banner464

KMÜ Mali Durum ve Beklentileri Raporu Yayımlandı

KMÜ 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayımlandı

KMÜ Mali Durum ve Beklentileri Raporu Yayımlandı

KMÜ 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayımlandı

24 Temmuz 2014 Perşembe 17:45
410 Okunma
KMÜ Mali Durum ve Beklentileri Raporu Yayımlandı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ‘2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu’ yayımlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan raporda üniversitenin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler açıklandı.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan raporda, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2013 ve 2014 yıllarındaki mali durumu karşılaştırmalı olarak yer alıyor.

2014 Yılında Gelir Oranında Artış Bekleniyor

2013 mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde 3.645.893 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 50.621.519 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2.172.545 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 56.439.957 TL gelir gerçekleşti.

2014 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında ise; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2.886.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 54.370.000 TL ve 828.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 58.084.000 TL gelir öngörülüyor.

Mali Giderlerde Yüzde 6,67 Artış

2014 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden KMÜ’ye toplam 58.084.000,00 TL ödenek ayrılırken, 2013 yılında 54.454.597,00 TL gider gerçekleşti. Buna göre 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 6,67 oranında artış yaşandı.

Mali giderler tablosunda en büyük pay 24.550.000 TL ile sermaye giderlerine ait olurken bu rakamı 20.686.000 TL ile personel giderleri takip ediyor. Mal ve hizmet alım giderleri ise 8.506.000 TL ile üçüncü sırada yer alıyor.

2014 Yılı İlk Dönem Faaliyetleri

2014 yılı Ocak-Haziran dönemi giderlerine bakıldığında KMÜ’de 29.198.136 TL gider gerçekleştiği belirtilen raporda bu miktarın 11.334.853 TL’lik kısmının yatırımlar için harcandığı belirtiliyor. Raporda yer alan 11.334.853 TL’lik yatırım harcamalarının ise kampüs altyapısı, derslik ve merkezi birimler, muhtelif işler ile açık ve kapalı spor tesisleri gibi işlerde kullanıldığı görülüyor.

2014 Yılı İkinci Dönem Beklentileri ve Hedefleri

Raporda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin, giderlerinin hazine yardımı ve üniversitenin elde ettiği öz gelirlerden karşılandığı belirtildi. Ayrıca yıl içerisinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmının ertesi yıla devrettiği ifade edilen raporda, bu şekilde devreden miktarın bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabildiği de vurgulandı.

Raporda, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine 2014 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 58.084.000 TL ödenek tahsis edildiğine dikkat çekilirken, 2014 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden miktarın da eklenmesi ile yılsonu gider tutarının 78.924.892 TL’nin üzerinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği vurgulandı.
Son Güncelleme: 25.07.2014 09:34
Yorumlar