banner464

KOP Toplantıları Devam Ediyor

KOP Eylem Planı İçin Toplantılar Devam Ediyor

KOP Toplantıları Devam Ediyor

KOP Eylem Planı İçin Toplantılar Devam Ediyor

15 Ocak 2014 Çarşamba 09:29
600 Okunma
KOP Toplantıları Devam Ediyor
 Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hazırlanan 'KOP Eylem Planı' çalışmaları kapsamında 10.01.2014 tarihinde  Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri MTA Orta Anadolu 2. Bölge, TEİAŞ Konya Grup yetkilileriyle KOP toplantı salonunda bir araya geldi . 2012 yılının ikinci çeyreğinde başlayan eylem planında sektör kısıtlaması olmadan bakanlıklardan, bölge illerindeki kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından proje önerileri yazılı olarak talep edilmiş, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesi'nin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla kurulan KOP İdaresi eylem planı kapsamında merkezi teşkilat ve bölge illerinden gelen proje önerileri ilk etapta Kalkınma Bakanlığı'na, daha sonra Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'na sunulacak.
                KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan yardımcısı İhsan BOSTANCI başkanlığında yapılan toplantıya Karaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi KONARILI ve Müdürlüklerin yetkilileri katıldı. 2012 yılında bakanlıklarca gönderilen eylem planları üzerinde duruldu ve eylem planı hakkında Müdürlükler fikirlerini beyan ederek eylem planı  için son düzeltmeler yapıldı. Kurul aşamasından geçecek planın bu yıl içinde açıklanarak resmen yürürlüğe girmesi sonrasında  eylem planı kapsamında merkezi teşkilatlar ve bölge'deki kuruluşlardan gelen proje önerilerin, ekonomik kalkınma ve rekabetin güçlendirilmesi, kentleşme, sosyal-kültürel gelişmenin sağlanması, altyapının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi olarak beş ana eksende toplanan eylem planı bölge insanın gelir düzeyini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

 Sosyal, kültürel ve ekonomik alanları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek KOP Bölgesi'nde tarım, ulaştırma, enerji, imalat, turizm gibi sektörlerin yanı sıra sosyal alanda da bir dönüşüm hedeflenmektedir. Hazırlanmakta olan eylem planı, bölge insanın gelir düzeyini yükseltmeye, sağlık ve eğitim yapısını sağlamlaştırmaya, aile kurumunu güçlendirmeye, yoksullukla mücadeleye ve bölge dışına göçü önlemeye yönelik projeleri kapsayacaktır."

                KOP İdaresi tarafından hazırlanan 'Taslak KOP Eylem Planı'nın bölgenin tarihinde yakaladığı en önemli yatırım programı fırsatı ve projesi olacak ve bölge'nin kalkınmasını hızlandıracak eylem planı aynı zamanda ülkemizin 2023 ve 2071 makroekonomik hedeflerine katkı sağlamayı hedefleyen toplantılar,  farklı birimlerin katılımı ile devam etmektedir. 
Son Güncelleme: 16.01.2014 08:51
Yorumlar