banner464

Kış Mevsiminde Alınacak Olan Trafik Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konusunda geniş bir genelge hazırlanarak 81 il valiliğine gönderildi.

Kış Mevsiminde Alınacak Olan Trafik Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konusunda geniş bir genelge hazırlanarak 81 il valiliğine gönderildi.

21 Ocak 2015 Çarşamba 12:34
980 Okunma
Kış Mevsiminde Alınacak Olan Trafik Tedbirleri
Bakanlığın 16.01.2015 tarihli genelgesinde; “Kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak yağmur, tipi, kar yağışı, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda, sürücülerin görüş mesafesi azalmakta, araçların fren mesafesi artmakta, trafik güvenliği olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bu nedenle, karayolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ile huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini temin edebilmek amacıyla aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

KARAYOLLARI ÜZERİNDE YAPILACAK ALTYAPI VE DENETİM FAALİYETLERİ

1. İllerimizde valilerimizin, ilçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında, ilgili bütün kuruluşların amirleri (emniyet, jandarma, karayolları vb.) ve belediye başkanlarının katılımı ile toplantı yapılacak ve kuruluşlar arasında görev ve iş bölümü yapılarak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirler planlanarak gerektiğinde ivedilikle uygulamaya konulacaktır.

2. Aynı güzergâh üzerinde olup da birden fazla ilin sorumluluğunda olan önemli karayolu güzergâhları ve geçitlerinde (Bolu Tüneli, Bolu Dağı Geçişi, Köroğlu Beli güzergâhı gibi) yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda, iller arasında koordinasyon sağlanarak, bu güzergâhlara gidecek olan araçlar karayolu elverişli hale gelinceye kadar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecek, bu süre içerisinde terminallerden çıkış yapacak otobüslerin hareketlerine izin verilmeyecek ve gerekli diğer tedbirler alınacak, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerimizin, kendi görev alanına giren konularda gerekli ilave tedbirler almaları sağlanacaktır.

3. Şehir içi ve şehirlerarası alternatif güzergâhlar önceden belirlenerek, yağış nedeniyle yol kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması gibi hallerde, araçların belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

4. Sisli olan veya zincir takılması gereken kesimlere gelinmeden önce taşıt sürücüleri, bizzat durdurularak veya araç megafonlarıyla uyarılarak, “ araçlar arasındaki takip mesafesini artırmaları, mecbur kalmadıkça sollama yapmamaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca gündüzleri de yakını gösteren ışıkları yakmaları ” hususlarında uyarılacaktır.

5. Karayolları üzerinde dinlenme tesisi yetkilileri ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belirlenen konularda sesli anons yapılması sağlanacak ve araçların hava ve yol şartları normale dönünceye kadar karayoluna çıkmamaları konusunda sürücülerin bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

6. 08.11.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “ Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğin ” 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, denetimlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının birer sureti 28.11.2012 tarihli ve 1073/216506 sayılı yazımız ekinde gönderilen 27.11.2012 tarihli 2012/KDGM-07/DENETİM ile 27.11.2014 tarihli ve 2733/145942 sayılı yazımız ekinde gönderilen 10.11.2014 tarihli 2014/KDGM-09/DENETİM sayılı genelgeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

7. Güzergâh üzerinde ve terminallerde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı, sileceklerin çalışıp çalışmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek, far ayarı ve ışık donanımı bozuk olan araçların eksikliklerinin giderilinceye kadar, söz konusu araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları  (zincir, takoz, çekme halatı vb.) olmayan araçların eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.

8. Karayolu güzergâhlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait yol kenarı denetim istasyonlarında ve iliniz trafik kuruluşlarının birim amirlerince belirlenecek güvenli yerlerde, hava durumunun müsait olduğu zamanlarda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar başta olmak üzere uygun görülecek diğer araç ve sürücüler üzerinde de uykusuz ve yorgun araç kullanımı ile süre dışı araç kullanımının önlenmeye yönelik denetimlere ağırlık verilecektir.

9. Otoyollarımızda mevsime bağlı olarak trafik yoğunluğunun az olması nedeniyle buzlanma oluşabileceğinden, otoyol trafik ekiplerimiz güzergâhlarında seyir halinde veya yoldan geçen sürücülerin görebileceği şekilde yolun emniyetli kesimlerinde bulunacak, trafiği tehlikeye düşürecek olumsuz duruların tespit edilmesi halinde, derhal karayolları bakım ve işletme merkezlerine haber verilecektir.

DENETİM FAALİYETLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL, ARAÇ VE GEREÇ

1. Başta trafik ekipleri olmak üzere tüm ekip araçlarının kışlık bakımları yaptırılacak ve avadanlıkları  (zincir, takoz, çekme halatı vb.) eksiksiz olarak bulundurulacaktır.

2. Trafik hizmetlerinde görevlendirilen araçlarda trafik güvenliğini ve denetimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde akaryakıt kısıtlamasına gidilmeyecektir.

3. Yol kullanıcıları ile personelimizin can güvenliklerinin tehlikeye atılmaması amacıyla olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda zorunluluk olmadıkça sabit trafik denetimi yapılmayacak, ekip araçları güzergâhta seyir halinde veya sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacaktır.

4. Kış mevsimi süresince trafik personeline maç, konser ve toplantı gibi etkinliklerde trafik düzenlemesi dışında görevlendirme yapılmayacak, gerektiğinde şehirlerarası trafik kuruluşlarımıza şehir içi trafik büro ve tescil hizmetlerinden personel takviyesi yapılacaktır.

 

BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

1. Yazılı ve görsel basın - yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında ne şekilde araç kullanacakları, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, yapılacak trafik denetimleri ve bu denetimlerin amacı hakkında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

2. Trafik kuralları ile karayolu güzergâhlarında meydana gelen trafik kazalarının nedenleri ve meydana geldiği yerler, hava, yol ve trafik durumuna ait bilgiler, trafik ve sağlık kuruluşları, dinlenme tesisleri, yol açma ve kurtarma kuruluşları ile bu kuruluşlara ait ekiplerin yerlerini ve telefon numaralarını içeren kroki ve broşürler hazırlanarak, başta sürücülerimiz olmak üzere tüm yol kullanıcılarına ulaştırılması sağlanacaktır.

3. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşlarımızın zamanında uyarılmaları ve tedbirli olmaları sağlanacaktır. Ayrıca 155 ve 156 nolu telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirilme, yardım ve kolaylık sağlanacaktır.

Alınan bütün tedbirlere rağmen yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ, heyelan vb. sebeplerle karayollarının trafiğe kapanması veya ulaşımda aksamalar olması halinde, durum en seri şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kaza Danışma Biriminin 0 312 462 21 91 nolu telefon veya 0 312 462 21 99 nolu faksına bildirilecektir.

Kış mevsimi süresince yukarıda belertilen hususların başta il valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz ve il jandarma komutanlarımız olmak üzere görevli ve yetkili sıralı amirlerce titizlikle takip edilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini arz ve rica ederim” denilmektedir.

Son Güncelleme: 21.01.2015 16:19
Yorumlar