banner464

MHP İl Başkanı Yılmaz sitemizi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz İnternet Haber Sitemiz Karaman Gündem’i ziyaret ederek, 7 Haziran Genel seçimleri sürecinde tarafsız ve ilkeli yayın politikamızdan dolayı teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Yılmaz sitemizi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz İnternet Haber Sitemiz Karaman Gündem’i ziyaret ederek, 7 Haziran Genel seçimleri sürecinde tarafsız ve ilkeli yayın politikamızdan dolayı teşekkür etti.

13 Haziran 2015 Cumartesi 18:51
245 Okunma
MHP İl Başkanı Yılmaz sitemizi ziyaret etti
Sitemizi zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ko­nu­şan Yıl­maz, 7 Ha­zi­ran'da ya­pı­lan genel se­çim­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di ve MHP'ye genel se­çim­de des­tek veren her­ke­se te­şek­kür etti. Yıl­maz ay­rı­ca seçim sü­re­cin­de se­vi­ye­li bir şe­kil­de MHP'nin ça­lış­ma­la­rı­nı da ka­mu­oyu­na ak­tar­ma­sın­dan do­la­yı ga­ze­te­mi­ze te­şek­kür etti.
Son Güncelleme: 13.06.2015 18:59
Yorumlar