banner464

KMÜ Personeli İçin Türk Eğitim-Sen Yine Üniversitede!

Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üniversite Yönetimi olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sabri Gökmen’i yeniden makamında ziyaret etti.

KMÜ Personeli İçin Türk Eğitim-Sen Yine Üniversitede!

Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üniversite Yönetimi olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sabri Gökmen’i yeniden makamında ziyaret etti.

09 Nisan 2015 Perşembe 13:56
712 Okunma
KMÜ Personeli İçin Türk Eğitim-Sen Yine Üniversitede!

İdari personelin muvafakat ile tayin için 10 yıl şartının diğer üniversitelere göre çok fazla olduğu 5 yıla indirilmesi konusunda personelin talebi olduğu dile getirildi.

Rektör: “2014 yılında 17 idari personelin üniversiteden muvafakatla ayrıldığını, buna nazaran aynı yıl içerisinde Devlet Personel Başkanlığınca 15 idari kadro verildiğini, 2015 yılında ise toplamda 10 idari kadro verildiğini, her geçen yıl kadroların azaldığını, 10 yıl şartının komisyon tarafından belirlendiğini senatomuzca alınan karar gereği bazı mazeretler doğrultusunda muvafakat verildiğini aksi takdirde ciddi personel sıkıntısı çekileceğini bildirdi. 7 yıla indirilmesi hususunun ise daha makul gördüğünü ve değerlendireceklerini fakat Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin durumunuda göz önünde bulundurarak çare arayacaklarını söylemişlerdir”.

Ziya Hotamışlı: “Ünvan değişikliği sınavı hususunda üniversitemizde çalışan idari personelin mezuniyetiyle kadro ünvanı arasında farklılıklar olduğunu Bilgisayar İşletmenliği kadrosunda tekniker, peyzaj mimarı, kütüphaneci mezunu personelin görev aldığını 7 yıllık sürede hiç bir ünvan değişikliği sınavının açılmadığını ve personelin maddi olarak hak kaybına uğradığı mezuniyetle elde ettikleri ünvanlarını kullanmada sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi”.

Rektör: “Olduğunu bizimle göreve başlayıp hali hazırda görevine devam eden personelin elbette öncelikli olarak değerlendirileceğini fakat Genel Sekreterle yapmış olduğu görüşmede mevcutta sadece 1 adet Tekniker kadrosunun bulunduğunu tek bir kadro için sınav açmanın doğru ve adil olmayacağını beyan etmiştir”.

Ziya Hotamışlı: “Yönetici kadrolarına yapılan atamalarda üniversite personeli dışından farklı kurumlardan Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Sekreterliği ve benzeri kadrolara dışardan atamalar yapıldığı Şube müdürlüğü kadrolarına ise görevde yükselme sınavı yapılmadan atama yapıldığı bir sendikaya mensup üniversite temsilcilerinin Rektörün adını ve makamını kullanarak Şube müdürlüğü, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü sekreterliği gibi kadrolara atanmaları konusunda idari personelin kendi sendikalarına üye olmaları halinde yardımcı olacaklarını bu konuda bilginizin olup olmadığı hususunu sorması üzerine;

Rektör: “ Kendisinin asla herhangi bir sendikaya yakın olmadığını, bütün sendikalara eşit mesafede olduğunu, böyle birşeyin asla olamayacağını, adını kullananların aleyhlerine olacağını bu konunun herkes tarafından özellikle böyle bilinmesi gerektiğini, bu kadrolar için kesinlikle üniversite içerisinden liyakatla atama yapılacağını beyan etmiştir.

Ayrıca adını kullananların da kendisine derhal  bildirilmesini sendika ve üniversite yönetimimizden rica etmiştir.

Ziya Hotamışlı: “Açık Öğretim ve ÖSYM sınavlarında idari personelin görev alması hususunda ÖSYM sınavlarında kurye olarak görev alabileceği, açık öğretim sınavlarında ise sınavlarda gözetmen ve kurye olarak görev alması konusunda mevzuata aykırı bir durum olmadığını başka üniversitelerde idari personelin görev aldığını fakat üniversitemizde personele sınav gözetmenliği verilmediği sadece ÖSYM sınavlarında kuryelik görevi verildiği, ayrıca açık öğretim sistemine kayıt olmak isteyen idari personele de bu konuda yardımcı olunmadığı ve sisteme kayıtlarının yapılmadığını belirtmiştir.Sınavlarda, görevlendirmelerde alfabetik sıranın uygulanabileceğini teklif etmiştir.

Rektör: “ bu konularda ÖSYM il sınav koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ve Açık Öğretim il sınav koordinatörü Prof. Dr. Osman Çevik ile görüşülmesi gerektiğini, kendilerinin bu konularda yardımcı olacakları konusunda hiç bir personelimizin en ufak bir kaygı kuşkusunun olmaması gerektiğini söyledi.

 

SONUÇ:

Rektör Prof. Dr. Sabri Gökmen’e idari ve akademik personelin sorunlarına sahip çıkmasından, tüm sendikalara eşit mesafede, adalet ve hakkaniyet ölçüsünde yaklaşımından dolayı sendikamız olarak teşekkür ediyoruz.

Türk Eğitim-Sen Genel merkezi nezdinde ünvan değişikiği hususunda Devlet Personel Daire Başkanlığın’a bilgi edinme yasası çerçevesinde kadro olup olmadığı hususunda takipçisi olacağımızı, sınavlarda görev alma ve Şube Müdürlüğü kadrosu için görevde yükselme sınavı açılması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna başvuru yapacağımızı bildiriyor,

Ayrıca idari personelin muvafakatla naklen atanmasının 10 yıldan 5 yıla düşürülmesi için Üniversitemiz Genel Sekreteri ile yeniden bir görüşme gerçekleştireceğimizi, personelimizin hak ve sorunlarının sonuna kadar sahibi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.  

Bu görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Son Güncelleme: 09.04.2015 14:06
Yorumlar