banner464

Memursen Hükumetin Teklifini Protesto Etti

Karaman Memursen'e bağlı sendika üyeleri hükumetin yaptığı teklifi protesto etti

Memursen Hükumetin Teklifini Protesto Etti

Karaman Memursen'e bağlı sendika üyeleri hükumetin yaptığı teklifi protesto etti

16 Mayıs 2012 Çarşamba 08:53
1272 Okunma
Memursen Hükumetin Teklifini Protesto Etti
Memursen üyeleri Atatürk parkında bir araya gelerek hükumetin verdiği zam teklifini protesto etti. 15.05.2012 Salı günü Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına Karaman Memursen İl Temsilcisi ve Eğitimbirsen Şube Başkanı Yunus Özdemir haklı teklifleri karşılanıncaya kadar mücadelesine devam edeceklerini söyledi Özdemir yaptığı basın açıklamasında;
''Kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerinde, kritik bir noktaya gelinmiş bulunmaktayız. 30 Nisan’da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde hizmet kollarının teklifleri üzerinde yoğun bir çalışma yapılmıştır.

Kamu İşveren Heyeti,   hizmet kolunu ilgilendiren birçok teklifi genel toplu sözleşmenin kapsamına alırken, doğrudan kamu görevlilerini etkileyen ve haklı gerekçelerle toplu sözleşme masasına getirilen bazı tekliflerle ilgili olarak, mali ve sosyal hak kapsamında olmadığı yönünde görüş beyan etmiştir.

Bu yaklaşım Kamu İşveren Heyeti’nin yeterince sorun çözme ve kamu görevlilerinin haklarını koruma ve geliştirme endeksli bir yaklaşım içinde olmadığını, aksine teklifleri reddetme anlayışı üzerine politika geliştirdiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, hizmet kollarının sorunlarına yönelik tüm teklifleri 21 Mayıs akşamına kadar masada tutacağımızı, kamu görevlilerine yeni hak ve kazanımlar sağlayıncaya kadar da mücadele edeceğimizi buradan deklare ediyoruz.


Kamu İşveren Heyeti, hizmet kollarına ilişkin görüşmelerde takındığı “benim dediğim olur”  dayatmasını, genel toplu sözleşme görüşmelerinde de sürdürmektedir. Maalesef  ‘ekonomik büyümede Dünya ikincisi, Avrupa birincisi olduk’,  ‘ekonomik gelişmede Avrupa’ya örnek ülke durumundayız’ diyen Hükümetin, Kamu İşveren Heyeti aracılığıyla kamu görevlilerine önerilen 2012 yılı için %3+%3, 2013 yılı için %2+%3 zam teklifi komiktir. Komik olduğu kadar da Türkiye’nin ekonomik gerçeklerini yansıtmamaktadır. Biz, toplu sözleşme masasında olduğumuzu sanıyorduk. Ancak, bu teklifle karşılaşınca bir an kendimizi Cem Yılmaz’ın gösterisinde gibi hissettik.

Ekonomik büyüme ve istikrar noktasında gelişmiş ülkelere örnek oldukları iddiasındaki hükümet ve ekonomi yönetimi, kamu görevlilerine gelişmekte olan veya az gelişmiş değil, gelişmemiş ülkeler düzeyinde maaş zammı teklif etmiştir. Büyük Memur-Sen ailesinin, bırakın bu maaş artışı teklifini kabul etmesini, ciddiye alıp değerlendirmesi bile mümkün değildir. Bu çerçevede, 2.5 milyon kamu görevlisi ve 1.8 milyon kamu görevlisi emeklisi adına, en kısa zamanda Kamu İşveren Heyeti’nden yeni ve gerçekten değerlendirmeye değecek oranda maaş zammı teklifi bekliyoruz. Bu teklif, beklentimizi karşılamazsa, bizi bekleyen alanları ısıtmaya hazırız. Üretim ve örgütlenmeden gelen gücümüzü masada görmezden gelenler, alanlara çıktığımızda isteseler de istemeseler de o gücü görecekler ve kabul edeceklerdir.


Kamu İşveren Heyeti’nin masaya getirdiği maaş zammı,Maliye Bakanlığı’nın kendi ekonomik verileriyle de örtüşmemektedir. Maliye Bakanlığı her yılbaşında,  ceza ve vergilere o yıl için uygulanacak zamları açıklıyor. Diğer taraftan Vergi Usul Kanunu kapsamında bulunan vergilerdeki artış oranına ilişkin yeniden değerleme oranı, 2012 yılı için, yüzde 10.26 olarak belirlenmiştir.   Buna rağmen, vatandaştan alınan bazı vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının da üstünde yüzde 11 ila yüzde 15 arasında zam yapılmıştır.  Vatandaşına kestiği cezaya, aldığı vergi ve harçlara, pasaport gibi değerli kağıtlara yüzde 15’lere varan zam yapan hükümet, kamu görevlilerinin maaş zammına gelince cimri davranmıştır.


Hükümet getirdiği teklifle, yangından mal kaçırır gibi çıkardığı 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ortaya çıkardığı adaletsizliği ve mağduriyeti giderecek yeterli ve gerekli oranın da uzağında kalmıştır. Masaya, 666 sayılı KHK mağduru öğretmenleri, öğretim elemanlarını, hekim dışı personeli ve din görevlilerini memnun edecek, hükümetin hatasını telafi edecek bir öneri gelmemiştir.  Hükümetten, en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makası açan bu hatayı düzeltmesini istiyoruz.


Bir noktayı daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Tarihte ilk kez, kamu görevlileri 5 aydır zamsız maaş almaktadır.  Memur-Sen olarak, gecikmenin sorumlusu olan hükümetin gecikmeden kaynaklanan mağduriyeti giderecek gecikme zammı farkını kamu görevlilerine ödemesi gerektiğine inanıyoruz. Maaş zammı teklifi belirlenirken, bu hususun da dikkate alınması gerekirdi. Ancak, maalesef bu hassasiyeti dahi göremedik.Buradan çağrıda bulunuyoruz. Hükümet artık kamu görevlilerinin maaş zamları gündeme geldiğinde mali disiplin, bütçe disiplini, ekonomik sınırlılık kavramlarını bir kenara atsın. Üst düzey sivil bürokratlara bir kalemde 772 lira, üst rütbeli askeri personele 336 lira veren, sermayeye tek kalemde 2 milyar liralık teşvik hediye eden hükümetten, kamu görevlilerini motive edecek, teşvik paketi oluşturacak teklifler istiyor ve bekliyoruz. Kamu görevlileri ihsan ya da lütuf beklentisi içerisinde değildir. Kamu görevlileri emeklerinin karşılığı olan ve yedi düvele övünerek anlatılan Türkiye ekonomisinin altından rahatlıkla kalkabileceği bir zam oranı teklifi beklemektedir. Bu teklifler için, dağ fare bile doğurmamıştır diyoruz. Hükümetten masaya dağın fare değil dağın aslan doğuracağı bir teklif bekliyoruz. Her iki tarafın tekliflerini karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo oldukça ilginç. Bizim tekliflerimize göre Türkiye ekonomisi oldukça iyi durumda, hükümetin teklifini esas alırsanız ekonomimizin iflasına ramak kalmış durumda. Takdir kamu görevlilerimizin ve milletimizindir. 

 
Sözlerime son vermeden önce Memur-Sen’in toplu sözleşme tekliflerini genel hatlarıyla hatırlatmak istiyorum.

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine, 2012 yılı için %16, 2013 yılı için %14 oranında artış istiyoruz.

Taban aylığına, 2012 yılı için %16 artı 120 TL seyyanen zam, 2013 yılı için %14 artı 80 TL seyyanen zam yapılmasını teklif ediyoruz.

Kıdem aylığı gösterge rakamı, 20’den 100’e çıksın, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmasın diyoruz.

Yan ödeme katsayısının üç kat arttırılarak aylık katsayısı ile eşitlenmesi gerektiğini söylüyoruz.

Toplu sözleşme ikramiyesi, 2012 yılında 90, 2013 yılında 120 TL olarak uygulanmasını, en çok üyeye sahip konfederasyon üyeleri ile yetkili sendika üyelerine %30 artırımlı ödenmesini teklif ediyoruz.

Eş yardımı 2012 için 200, 2013 için 250 TL olarak uygulansın diyoruz.

Çocuk yardımı, üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat artırımlı ödenmek üzere 2012 için 50, 2013 için 60 TL olsun diyoruz.

Kamu görevlilerine 2012 yılı için 100 2013 yılı için 120 TL giyecek yardımı verilmesini teklif ediyoruz.

Her gün için 4 TL ulaşım, her öğün için 5 TL yemek yardımı istiyoruz.

Doğum ve ölüm yardımı ödeneklerinin tutarlarının fiili durumla uygun olması için bir kat arttırılmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine evlenme yardımı yapılmasını istiyoruz.

Ek göstergelerin 600 puan artırılmasını, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin de ek göstergeden yararlanmasına istiyoruz.

666 sayılı KHK’de göz ardı edilen kamu görevlilerinin ek ödeme mağduriyetini gidermek için öğretmenlere ve akademik personele 50 puan, din görevlileri ile hekim dışı sağlık personeline 25 puan ek ödeme artışı verilmesi gerektiğini teklif ediyoruz.

Ek ödeme tutarlarının sosyal güvenlik primi kesintisinde dikkate alınmasını ve emekli maaşına yansıtılmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerinin vergi yükünün adalet çizgisine çekilmesi için gelir vergisine esas gelir dilimi tutarlarında artış yapılmasını istiyoruz.

Cezalandırma sınırı olmayan kamu personel sisteminde ödüllendirmede de sınır olmamasını ve ödül tutarlarının artırılmasını istiyoruz.

Araştırmacı kadrosuna atanarak kazanılmış hakları yok sayılan kamu görevlilerinin haklarının iade edilmesini istiyoruz.

KİT personelinin ücret gruplarının üçe indirilmesini ve ücret grupları arasındaki tavan ve taban ücretleri arasındaki makasın daraltılmasına istiyoruz.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi, 399 sayılı KHK, TRT, İl Özel idaresi ve Spor Genel Müdürlüğü kapsam ve bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

4/C statüsünde istihdam edilen personelin mevcut ücretlerine 200 TL seyyanen zam yapılmalı diyoruz.

4/C statüsünde istihdam edilen geçici personelin 1/1/2013 tarihi itibarıyla kadroya geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Sözleşmeli ve geçici personelin kadrolu statüde görev yapan kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımların bütününden yararlanması gerektiğini söylüyoruz.

Bu tekliflerin her birine evet diyecek mali imkan Türkiye bütçesinde mevcuttur. 2012 yılı bütçesinde faiz ödemelerine yaklaşık 50 milyar TL kaynak ayıran bir Hükümetin, emeğiyle, alın teriyle ülkesine hizmet eden kamu görevlilerine 2012 yılı için %16 2013 yılı için %14 veremiyorum demesi anlaşılır ve kabul edilir değildir.

Memur-Sen, bu haklı teklifleri karşılanıncaya kadar mücadelesine devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur,''dedi.

Son Güncelleme: 16.05.2012 09:27
Yorumlar