banner464

Ne Kadar Mutluyuz?

Karaman'da Mutluluk ve Memnuniyet Oranları Açıklandı

Ne Kadar Mutluyuz?

Karaman'da Mutluluk ve Memnuniyet Oranları Açıklandı

15 Nisan 2014 Salı 16:58
927 Okunma
Ne Kadar Mutluyuz?
 Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2014 yılı Nisan ayına ilişkin açıklanmış olan İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti, 2013 haber bülteninden yararlanarak Karaman ili için bir basın bülteni hazırladı. 
Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı

İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 125 720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 203 birey ile yüz yüze görüşme yapıldı. Genel kamu hizmetleri altında yer alan belediye hizmetleri sonuçları, il sınırları içindeki bütün belediyelerin hizmetlerini kapsamıştır.

Karaman ilinde mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı %63,0 oldu

Türkiye genelinde mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 olarak tahmin edildi. Bu oran erkeklerde %56,1 kadınlarda ise %61,9 olmuştur. Karaman ili %63’lük memnuniyet oranıyla sıralamada 31. Sırada yer almaktadır. Karaman’da erkekler arasında bu oran %57,9 iken kadınlar arasında %68 olarak gerçekleşti. Karaman ilinin %26’sı orta mutluluk düzeyine sahipken %11’i kendilerini mutsuz olarak beyan etti. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu il, %77,7 ile Sinop ili oldu. Sinop’u sırasıyla takip eden iller; %76,4 ile Afyonkarahisar ve %75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu ilin ise %42 ile Tunceli olduğu gözlendi.

Karaman ilinde 65 yaş ve üstü fertlerin  %70,2’si kendini mutlu hissetmektedir.

Türkiye’de 18 ile 24 yaş arası fertlerin %65,1’i mutlu olduklarını beyan etmektedir. 55- 64 yaş grubu ve 65 yaş ve üstü fertlerin %13’ü kendilerini mutsuz hissetmektedirler. Karaman’da 65 yaş ve üstü fertlerin %70,2’si kendilerini mutlu hissetmektedir. 55- 64 yaş arası fertlerin %15,8’i kendilerinin mutsuz olduğunu beyan etmiştir. 

Karaman’da evli fertlerin %65,2’si kendilerini mutlu hissetmektedir.

Türkiye’de evli fertlerin %61,3’ü, evli olmayanların %53,6’sı kendilerini mutlu olarak beyan etmektedirler. Evli fertlerin %9,5’i, evli olmayanların ise %13,9’u kendilerini mutsuz hissetmektedirler. Karaman ilinde evli fertlerin %65,2’si evli olmayan fertlerin ise %56,9’u kendilerini mutlu hissetmektedirler. Karaman ili bu oranlarıyla Türkiye’de evli fertlerde 31’inci, evli olmayan fertlerde ise 27’inci sırada gelmektedir. Her iki medeni durumda da kendini mutlu olarak beyan eden kadınların oranı erkeklerin oranından yüksektir. Evli kadınların %71,4’ü, evli olmayan kadınların ise %59’u kendilerini mutlu olarak beyan etmektedirler. Evli erkeklerin %59’u evli olmayan erkeklerin %54,6’sı kendilerini mutlu hissetmektedirler. Evli fertlerin kendilerini mutlu hissetme oranı en yüksek olan il %80,5 ile Sinop olurken aynı oranın en düşük olduğu il %43,2 ile Tunceli olmuştur. 

Karaman ilindeki fertlerin %83,6’sı tüm ailelerini mutluluk kaynağı olarak görmektedir.

Türkiye’deki fertlerin %73’ü tüm ailelerini mutluluk kaynağı olarak beyan etmişlerdir. %68’i ise en önemli mutluluk kaynağı olarak sağlık’ı beyan etmiştir. Karaman ilindeki fertlerin %83,6’sı tüm ailelerini mutluluk kaynağı olarak gösterirken %72,7’si sağlık’ı en önemli mutluluk kaynağı olarak göstermiştir.

Karaman’daki fertlerin %78’i kendi geleceklerinden umutludur.

Tükiye’deki fertlerin %77’si kendilerini geleceklerinden umutlu olarak beyan ederken umutsuz olarak beyan edenlerin oranı %23 olmuştur. Karaman ilindeki fertlerin %78’i kendi geleceklerinden umutlu olduklarını belirtirken %22’si umutsuz olduklarını dile getirmiştir. Karaman ili bu oranıyla Türkiye’de 20’inci sırada gelmektedir. Karaman ilinde erkeklerin %78,1’i kadınların ise %77,9’u umutlu olduklarını ifade etmektedirler. Kendilerini umutlu olarak tanımlayanların en yüksek orana sahip oldukları il %86 ile Balıkesir olurken aynı oranın en düşük olduğu il %64 ile Diyarbakır’dır.

Karaman’daki fertlerin %81,8’i SGK hizmetlerinden memnundur.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnun olanların oranı            %69,6’dır. Bu oran sağlık hizmetlerinde %74,7, eğitim hizmetlerinde %69,7, adli hizmetlerde %52,8, asayiş hizmetlerinde %79,4 ve ulaştırma hizmetlerinde %76,4’tür. Karaman ilinde Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnun olanların oranı %81,8’dir. Bu oran sağlık hizmetlerinde %84,8, eğitim hizmetlerinde %83, adli hizmetlerde %74, asayiş hizmetlerinde %90,3 ve ulaştırma hizmetlerinde %87,1’dir. Karaman ili bu oranlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde 13’üncü, sağlık hizmetlerinde 14’üncü, eğitim hizmetlerinde 12’inci, adli hizmetlerde 9’uncu, asayiş hizmetlerinde 14’üncü ve ulaştırma hizmetlerinde 12’inci sırada gelmektedir. Uşak %89,5 ile fertlerin Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden en çok memnun oldukları il olmuştur. Sağlık hizmetlerinden memnun olan fertlerin en yüksek orana sahip oldukları il % 89,1 ile Isparta, eğitim hizmetlerinde %88,9 ile Afyonkarahisar, adli hizmetlerde %84,5 ile Kahramanmaraş, asayiş hizmetlerinde %94,9 ile Artvin ve ulaştırma hizmetlerinde %94,2 ile Afyonkarahisar olmuştur.

Karaman’daki fertlerin %80,9’u çöp hizmetlerinden memnundur.

Türkiye’de belediyelerin çöp ve çevresel atık hizmetlerinden memnun olanların oranı %73,3’tür. Bu oran kanalizasyon hizmetlerinde %70,3, şebeke suyu hizmetinde %73 ve toplu taşıma hizmetinde %63,8’dir. Karaman ilinde çöp ve çevresel atık hizmetlerinden memnun olanların oranı %80,9’dur. Bu oran kanalizasyon hizmetlerinde %76,6, şebeke suyu hizmetinde %75,5 ve toplu taşıma hizmetinde %78,8’dir. Karaman ili bu oranlarıyla çöp ve çevresel atık hizmetlerinde 7’inci, kanalizasyon hizmetlerinde 15’inci, şebeke suyu hizmetlerinde ve toplu taşıma hizmetlerinde15’inci sırada gelmektedir. Belediyelerin çöp ve çevresel atık toplama hizmetinden memnun olanların en yüksek orana sahip oldukları il %86,5 ile Eskişehir, kanalizasyon hizmetinde %82,6 ile Kastamonu, şebeke suyu hizmetinde %86,8 ile İstanbul ve toplu taşıma hizmetinde %78,8 ile Karaman olmuştur.

Karaman’daki fertlerin %63,1’i yeşil alanların miktarından memnundur.

Türkiye’de belediyelerin yeşil alanlarının miktarından memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %57,1’dir. Bu oran engellilere yönelik düzenlemelerde %48,9 ve hasta ve yoksullara yardımda %53,3’tür. Karaman ilinde yeşil alanların miktarından memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %63,1’dir. Bu oran engellilere yönelik düzenlemelerde %47,9 ve hasta ve yoksullara yardımda %64,6’dır. Karaman ili bu oranlarıyla yeşil alanların miktarında 24’üncü, engellilere yönelik düzenlemelerde 27’inci ve hasta ve yoksullara yardımda 9’uncu sırada gelmektedir. Yeşil alanların miktarından memnun olanların en yüksek orana sahip oldukları il %82,3 ile Kastamonu, engellilere yönelik düzenlemelerde %71,3 ve hasta ve yoksullara yardımda %73,4 ile Manisa’dır.

Karaman’daki fertlerin %62,3’ü yol yapım hizmetlerinden memnundur.

Türkiye’de belediyelerin yol ve kaldırım yapım hizmetinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %59,7’dir. Bu oran ışıklandırma hizmetlerinde %74,1 ve sokak levhaları ve dış kapı numaralandırma hizmetlerinde %72,7’dir. Karaman ilinde yol ve kaldırım yapım hizmetinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %62,3’dür. Bu oran ışıklandırma hizmetlerinde %81,8 ve sokak levhaları ve dış kapı numaralandırma hizmetlerinde               %88,1’dir. Karaman ili bu oranlarıyla yol yapım hizmetlerinde 25’inci, ışıklandırma hizmetlerinde 19’uncu sokak levhaları ve dış kapı numaralandırma hizmetlerinde 2’inci sırada gelmektedir.  Yol ve kaldırım yapım hizmetlerinden memnun olanların oranının en yüksek olduğu il %76,1 ile Manisa, ışıklandırma hizmetlerinde ve %89,4 ve sokak levhaları ve dış kapı numaralama hizmetlerinde %88,7 ile Amasya olmuştur.

Karaman’daki fertlerin %39,6’sı Avrupa Birliği’ne evet demektedir.

Türkiye’deki fertlerin %37,1’i olası Avrupa Birliği üyeliğinin birey yaşamına olumlu yönde bir etkisi olacağını düşünürken %17,2’si etkinin olumsuz yönde olacağını beyan etmektedir. Olası bir Avrupa Birliği üyeliği referandumunda evet oyu kullanacağını beyan edenlerin oranı %46,5 iken hayır diyeceğini beyan edenlerin oranı %27,5’tir. Karaman ilindeki fertlerin %33’ü olası Avrupa Birliği üyeliğinin birey yaşamına olumlu yönde bir etkisi olacağını düşünürken %27,1’i etkinin olumsuz yönde olacağını beyan etmektedir. Olası bir Avrupa Birliği üyeliği referandumunda evet oyu kullanacağını beyan edenlerin oranı %39,6 iken hayır diyeceğini beyan edenlerin oranı %36,8’dir. Karaman ili bu oranlarıyla olası bir Avrupa Birliği üyeliği referandumunda en yüksek evet oyuna sahip olacak 60’ıncı il olacaktır. Avrupa Birliği üyeliğinin birey yaşamına olumlu etkisi olacağını düşünenlerin en yüksek orana sahip oldukları il %75,9 ile Hakkari iken olumsuz etkisi olacağını düşünenlerin en yüksek orana sahip oldukları il %37,2 ile Düzce’dir. Olası bir Avrupa Birliği’ne üyelik referandumunda evet diyeceklerin en yüksek orana sahip oldukları il %78,1 ile Hakkari iken hayır diyeceklerin en yüksek orana sahip oldukları il %46,8 ile Düzce’dir.

Son Güncelleme: 15.04.2014 20:34
Yorumlar