 5 adedi ise çocuk ceza infaz kurumudur.

2012 yılında Karaman ilinde 574 kişi ceza infaz kurumuna girmiştir.

2012 yılında Karaman ilinde ceza infaz kurumuna giren 574 kişiden %3,14’ü (18 kişi) Öldürme, %17,6’sı (101 kişi) Yaralama, %6,97’si (40 kişi) Hırsızlık ve Yağma, %1,05’i (6 kişi) Dolandırıcılık ve Çek kanunlarına muhalefet, %3,31’i (19 kişi) Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, %3,83’ü (22 kişi) Cinsel suçlar, %39,37’si (226 kişi) İcra iflas kanununa muhalefet, %2,96’sı (17 kişi) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticaret, kullanma ve satın alma, Binde 3,5’i (2 kişi) Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçlarından ve %21,43’ü (123 kişi) diğer suçlardan (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları ve bu suçların dışında kalan diğer suçlar) hüküm giymiştir.

Aynı yılda Türkiye'de ise ceza infaz kurumuna 115 505 kişi girmiştir. Bu kişilerin %5,57’si Öldürme, %13,25’i Yaralama, %13,53’ü Hırsızlık ve yağma, %2,28’i Dolandırıcılık ve çek kanunlarına muhalefet, %4,7’si Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, %1,95’i Cinsel suçlar, %26,42’si İcra iflas kanununa muhalefet, %6,9’u Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticaret, kullanma ve satın alma suçundan, %2,69’u Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçlarından, %22,7’si ise diğer suçlardan (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları ve bu suçların dışında kalan diğer suçlar) hüküm giymiştir.

2012 yılında Karaman ilinde ceza infaz kurumuna girenlerin %24,56’sı İlkokul mezunudur.

2012 yılında Karaman ilinde ceza infaz kurumuna girenlerin (574 kişi) binde 6,97'si okuma yazma bilmezken, %3,83'ü okuryazar olup bir okul bitirmemiş, %24,56'sı ilkokul mezunu, %36,59’u ilköğretim mezunu, %8,36’sı ortaöğretim ve dengi meslek okulu mezunu, %18,82’si lise ve dengi meslek okulu mezunu, %4,53’ü fakülte ve yüksekokul mezunudur. Ceza infaz kurumuna giren kişilerden %2,61’inin eğitim durumu bilinmemektedir.

2012 yılında Türkiye'de ceza infaz kurumuna girenlerin (115 505 kişi) binde 9,34'ü okuma yazma bilmezken, %6'sı okuryazar olup bir okul bitirmemiş, %26,41'i ilkokul mezunu, %28,74'ü ilköğretim mezunu, %8,37'si ortaöğretim ve dengi meslek okulu mezunu, %18,66'sı lise ve dengi meslek okulu mezunu, %3,84'ü fakülte ve yüksekokul mezunudur. %7,04'ünün ise eğitim durumu bilinmemektedir.
Son Güncelleme: 22.08.2014 11:26
Yorumlar