banner464

Karaman’da Kaç Kişi İntihar Etti

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü İntihar İstatistiklerinden “Karaman ili intihar istatistikleri 2014 ” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Karaman’da Kaç Kişi İntihar Etti

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü İntihar İstatistiklerinden “Karaman ili intihar istatistikleri 2014 ” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

20 Haziran 2015 Cumartesi 12:20
4413 Okunma
 Karaman’da Kaç Kişi İntihar Etti
2014 yılında Karaman ilinde 11kişi intihar etti.

Türkiye’de intihar sayısı 2013 yılında 3 252 iken bu sayı 2014 yılında 3 065 oldu. Karaman ilinde intihar sayısı 2013 yılında 22 iken 2014 yılında azalarak 11 olarak gerçekleşti. En fazla intihar 419 ile İstanbul ilinde gerçekleşirken bu ili 217 intihar ile Ankara ve 196 intihar ile İzmir takip etmektedir. Karaman ili 11 intihar ile Türkiye’de 64’üncü sırada gelmektedir. En az intihar 1ile Bayburt ilinde gerçekleşmiştir.

2014 yılında Karaman ilinde kaba intihar hızı yüz binde 4,60 olarak gerçekleşti.

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, Karaman ilinde 2013 yılında yüz binde9,30iken2014 yılında yüz binde4,60’a geriledi. Diğer bir ifade ile Karaman’da 2014 yılında yaklaşık her yüz bin kişiden beşi intihar etti.  Türkiye ‘de ise 2013 yılında yüz binde 4,27 olan kaba intihar hızı 2014 yılında gerileyerek yüz binde 3,97 olarak gerçekleşti.2014 yılında Türkiye’de kaba intihar hızı erkeklerde yüz binde 5,88, kadınlarda yüz binde 2,05 olarak gerçekleşti. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüz binde11,63 ile Tunceli’dir. Bu ili sırasıyla yüz binde9,03 ile Bingöl ve yüz binde8,26 ile Edirne illeri takip etmektedir. Karaman ili yüz binde4,60 kaba intihar hızı ile kaba intihar hızının en yüksek olduğu iller sıralamasına göre 33’üncü sırada yer almıştır. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il yüz binde1,06 ile Bartın’dır.

Türkiye’de İntiharlar en fazla yaşlı nüfusta görüldü.

Yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, 2013 yılında en yüksek intihar hızı yüz binde 9,92 ile 85 ve üzeri yaş grubunda, 2014 yılında ise yüz binde 8,07 ile 80-84 yaş grubunda görüldü. Her iki yılda da en düşük intihar hızı 2013 yılı için yüz binde 0,84 ve 2014 yılı için yüz binde 1,17 olarak 15 yaş altında gerçekleşti.En yüksek yaşa özel intihar hızının 2013 yılında erkeklerde yüz binde 20,97 ile 85 ve üzeri yaş grubunda, kadınlarda ise yüz binde 5,52 ile 15-19 yaş grubunda olduğu; 2014 yılında erkeklerde yüz binde 15,08 ile 80-84 yaş grubunda, kadınlarda ise yüz binde 4,30 ile 15-19 yaş grubunda olduğu görüldü. İntihar sayıları yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görüldü. Erkek intiharlarının 15 yaş altı intiharlar hariç tüm yaş gruplarında kadın intiharlarından daha fazla olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubunun 20-24, en az olduğu yaş grubunun ise 15 yaş altı ile 85 yaş ve üzerinde olduğu görüldü.

İntihar eden kişilerin %24,9’u ilköğretim mezunuydu.

İntihar eden kişilerin 2013 yılında %21,2’si ilköğretim mezunuyken 2014 yılında bu oran %24,9 oldu. İlköğretim mezunlarını 2014 yılında %22,5 ile ilkokul, %19,9 ile lise ve dengi okul ve %10,6 ile okuryazar olup bir okul bitirmeyenler takip etti.

 En fazla intihar olayı evli olan kişilerde görüldü

İntihar eden kişilerin medeni durumu ele alındığında, 2013 yılında intihar eden kişilerin %48’inin evli, %39,3’ünün hiç evlenmemiş, %5,5’inin boşanmış, %4,2’sinin eşi ölmüş olduğu görüldü. Medeni durum dağılımının 2014 yılında %47,7 ile evli, %39,1 ile hiç evlenmemiş, %7,3 ile eşi ölmüş ve %4,4 ile boşanmış kişilerden oluştuğu gözlendi. Cinsiyete göre medeni durum incelendiğinde, 2014 yılında intihar eden erkeklerin %49,3’ünün evli, %38,8’inin hiç evlenmemiş, intihar eden kadınların ise %43,1’inin evli, %40,2’sinin hiç evlenmemiş olduğu görüldü.

Son Güncelleme: 20.06.2015 22:58
Yorumlar